פנסיה וגמל

מוצרים פנסיונים

admin
מאת admin

במאמר זה נעסוק בשוני בין המוצרים הקיימים בשוק אשר אליהם אנו מפקידים כספים במהלך כל חיינו.

 אז מהו מוצר פנסיוני?

 מוצר פנסיוני הינו מוצר שיודע לתת לנו כסף בגיל הפרישה, על מנת שנוכל לשמור על הכנסה כלכלית מסוימת.

 בעצם, כל ההסדרים הפנסיונים נועדו לא רק לשמר ולהבטיח את יכולת הקיום שלנו לאחר הפרישה, אלא משמשים גם למקרים של אובדן כושר עבודה ומוות.

 בסוף שנת 2007 חתם שר התמ”ת, על צו הרחבה להסכם פנסיית חובה, אשר חל על כל העובדים במשק.

 כיום, קיימים מספר מוצרים בשוק אשר חשוב להבין את ההבדלים על מנת שנוכל לבחור במוצר הטוב והמתאים ביותר בשבילנו.

 המוצרים הקיימים הם קרן פנסיה , קופות גמל וביטוח מנהלים.

 

 קרן פנסיה-

 קרנות הפנסיה הינן התוכניות הוותיקות ביותר בשוק הישראלי, המנוהלות מתוקף תקנון הכפוף לאישור משרד האוצר.

 התקנון הינו אחיד לכל העמיתים בקרן הפנסיה ואינו יכול להפלות בין העובדים השונים.

 קרנות הפנסיה פועלות על בסיס ביטוח הדדי, כלומר הסיכונים הביטוחים לא מוטלים על חברות הביטוח אלא על העמיתים כולם.

 הביטוח ההדדי מחייב את מנהלי הקרן לפעול באחריות מלאה ולשלוט היטב בניהול הכללי , מאחר וכל טעות תשולם על ידי העמיתים.

 מפני שאת התביעות משלמים החוסכים בקרן ובעלות הביטוח לא טמון מרכיב של רווח או סיכון עבור חברות הביטוח , העלות הבסיסית של הכיסוי זולה משמעותית מעלות הכיסוי במוצרים אחרים.

התביעות , ישולמו מקופה צדדית שאליה עוברים בכל חודש דמי ניהול, במידה ובסוף החודש נשאר כסף בקופה הוא יועבר לחוסכים ונקרא עודף אקטוארי, במידה ונוצר מינוס בקופה זה יורד מאותם חוסכים ונקרא גירעון אקטוארי.

 

התשואה בקרן הפנסיה-

הכספים המופקדים לקרן הפנסיה יושקעו 70% בשוק ההון ו- 30% באג”ח מבטיח תשואה.

 

אופן הצטרפות-

בקרן הפנסיה קיימת תקופת אכשרה של 60 חודשים, בתקופה זו המבוטח אינו מבוטח על מחלות שקדמו למועד ההצטרפות.

בנוסף, בקרן הפנסיה אין תוספת פרמיה על מקצועות מסוכנים, העמיתים הם אלו שמסבסדים את אותם מבוטחים בעלי מקצועות מסוכנים.

 

כיסויים ביטוחים בקרן הפנסיה-

בנוסף לחיסכון לגיל הפרישה , קיימים עוד שני כיסויים נוספים, ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח לשארים.

בעת מוות המבוטח ישנן שלוש אופציות (ישויות) להן עוברות כספי המבוטח : שארים מוטבים ויורשים. נפרט את זכויותיהם.

עפ”י תקנון , קרן הפנסיה תשלם את כספי הביטוח של העמית לשאריו בעת פטירתו. השארים אשר מוגדרים בתקנון הינם : אלמן/ה או/ו יתומים עד גיל 21 . התשלום יהיה לפי אחוזים אשר האלמנה תקבל 60% לכל החיים, ילד 1 יקבל 30% עד גיל 21, הורה נתמך 10%. קיימים מקרים חריגים בהם ישנה הרחבה למושג השארים כגון ילד מוגבל שמעל גיל 21 .

תשלום קרן הפנסיה לשארים תהיה בדמות קצבה חודשית . אולם קיים מצב של תשלום חד פעמי במקרה והקצבה החודשית נמוכה מאוד או במקרי קצה המפורטים בתקנון כגון מוות בתאונת דרכים.

במידה ולא קיימים שארים כספי הנפטר יכולים לעבור למוטבים כסכום הוני . אם לא קיימים מוטבים הכספים יעברו ליורשים לפי צו צוואה או ירושה.

במצב של אובדן כושר עבודה, חלקי או מלא, תשלם הקרן קצבה חודשית , אשר נכות מלאה מוגדרת מעל 75% נכות.

על מנת להיות זכאי לקבלת הקצבה מקרן הפנסיה, יש צורך לעבור וועדה רפואית שתקבע את אחוזי הנכות ולהיות באובדן כושר עבודה אשר עולה על 90 ימים.

הוועדה תקבע האם הנכות פוגעת ביכולתו של העובד לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת אשר מתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו וניסיונו.

ולכן הכיסוי בקרנות הפנסיה לאובדן כושר עבודה נחשב לכיסוי נחות משאר המוצרים.

הקצבה החודשית כוללת גם שחרור מפרמיות ופרנצ’יזה , שחרור מפרמיות אומר שהחברה מפקידה במקום העובד את ההפקדות(הפקדות עובד, מעסיק ופיצויים) עד תום תקופת הנכות או עד גיל הפרישה.

 פרנצ’יזה, אשר מעניקה תשלום גם עבור החודשים הראשונים של אובדן כושר עבודה במידה והוועדה אישרה את הנכות של אותו עובד.

 

 ביטוח מנהלים-

 ביטוח מנהלים הינו חוזה בין המבוטח לבין חברת הביטוח, החוזה הינו הסכם אישי המגדיר את תנאיו של המבוטח, ולא ניתן לשינוי במהלך התקופה באופן חד צדדי.

 בביטוח מנהלים חברת הביטוח היא זו שנושאת בסיכון הביטוחי שקיים בפוליסה, כלומר, המבוטח משלם פרמיה חודשית בעבור אותם כיסויים ובמקרה ביטוח חברת הביטוח תשלם למבוטח.

 

 התשואה בביטוח מנהלים-

 100% השקעות בשוק ההון.

 

 אופן הצטרפות-

 בביטוח מנהלים מועמד אשר רוצה להצטרף לתוכנית זו , יצטרך לחתום על טופס הצעת ביטוח והצהרת בריאות.

 בהתאם להצהרת הבריאות חברת הביטוח מחליטה האם לקבל את המועמד ובאילו תנאים, למעשה נעשה חיתום פרטני וקבלת המועמד תלויה במצבו הבריאותי.

 כל מקצוע בתוכנית זו מתומחר לפי הסיכון שלו וחברות הביטוח עלולות לגבות תוספת פרמיה במידת הצורך.

 

 כיסויים בביטוח מנהלים-

 גם בתוכנית זו ,מלבד חיסכון לגיל הפרישה, קיימים מרכבי ביטוח.

 אובדן כושר עבודה בביטוח מנהלים, המעסיק צריך לקנות כתוספת( להבדיל מקרן פנסיה שזה אוטומטי).

 הכיסוי הביטוחי בתוכנית זו , יבחן את עיסוק המבוטח ערב קרות מקרה הביטוח, אובדן כושר עבודה עיסוקי הבוחן מה היה עיסוק העובד ב12 החודשים האחרונים.

 כלומר, די בכך שהמבוטח אינו יכול לעבוד במקצוע הספציפי שבו עבד ויהיה זכאי לקבלת הקצבה.

 פוליסה זו אינה כוללת אובדן כושר עבודה חלקי, במידה והמבוטח ירצה ניתן לקנות בתוספת פרמיה.

 גובה הקצבה בביטוח מנהלים במקרה של אובדן כושר עבודה הוא לפי הסכום הנקבע בפוליסה, לעומת קרן הפנסיה ששם יקבע לפי אחוז מהשכר המבוטח.

הבדל משמעותי שקיים בתוכנית זו ולא נמצא בקרן הפנסיה, זאת האופציה לקניית תוספות שונות בתוספת פרמיה, כגון- קיצור תקופת המתנה ל30 ימים במקום 90 ימים, ביטול קיזוז מול ביטוח לאומי.

יש לציין, כי ישנם מצבים אשר לאדם מסוים קיים ביטוח אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה, אך יעשה ביטוח זה גם בביטוח המנהלים כתוספת.

במקרה מוות, ישולם סכום חד פעמי למוטבים אשר קבע המבוטח.

 

קופות גמל-

קופות הגמל מיועדות אך ורק לחיסכון טהור, לטווח ארוך או בינוני, לשכיר או לעצמאי.

קופות הגמל כיום, מנוהלות ע”י חברות הביטוח ובתי השקעות, וכל הכספים המופקדים למוצר זה יושקעו בשוק ההון.

חיסכון שנצבר עד לשנת 2008, ישלום כסכום הוני בגיל הפרישה, כספים שנצברו לאחר שנת 2008 ישולמו כקצבה בלבד בעת הפרישה מהגוף אליו יחליט החוסך להעביר את החיסכון(קופות גמל לא יודעות לשלם קצבה).

 קופות הגמל מתאימות לאדם אשר לא רוצה כיסוי ביטוחי אלא חיסכון בלבד, או לאדם אשר ירצה לחסוך מעבר למתאפשר בקרן הפנסיה ולקבל הטבות מס.

 עד לחודש נובמבר 2016 היו בישראל רק קופות גמל “רגילות”- קופות גמל לחיסכון, אך מחודש זה הושקו קופות הגמל להשקעה.

 

 לקופות הגמל להשקעה יש מספר יתרונות בולטים-

  •  כספי החיסכון נזילים בכל עת.
  •  דמי ניהול נמוכים יחסית.
  •  גמישות מלאה בהפקדות-סכום חד פעמי או הפקדות חודשיות.
  •  גמישות בניוד הכספים-העברה בין מסלולי השקעה או בין חברות לא מחייב תשלום מס
     רווח הון.
  •  תקרת הפקדה גבוהה יחסית-עד 70,000 ₪ לחוסך.
  •  הטבות מס-פטור על מס ריווחי הון לחוסך המושך את הכספים בגיל 60 כקצבה.
  •  קבלת הלוואות מהקופה בתנאים טובים ונוחים.

 

לסיכום, קשה לומר מהו המוצר הטוב ביותר הקיים בשוק, כאשר נרצה לבחור מוצר המתאים ביותר בשבילנו, נצטרך לבחון את כל ההבדלים בין המוצרים. נבדוק בדיוק את הצרכים שלנו,הצורך לטווח הקצר ולטווח הארוך.


 

פרופסור זיו רייך הינו דיקן בית הספר לביטוח באקדמית נתניה

 

 

על הכותב

admin

admin

www.oketz.co.il