דיני עבודה

איסור התקשרות עם קבלן כוח אדם או קבלן שירות שאינם בעלי רשיון

admin
מאת admin

datafax-sמשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה פרסם ביום 23.1.2012 הודעה, לפיה – יאכוף את התיקון בחוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח אדם, המטיל אחריות פלילית על כל הרוכשים שירותי קבלן כוח אדם ו/או קבלני שירות, בתחום אבטחה וניקיון, אשר אינם מחזיקים ברישיון על-פי חוק. 

לראשונה, מטיל התיקון לחוק אחריות פלילית על המשתמשים בשירותי כוח אדם ובשירותים של קבלני שמירה, אבטחה וניקיון, ללא רישיון וזאת במטרה למגר את התופעה של חברות הפועלות בשוק ללא רישיון וכפועל יוצא אינן מפוקחות. 

התיקון החדש לחוק, שנכנס לתוקף ביום 1.1.12, המוחל על רוכשי שירות מקבלן כוח אדם ו/או קבלן שירות, נקבע במטרה להגביר את יכולת משרד התמ”ת לפקח על קבלני כוח האדם וחברות הקבלן בתחומי השירות, הניקיון והאבטחה, לספק הגנה טובה יותר לעובדים המוחלשים ובכך למנוע את התופעה של חברות הפועלות בשוק ללא רישיון ובניגוד לחוק. 
עם זאת, התיקון לחוק לא יחול על אזרחים פרטיים המקבלים את השירות לצרכים פרטיים בלבד ולא לצורך עסק או שירות ציבורי. במשרד התמ”ת מדגישים, כי העוברים על החוק צפויים לקנסות כבדים, שכן, האחריות לוודא כי לקבלן כוח האדם או קבלן השירות ממנו שוכר בעל העסק שירותים, מוטלת על שוכרי השירותים עצמם. 

בהתאם לדברי שר התמ”ת: “התיקון לחוק והחלת האכיפה בנושא, גם על שוכרי השירות, מהווה צעד משלים ליוזמות החקיקה והאכיפה המקודמות על-ידי משרד התמ”ת בשנים האחרונות ובשנה האחרונה ביתר שאת. סוגיית תנאי ההעסקה של עובדי הקבלן בפרט והעובדים במשק ככלל, עומדת במרכז העשייה והענין של התמ”ת ואנו נמשיך לפעול, באמצעות חקיקה, הגברת האכיפה והסברה מתאימה, על-מנת להבטיח את זכותם של עובדים לעבוד בכבוד ולהתפרנס בכבוד, שעה שזכויותיהם על-פי חוק נשמרות בהקפדה”.

על הכותב

admin

admin

www.oketz.co.il