דיני עבודה

לא אושרה שלילת פיצויי פיטורים מעובד אשר דיווח דיווחים כוזבים על שעות עבודה

admin
מאת admin

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה ע”י בית הדין האזורי לעבודה, נדונה תביעת עובד אשר מעסיקתו טענה להפרת משמעת חמורה מצידו ולא שילמה לו 30% מפיצויי הפיטורים וכן לא שילמה לו חלף הודעה מוקדמת. כמו כן, המעסיקה קיזזה מתלוש השכר האחרון של העובד את שעות העבודה וגמול השעות הנוספות ששולמו לו.

בית הדין קבע כי, העובד ביצע הפרות משמעת כאשר הגיע לעבודה בימי שבת, בניגוד להוראות הממונים עליו, והחתים כרטיס נוכחות, כאשר בפועל לא היה נמצא כלל באתר.

בית הדין קבע כי לעניין שלילת פיצויי הפיטורים, עליו לשקול את כלל נסיבות המקרה ולשקללן, תוך שהינו לוקח בחשבון את תכליתה של הזכות לפיצויי פיטורים מחד, והתכלית שבשלילתם מאידך.

במסגרת זו יש לבחון את חומרת המעשים בגינם פוטר העובד; משך הזמן ומספר הפעמים בהם בוצעו; חומרת הנזק שנגרם למעסיק; ההקשר התעשייתי; ההרתעה הנדרשת כלפי עובדים אחרים; משך תקופת העבודה; טיב היחסים בין הצדדים במהלך תקופת העבודה שקדמה להפרת המשמעת; מידת האמון ששררה בין הצדדים; מעמדו של העובד ותפקידו; תרומתו של העובד למקום העבודה; ונסיבותיו האישיות, כל זאת תוך הבאה בחשבון כי גם הפיטורים כשלעצמם הינם עונש חמור.

בית הדין קבע כי מדובר בעובד בן למעלה מ- 60, אשר עבד במשך תקופה ממושכת (למעלה מ- 11 שנים). במשך תקופת עבודתו היה עובד מוערך וטוב. כמו כן, היתה משום התרשלות של המעסיקה בכך שאישרה לעובד את דוחות הנוכחות ללא בדיקתם. העובד הודה בעדותו שייתכן כי הייתה טעות בשיקול הדעת שלו.

יש לקחת בחשבון כי הפיטורין כשלעצמם הינם עונש חמור על מעשיו של העובד ובייחוד נוכח גילו המבוגר והקושי להשתלב בעבודה אחרת. לאחר בחינת כלל נסיבות המקרה בית הדין קבע כי אין לשלול מהעובד את פיצוי הפיטורים להם הוא זכאי וכי הוא זכאי למלוא פיצויי הפיטורים. ברם, נוכח הנסיבות והתנהגות העובד, סביר היה לשלול ממנו את ההודעה המוקדמת לפיטורים.

בית הדין דחה את טענת העובד כי בתלוש השכר האחרון המעסיקה קיזזה באופן פסול שכר בגין שעות עבודה שנעשו בשבת, וקבע כי המעסיקה קיזזה בצדק את הסכום ששולם לו בגין השעות בהן לא עבד בפועל.

בית הדין קבע כי נוכח תוצאות המשפט, עת התקבל פחות מ-10% מסכום התביעה, העובד ישלם למעסיקה הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד בסך 6,500 ₪.

 סעש (ת”א) 7493-06-15 


מאת: עו”ד ונוטריונית עדי ביבר לקואה, העוסקת בתחום דיני העבודה
שותפה ובעלים של משרד עורכי הדין ביבר לקואה חייקין הררי

www.biber-law.co.il

עו”ד ביבר לקואה לא ייצגה בתיק המוזכר במאמר הנ”ל.

 

 

על הכותב

admin

admin

www.oketz.co.il