דיני עבודה

הוארכה תקופת ההתיישנות על תביעת חושפי שחיתויות

ביום 17/5/2022 פורסם תיקון חדש לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), תשנ”ז-1997. התיקון מאריך את תקופת ההתישנות שעומדת למי שנפגע בהתאם לחוק.

הגנה על עובדים המתלוננים על עבירות

חוק הגנה על עובדים מגן על עובדים אשר מעסיקם מתנכל להם עקב תלונה שהגישו. החוק מגן ומעניק שורת סעדים לעובדים אשר התקיי לגבי תלונתם התנאים להלן:

(1)  התלונה הוגשה בידי העובד בתום לב או שהעובד סייע בהגשת התלונה בתום לב;

(2)  התלונה הוגשה על הפרת חיקוק במקום העבודה, או על הפרת חיקוק בקשר לעבודת העובד או בקשר לעסקו או לפעילותו של המעסיק, ובגוף ציבורי – גם אם התלונה הוגשה על פגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין;

(3)  התלונה הוגשה לרשות המוסמכת לקבל תלונה או המוסמכת לבדוק או לחקור בענין המשמש נושא התלונה.

החוק קובע את הפגיעה בעובד המתלונן כעבירה פלילית אשר עונש מאסר בצידה. כמו כן החוק מאפשר לעובד לתבוע פיצויים ללא הוכחת נזק אשר במקרים מסוימים יכולים לעמוד אפילו על 500,000 ש”ח. בית הדין לעבודה גם מוסמך להורות על ביטול פיטורים וסעדים אחרים.

התיישנות

תקופת ההתיישנות של תביעה לפי החוק הינה קצרה מתקופת ההתיישנות הרגילה. תקופת ההתיישנות הקודמת היתה קצרה במיוחד ועמדה על שנה. תיקון חדש שעבר בכנסת האריך את תקופת ההתיישנות והעמידה על שלוש שנים:

“לא יזדקק בית-הדין האזורי לעבודה לתובענה בשל הפרת הוראות חוק זה שהוגשה לאחר שחלפו שלוש שנים מיום שנוצרה עילת התובענה ואולם, בחישוב תקופת ההתיישנות לא תבוא במניין תקופה שלא תעלה על שנתיים שמיום הגשת תלונה באותו עניין לנציב תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה”.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו”ד מומחה בתחום.

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2022

על הכותב

יוסי חכם, עו

יוסי חכם, עו"ד

מאת: עו"ד יוסי חכם

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2020

www.holaw.co.il