פנסיה וגמל

מבנה אחיד- דגשים לדיווח נכון בעידן הקורונה ומספר הקלות למעסיקים שמקדמת רשות שוק ההון :

התפשטות נגיף הקורנה גרמה ללא מעט מעסיקים להתמודד עם סיטואציות שמעולם לא התמודדו בין היתר גם בנושא ההפרשות לקופות הגמל עבור עובדיהם , מטרת מאמר זה לתת מספר דגשים בנושא הדיווח האחיד ולמנות מספר הקלות שפורסמו ע”י רשות שוק ההון עבור המעסיקים ( חלקן עדיין לא נכנסו לתוקף ) .

דגשים לדיווח נכון:

 בעידן הקורונה הסיטואציה השכיחה היא הוצאת עובדים לחל”ת ( חופשה ללא תשלום ) או פיטורים , אז איך מדווחים זאת במבנה האחיד?

  1. עובד שהוצא לחל”ת :
  • עובד הוצא לחל”ת במהלך החודש, במידה ועבור הימים שבהם הוא עבד אתם מחויבים לבצע לו הפרשה לתוכנית פנסיונית מתוקף צו הרחבה לפנסיה חובה אזי עליכם לדווח בשדה “סטטוס עובד בחודש משכורת” : חודשי/רגיל או שעתי/יומי בהתאם לסוג המשרה הקיימת לו , לכן ניתן לראות שמבחינת הדיווח בחודש שכר זה לא חל כל שינוי.

הערה: אנא שימו לב כאשר מדובר בהפרשה לקרן פנסיה ותיקה אזי חובה לעדכן גם בשדה “חלקיות משרה” או בשדה “ימי עבודה בחודש”, כאן ישנה משמעות לשיעור המשרה שלו באותו חודש לעניין קביעת שיעור הקצבה בעתיד.

  • עובד הוצא לחל”ת מתחילת החודש , כלומר לא עבד כלל באותו חודש שכר , אזי כיוון שבאותו חודש שכר לא יבוצעו לו הפרשות לקופות הגמל אזי עליכם לדווח בשדה “סטטוס עובד בחודש משכורת ” חל”ת

הערה: ישנה משמעות לכך שתדווחו לעובד חל”ת , המשמעות היא שקרן הפנסיה תעדכן זאת באופן אוטומטי אצלה, בקרן הפנסיה ישנם רכיבים ביטוחים מעבר לצבירת החיסכון כגון ביטוח למקרה מוות ולמקרה נכות (אובדן כושר עבודה) לכן קרן הפנסיה במקום להוציא מכתב חוב למעסיק היא תבצע גביה עבור שימור אותם רכיבים ביטוחים מתוך הצבירה של העובד בקרן הפנסיה, בקרן הפנסיה הזכויות נשמרות באופן אוטומטי ל 5 חודשים ,בביטוח מנהלים מדובר על 3 חודשים אבל כאן זה קצת יותר מורכב ונדרשת לרוב התערבות של העובד בנושא, בכל מקרה המלצתי היא שכל עובד ייצור קשר עם הקופה ו/או סוכן הביטוח שלו לקבלת ייעוץ.

  1. עובד שפוטר:

במקרה זה עליכם לדווח בשדה “סטטוס עובד בחודש משכורת” עזיבת עבודה , עזיבת עבודה מדווחת בחודש לאחר החודש שמבוצעת לו ההפרשה האחרונה , לדוגמה במידה והעובד פוטר ב 31/03/2020 אזי בחודש אפריל נבצע לו הפרשה עבור שכר 03/2020 ונדווח לו חודשי/רגיל או שעתי/יומי ובחודש מאי כאשר כבר לא תהיה לו הפרשה עבור שכר 04/2020 נדווח לו עזיבת עבודה

הערה: עליכם להפיק דוח  עזר ל 161 (במידה ואתם לקוחות של עוקץ פנסיה תוכלו לעשות זאת באופן פשוט ומהיר באזור האישי שלכם בפורטל של עוקץ פנסיה) לאחר מכן למלא עבורו את טופס 161 ולמסור לעובד, על העובד להמשיך טיפול מול סוכן הביטוח שלו ו/או הקופה ופקיד השומה במידת הצורך.

גם כאן ישנה משמעות בדיווח על עזיבת עבודה כפי שקיימת בחל”ת לעניין הריסק הזמני.

מסקנה: כלל שהדיווח יהיה תקין כך יהיו פחות בעיות לכם המעסיקים וזכויות העובדים יישמרו באופן מלא ותקין.

הקלות שפורסמו ע”י רשות שוק ההון עבור המעסיקים:

  • הקלה בגביית ריבית פיגורים על איחורים בהפקדות: משרד האוצר ורשות שוק ההון יקדמו תיקון תקנות שמטרתו הקלה על המעסיקים: מוצע, לפרק זמן מוגבל, לדחות בשבועיים (עד סוף כל חודש) את המועד שממנו נדרשים הגופים המוסדיים להתחיל לגבות ריבית פיגורים בשל איחור בהפקדות המעסיק לקופת הגמל.  נכון למועד כתיבת מאמר זה עדיין לא נכנס לתוקף , אנא עכבו אחר הפרסומים שלנו בנושא
  • הקלה בבדיקות שנדרשים גופים מוסדיים לבצע ביחס לעובד שהוצא לחל”ת: בהתאם להוראות ממשק מעסיקים גוף מוסדי איננו רשאי לקלוט דיווח על הפקדת תשלומים ביחס לעובד שיצא לחל”ת. לאור מידע שהועבר לרשות לפיו קיימים מעסיקים שמעוניינים להפקיד כספים לחיסכון פנסיוני של עובד, מוצע לאפשר לגוף המוסדי לקלוט כספים שהועבר לגביהם דיווח לפיו העובד הוצא לחל”ת.
  • דחיית מועד הכניסה של המעסיקים הקטנים (4-10) לרפורמה בתהליכי סליקת הכספים: במטרה להקל בתקופה זו על המעסיקים הקטנים במשק הוחלט לדחות את מועד המעבר שלהם לדיווח ממוכן על הפקדת תשלומים לקופת גמל מ-21 ליוני 2020 ל 21 בפברואר 2021.
  • דחיית גרסת יוני של המסלקה הפנסיונית: הוחלט לדחות את כל הגרסאות שהיו אמורות לעלות במסלקה הפנסיונית מ-21 ליוני 2020 ל-22 בנובמבר 2020. על אף האמור, גרסת ממשק מעסיקים נדחתה ליום 21 בפברואר 2021.

בתקווה שכולנו נחזור במהרה בריאים ושלמים לשגרה מלאה !!

 

על הכותב

ירון הרן, מנכ

ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה

www.oketz.co.il