מס הכנסה

הנחיות מיוחדות בעקבות נגיף הקורונה לזקיפת שווי שימוש ברכב

ביום 2.4.2020 פרסמה רשות המיסים חוזר בנושא זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה – הנחיות מיוחדות בתקופת המשבר בעקבות הקורונה לגבי עובד שהוצא בשל המשבר לחל”ת.

בחוזר נקבע, כי לאור המצב המיוחד בעקבות התפשטות נגיף הקורונה ויציאת עובדים רבים לחל”ת לתקופה שאינה ידועה, הוחלט להקל ולקבוע כי עובד שיצא לחל”ת בעקבות התפשטות נגיף הקורונה ובאותו מועד או לאחרי והחזיר את הרכב שהוצמד לו למעסיק- ייזקף לו שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש בהם הרכב היה ברשותו (להלן: “שווי יחסי”). שווי יחסי יחושב גם בעת חזרתו מהחל”ת היה וקיבל רכב מהמעסיק במהלך החודש. האמור, המדובר בנסיבות בהן יחסי העבודה לא התקיימו במלוא החודש.

קישור לחוזר >>

על הכותב

חשב עבודה ושכר

חשב עבודה ושכר

http://www.heshevavoda.co.il