דיני עבודה

חרבות ברזל: ועדת השרים אישרה תיקון לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום

במסגרת התיקון לחוק, אשר תחילתו שהיה רטרואקטיבית מיום 7.10.23, יאסר על פיטורי עובדים שפונו או התפנו מביתם וכן תהיה הגנה על השבויים, החטופים והנעדרים ובני משפחותיהם.

בעקבות אירועי הטרור שהחלו ביום 7.10.23, הוכרז על מצב מיוחד בעורף ועל מלחמת חרבות ברזל. בשל כך, עובדים בחלק מהיישובים בצפון ובדרום המדינה התפנו מבתיהם, לרבות בעקבות החלטות ממשלה שהתקבלו בעניין, ונוצר מצב שרבים מהם לא יכולים להגיע למקום עבודתם.
בעקבות כך, משרד העבודה פעל לתיקון חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס”ו- 2006 כהוראת שעה ל- 3 חודשים, עם אופציה להארכה על ידי שר העבודה, וזאת כדי להגן מפני פיטורים גם על העובדים הבאים:

  • עובד שהתפנה ממקום מגוריו אשר נמצא באחד היישובים המנויים בתוספת.
  • עובד שהוא נעדר, שבוי או חטוף עקב פעולות האיבה או פעולות המלחמה.
  • עובד שהוא הורה או בן זוג של הרוג, נעדר, שבוי או חטוף בפעולות האיבה או בפעולות המלחמה.
  • עובד שהוא בן משפחה אחר של אלה, ובלבד שהם נדרשו להיעדר בשל הנסיבות האמורות ובתנאים המפורטים בהצעה.  ״בן משפחה אחר” – ילד, אח או אחות של ההרוג, הנעדר, השבוי או החטוף, אם הגיש הצהרה בכתב שהוא הגורם הבלעדי שנדרש להיעדר בנסיבות אלו.

הוראת השעה תכלול גם תיקון לחוק, כך שהאיסור החל על מעסיק לפטר את עובדו שנעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו, יחול גם לעניין עובד שהוא הורה במשפחת אומנה.


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע”מ

על הכותב

חשב עבודה ושכר

חשב עבודה ושכר

http://www.heshevavoda.co.il