דיני עבודה

דמי מחלה בבידוד קורונה

כידוע לכם בית המשפט העליון ביטל את השימוש שעשתה המדינה בתעודת המחלה הגורפת כאמצעי לחיוב מעסיקים לשאת בעלות ההיעדרות של עובדים בריאים שחויבו לשהות בבידוד. בית המשפט קבע כי ההסדר נוגד את חוק דמי מחלה והורה על ביטולו בסוף חודש ספטמבר.

המדינה לא הצליחה להגיע ולהעביר הליך חקיקה שיאפשר פתרון למצב עד לתום המועד שנקבע. בינתיים הגיעו חלק מהצדדים להסכמות (אשר לא בטוח שיעברו כלשונן) לפיהן העובדים יקבלו דמי מחלה בתקופת הבידוד כאשר בעלות יתחלקו המדינה והמעסיקים באופן שווה.

הסכמה זו הביאה את הצדדים לפנות לבית המשפט בארכה, אשר נענתה על ידי ביהמ”ש, וביטול תעודת המחלה הגורפת נדחה ליום 28/10/2020. עד מועד זה אמורה המדינה להעביר נוהל מסודר בדרך של חקיקה.

מסתמן כי ההסדר המוצע יחול באופן רטרואקטיבי מתחילת אוקטובר. אחד התנאים לקבלת השתתפות המדינה לפי ההסכם הוא שהעובד ירשם באתר משרד הבריאות על היותו בבידוד ולכן הצעתנו כי מעסיקים ידרשו אישור זה מעובדים כתנאי לתשלום דמי מחלה.

כאמור פרטי ההסכם אינם מהותיים כרגע שכן מה שיקבע זה רק הליך החקיקה ככל שיעבור בכנסת. לאור התנגדות גופים רבים בהחלט יכול להיות מצב שהחוק יהיה שונה מהנוסח המוצע בהסכם.

בנימה אישית אציין כי יש טעם לפגם בניסיון להמשיך ולהטיל על מעסיקים את עלויות הבידוד כאשר המדינה לא מצליחה לפצותם על הנזקים העצומים שנגרמים להם עקב מגבלות הסגר וההנחיות השונות. בהחלט יכול להיות שהביקורת המוצדקת תיפול על אוזנים קשובות בכנסת וכי יועבר מנגנון פיצוי אשר לא יטיל על המעסיקים את הנטל הזה.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו”ד מומחה בתחום.

על הכותב

יוסי חכם, עו

יוסי חכם, עו"ד

מאת: עו"ד יוסי חכם

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2020

www.holaw.co.il