דיני עבודה

האם ניתן לחפוף ימי מילואים עם הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש”ט-1949 (להלן – “החוק”) קובע איסור על פיטורי עובד המשרת בשירות מילואים ובמקרה בו שירות המילואים עולה על יומיים, האיסור חל גם על תקופה של 30 ימים לאחר תום שירות המילואים (להלן – “תקופת 30 הימים”). עוד קובע החוק כי במנין ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים לא יכללו ימי המילואים ותקופת 30 הימים. אם עובד פוטר ותוך תקופת ההודעה המוקדמת הוא יוצא לשירות מילואים, תופסק ספירת ימי ההודעה המוקדמת לתקופת השירות ותקופת 30 הימים ותחודש לאחר מכן.

לדוגמה: הודעה מוקדמת לפיטורים של חודש המתחילה ביום 1.3.2021. שירות מילואים מיום 10.3.2021 ועד ליום 20.3.2021. תקופת ההודעה המוקדמת לה זכאי העובד תסתיים ביום 10.5.2021. תקופת ההודעה המוקדמת הופסקה עקב המילואים והתחדשה בתום תקופת 30 הימים.
הגדרת פיטורים לרבות אי חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה, שהוא אחד מאלה:

(1)   חוזה עבודה לתקופה קצובה של שנים עשר חודשים או יותר;

(2)   חוזה עבודה לתקופה קצובה הפחותה משנים עשר חודשים, שהאריך או שחידש העסקה קודמת של העובד שהיתה סמוך לפני תחילת תוקפו של החוזה.

לעומת זאת עובד המתפטר ונתן הודעה מוקדמת להתפטרות, רשאי לחפוף את ימי ההודעה המוקדמת עם תקופת שירות המילואים.


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע”מ

על הכותב

חשב עבודה ושכר

חשב עבודה ושכר

http://www.heshevavoda.co.il