רחל אפרתי, רו"ח
 
 
 

רחל אפרתי, רו"ח

 

24/02/19  - 

רחל אפרתי, רו"ח דיני עבודה

PDF mail

בית הדין הארצי לעבודה בהלכת קיס, פסק כי: תשר הוא תשר הוא תשר והוא שכר הוא שכר הוא שכר, גם אם לא עבר בקופת המסעדה וגם אם לא נוהל לגביו כל רישום שה...

25/11/14  - 

רחל אפרתי, רו"ח מס הכנסה

PDF mail

הרינו להביא לידיעתכם כי פורסמו תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה-2014 (להלן: "התקנות"), התקנות יחולו בחישוב המס על הכנסה שהופקה מיום 1 בינו...

04/12/11  - 

רחל אפרתי, רו"ח מס הכנסה

PDF mail

הרינו להביא לידיעתכם, כי שיעור הריבית לסעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה תוקן בתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית) (תיקון), התשע"ב- 2011 ל – 5.24% החל מיום 2 בד...

10/10/11  - 

רחל אפרתי, רו"ח מס הכנסה

PDF mail

רשות המסים השיקה היום שני מסלולים ירוקים חדשים לקבלת החלטות מיסוי וזאת בהמשך למגמה של ייעול תהליכי העבודה במוסד להחלטות מיסוי וכחלק ממהלך מ...

03/08/11  - 

רחל אפרתי, רו"ח מס הכנסה

PDF mail

ביום 13 ביולי 2011 נתקבלה עתירה[1][1] לגבי הסכום המותר בניכוי הוצאות אש"ל ונקבע כי על שר האוצר להפעיל את סמכותו ולעדכן את הסכומים המרביים לניכוי ה...

14/06/11  - 

רחל אפרתי, רו"ח מס הכנסה

PDF mail

בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל לאחרונה את ערעורו של מר חיים ניסים מחברת בתי זיקוק לנפט בע"מ[1][1] (להלן-  בז"ן) נגד פקיד השומה חיפה וקבע כי מענקים ...
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק