דיני עבודה

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי יש להטיל חובה על המעסיק לערוך בירור בדבר קיומו של הסדר ביטוחי קודם לעובד

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי יש להטיל חובה על המעסיק לערוך בירור בדבר קיומו של הסדר ביטוחי קודם לעובד.

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה ע”י בית הדין הארצי לעבודה, נדונה בין היתר השאלה האם יש להטיל על מעסיק לערוך בירור בדבר קיומו של הסדר ביטוחי קודם לעובד.

בפסק הדין הוסבר כי ברירת המחדל לפי צו ההרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה משנת 2011 (להלן: צו ההרחבה הפנסיוני) היא צירופו של עובד להסדר ביטוח פנסיוני בחלוף ששה חודשי עבודה. החריג מתייחס לבעל הסדר ביטוחי קודם אשר יש לבטחו בתוך שלושה חודשי עבודה בתוקף מתחילת עבודתו. תכליתו של החריג היא לבטח עובד עם הסדר קיים בתוך שלושה חודשים לכל המאוחר מתחילת עבודתו טרם תפוג ‘ארכת הביטוח’ המוקנית לו מכוחו של ההסדר הקיים, כך שהרצף הביטוחי של עובד יישמר בעת חילופי מקום עבודה.

בצו ההרחבה הפנסיוני לא קיימת דרישת יידוע מצד העובד, כך שבהיבט הלשוני התשלום אינו מותנה במתן הודעה על ידי העובד. מנגד, לא מוטלת על המעסיק בצו חובת בירור יזום.

במקרה אשר נדון בפסק הדין, המעסיקה יידעה את עובדיה החדשים על עצם זכותם להיות מבוטחים מתחילת עבודתם, אך היידוע התבצע כחלק משורת הוראות בהודעה לעובד ונקבע כי לא היה בו די בנסיבות העניין כדי להשיג את מטרת הקדמת עיתוי העברת תשלומים לבעלי הסדר קודם.

בית הדין קבע כי בהתחשב בתכלית האצת עיתוי הביטוח הפנסיוני של בעלי הסדר קודם, אין די בציון עצם הזכות לביטוח פנסיוני של בעל הסדר קודם בהסכם העבודה או בטופס ההודעה לעובד, אלא יש להטיל חובה על המעסיק לערוך בירור, בין בעל פה ובין בכתב, בדבר קיומו של הסדר קודם, ולתעדו.

בית הדין קבע כי למשל, ומבלי למצות, ניתן להתייחס לנושא בהודעה לעובד בה תופיע שאלה מפורשת בנושא והעובד ישיב ויחתום בשולי תשובתו.

בית הדין הבהיר כי על פני הדברים החובה שיש להטיל על המעסיק מצטמצמת לקבלת מידע מהעובד ולא מוטל על המעסיק להעמיק חקר תוך פגיעה בפרטיות העובד, כך שבתיעוד הודעת העובד לפיה אין לו הסדר קודם יצא המעסיק ידי חובתו.

נקבע כי הטלת נטל מסוים על המעסיק, בנסיבות בהן קיימת חשיבות רבה בהבטחת קיומו של רצף ביטוחי, נובעת מעובדת יכולתו של המעסיק למנוע נזק כבד עקב אירוע ביטוחי לעובד שלא יהיה לו כיסוי ביטוחי כתוצאה מניתוק הרצף הביטוחי חרף זכאות העובד, תוך שהנטל עצמו – מילוי טופס מתאים או בירור בדרך אחרת – אינו מכביד.

בית הדין ציין בפסק הדין כי אינו קובע מסמרות לעניין הפעולות הנדרשות מהמעסיק, כמו גם חובת היידוע של העובד, וכי קביעתו מצטמצמת לעניין שנדון בפסק הדין ותיבחן בעתיד על רקע נסיבות כל עניין ועניין.

המלצתנו היא לערוך את הבירור כעולה מפסק הדין, לאחר התייעצות עם עו”ד בתחום דיני העבודה, וזאת לגבי עובדים אשר להיותם בעלי הסדר ביטוחי קודם יש השלכה על מועד תחילת ההפרשה עבורם.

ע”ע 25181-03-19 מלונות הכשרת הישוב בע”מ נ’ שני בן עמי (ניתן ביום 4.3.21)

יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם.

על הכותב

עו

עו"ד ונוטריונית עדי ביבר לקואה

עוסקת בתחום דיני העבודה
שותפה ובעלים של משרד עורכי הדין ביבר לקואה חייקין הררי

http://www.biber-law.co.il
עו"ד ביבר לקואה לא ייצגה בתיק המוזכר במאמר הנ"ל.