דיני עבודה

מעסיק נדרש לשלם לעובד, שנפגע בעבודה, פיצויים בסכום של 450,000 שקל

בית משפט השלום דן לאחרונה בתביעה לקבלת פיצויים בהתאם לפקודת הנזיקין, של עובד אשר נפל מסולם ונפצע, בעקבות בקשת המעסיק כי הוא יבצע תיקון אינסטלציה.

באותו מקרה, העובד עבד אצל המעסיק בתפקיד איש תחזוקה. ביום התאונה ניגש העובד למבנה של עמותה לה סיפק המעסיק שירותים, על מנת לבצע תיקון אינסטלציה. העובד עלה על סולם שגובהו כ-1.5 מ’ והחל בביצוע העבודה, אך לקראת הסוף, הוא נפל מהסולם אל הרצפה ונגרם לו נזק גופני.

בית המשפט קבע כי הנזק נגרם עקב התרשלותו של המעסיק, שלא דאג לספק לעובד את כלי העבודה המתאימים לביצועה ובכך חשפו לסיכון צפוי, שהתממש בסופו של יום. המעסיק גם הודה כי העובד לא קיבל ממנו שום הכשרה מקצועית ושום הוראה הנוגעת לעבודה עם הסולם. נקבע כי התאונה נגרמה עקב התרשלות המעסיק בקביעת שיטת העבודה ולא עקב פגם כלשהו במבנה או בסולם.

בית המשפט הפנה להלכה הפסוקה שלפיה מעסיק חב חובת זהירות מוגברת כלפי עובדיו. חובת הזהירות בין מעסיק לעובד היא חובה משולשת, הכוללת את הדרישה מן המעסיק לדאוג לצוות עובדים מאומן; את הדרישה לספק לעובד חומרים ראויים לצורך ביצוע העבודה; וכן את הדרישה להנהיג שיטת עבודה מתאימה ולפקח באופן יעיל על דרך ביצוע העבודה.

נקבע כי המעסיק הפר את החובות המוטלות עליו כלפי העובד. המעסיק לא הדריך את העובד בביצוע עבודתו; לא הנהיג שיטת עבודה בטוחה ולא אסר עליו לבצע עבודתו בעמידה על סולם כלל ובעמידה על סולם שאינו בגובה המתאים לביצוע העבודה. המעסיק התיר לעובד לבצע את העבודה מבלי לדאוג לקיום מלוא אמצעי הזהירות הסבירים הנדרשים לביצועה. העובד נאלץ למתוח את גופו, לעלות על השלב האחרון בסולם כדי לבצע את עבודתו, כשלא הייתה לו אף לא אחיזת יד אחת למניעת נפילתו.

נקבע כי המעסיק ישלם לעובד פיצויים בסך של 455,000 ₪ (סכום אשר נקבע לאחר ניכוי דמי פגיעה, קצבאות ומענק נכות צמיתה שקיבל העובד מהמוסד לביטוח לאומי), בצירוף שכר טירחת עו”ד והוצאות משפט.

מעסיקים שימו לב: חשוב מאד להקפיד על קיום חובות הבטיחות והזהירות כלפי עובדים; וכן על קיומו של ביטוח חבות מעסיקים לכיסוי במקרה של תביעה נזיקית של עובד.

תא 52509-05-17 פלוני נ’ אילן מנדל, ניתן ביום 1/6/22.

על הכותב

עו

עו"ד ונוטריונית עדי ביבר לקואה

עוסקת בתחום דיני העבודה, מייצגת ומלווה מעסיקים.

שותפה ובעלים של משרד עורכי הדין ביבר לקואה חייקין הררי
http://www.biber-law.co.il

עו"ד ביבר לקואה לא ייצגה בתיק המוזכר במאמר הנ"ל.