דיני עבודה

עובד במילואים שעובד אצל 2 מעסיקים

כיצד על מעסיק לנהוג כשהעובד שלו משרת במילואים ומועסק אצל מעסיק נוסף מלבדו?

משרת במילואים העובד אצל מספר מעסיקים או משרת במילואים שעובד גם כשכיר וגם כעצמאי, יקבל את תגמול המילואים מהמעסיק העיקרי בלבד. לצורך השלמת התגמול, ידרש העובד להגיש תביעה אישית (ישירות למוסד) בצירוף 6 תלושי שכר של החודשים שקדמו לשירות המילואים, מכל מקומות העבודה (כולל מהמעסיק העיקרי).
היה ושולם תגמול ע”י מספר מעסיקים, וכולם יגישו תביעות למוסד, המל”ל ישלם את התגמול עבור התביעה אשר תוגש ראשונה למוסד, ואילו התביעות האחרות תדחנה.
לפיכך אם ידוע למעסיק כי העובד כבר תבע גמלה באמצעות מעסיק אחר, אין לשלם לו את הגמלה, אלא להפנות את העובד למוסד לביטוח לאומי, כדי שיגיש תביעה אישית.

לסיכום:

המעסיק הראשי ישלם לעובד את שכרו הרגיל ויגיש תביעה לביטוח הלאומי- לאחר קבלת התגמול יעביר המעסיק לעובד את הסכומים העודפים על מה שכבר שולם כשכר.  ואולם אם ידוע למעסיק הראשי שהעובד כבר תבע גמלה באמצעות מעסיק אחר, אין לשלם לעובד את השכר עבור ההיעדרויות עקב המילואים ואין להגיש תביעה. זה הדין גם לגבי מעסיק משני– אינו משלם על היעדרויות העובד ואינו מגיש תביעה לביטוח לאומי, שכן הגימלה בגין המילואים תשולם לעובד באמצעות תביעה של המעסיק הראשי.


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע”מ

על הכותב

חשב עבודה ושכר

חשב עבודה ושכר

http://www.heshevavoda.co.il