דיני עבודה

איסור פגיעה בהיקף משרה של עובדת בהריון

admin
מאת admin

משרה מלאה של עובדת בהריון, צומצמה לחצי משרה עקב אילוצים כלכליים, ומשכורתה קטנה בהתאם. האם חוקי לעשות זאת?

 

יפית מועסקת מזה כ-11 חודשים במשרה מלאה כמזכירה בסוכנות ביטוח. יפית נמצאת בחודש השישי להריונה. עקב אילוצים כלכליים, החליט מעסיקה של רונית לצמצם את היקף משרתה לחצי משרה, ולהקטין את משכורתה בהתאם. יפית מתרעמת על פגיעה זו במשרתה ובהכנסתה. האם בדין פעל מעסיקה של יפית?

 הילה פורת, עו”ד, משיבה:

סעיף 9א לחוק עבודת נשים, תשי”ד-1954 (להלן – החוק), קובע כי חל איסור על מעביד לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת או עובד שחלה הגבלה על פיטוריהם לפי סעיף 9 לחוק, בתקופה שבה חלה ההגבלה כאמור, אלא בהיתר מאת שר התעשייה המסחר והתעסוקה, ולא תותר פגיעה כאמור אם היא בקשר לעילה שבשלה חלה אותה הגבלה.

 “פגיעה”, בהיקף המשרה – למעט שינוי זמני בהיקף המשרה לפי בקשה שיזמו העובדת או העובד בשל מצבם הרפואי לפי אישור בכתב מאת רופא;

 “פגיעה”, בהכנסה, למעט –

(1) פגיעה בהכנסה החלה במקום העבודה מכוח דין או הסכם קיבוצי;

(2) פגיעה ברכיב השכר המשולם לעובדת או לעובד בהתאם לתפוקת עבודתם ובלבד שהפגיעה בתפוקתם של העובדת או העובד לא נגרמה מסיבות התלויות במעביד.

נראה כי גם פגיעה בהיקף משרה של עובדת בהריון, שמועסקת פחות מחצי שנה, עלולה להוות אפליה מחמת הורות ועומדת בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ”ח-1988.

 היות ויפית עבדה במקום עבודתה מעל לשישה חודשים, אין מעסיקה רשאי להקטין את משרתה ואת הכנסתה, אלא באישור מאת שר התעשייה, המסחר והתעסוקה.

 יצויין כי ההוראה לפי סעיף 9א לחוק תחול על הורה מאמץ, על הורה מיועד ועל הורה במשפחת אומנה, בשינויים ובהתאמות המפורטים בסעיפים 9ד עד 9ו לחוק, כל עוד לא הופסק הליך האימוץ או האומנה או הריונה של האם הנושאת, לפי העניין.


המאמר באדיבות עו”ד הילה פורת, מנהלת ובעלת משרד עורכי דין הילה פורת ושות’
המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה,
מנהלת הפורטל “עולם העבודה” ומחברת הספרים : “דיני עבודה – המדריך המלא” ו-“חוזים והסכמים בדיני עבודה”.

  www.hilaporat.co.il

 

על הכותב

admin

admin

www.oketz.co.il