עמית עכו, עו"ד
 
 
 

עמית עכו, עו"ד

 

29/07/18  - 

עמית עכו, עו"ד דיני עבודה

PDF mail

רשות האוכלוסין וההגירה יוצאת בימים אלו למבצע אכיפה רחב היקף כנגד העסקת נתינים ומסתננים זרים בניגוד לתנאי הרישיון שלהם. מעסיקים אשר יתפסו במ...

18/04/13  - 

עמית עכו, עו"ד דיני עבודה

PDF mail

אני עובד כמנהל משמרת בבית עסק שמעסיק עובדים זרים. האם אני חשוף לסנקציה כלשהיא אם יתברר כי הם מועסקים שלא כדין ? ...
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק