דיני עבודה

איסור הפליית עובד בשל כתובת מגורים

admin
מאת admin

תיקון חדש לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, אוסר על מעסיקים להפלות עובדים או דורשי עבודה מחמת מקום מגוריהם. לתיקון החדש השלכות כלכליות על המעסיק ועל ניהול ריאיון העבודה.

כידוע חוק שוויון הזדמנויות בעבודה אוסר על מעסיק להפלות בין עובדיו או דורשי העבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], תשמ”ו-1986, לרבות מחמת תדירותו או משכו.

 

בתאריך 1/12/14 התקבל תיקון מספר 22 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה לפיו נוסף איסור הפליה חדש והוא האיסור להפלות עובדים או דורשי עבודה מחמת מקום מגוריהם. התיקון פורסם ונכנס לתוקף ביום 4/12/14.

מדובר בתיקון לחוק שנחקק בעקבות הצעת חוק פרטית כאשר בהצעת החוק צוין כי הוא נועד “כדי להתמודד עם מקרים שבהם ההבחנה בין עובדים או מועמדים לעבודה היא על בסיס מקום מגוריהם כשלעצמו, ולא על בסיס עילת הפליה אחרת הקבועה כבר בחוק ומשתקפת במקום המגורים…”.

המשמעות היא שדי בהפליה על רקע מקום מגורים כדי להיחשב כהפליה אסורה וכעבירה על החוק וזאת גם מבלי שיש בהפליה מניע אחר. כך לדוגמה גם לפני התיקון לחוק הפליה שנומקה במקום המגורים (כפר ערבי) כדי להימנע מהעסקת עובד ערבי נחשבה הפליה פסולה.

לתיקון יש השלכות כלכליות על המעסיק וזאת בין היתר עקב הצורך לשלם דמי נסיעות מוגדלים. כך לדוגמה למעסיק בתל אביב אסור להפלות מועמד לעבודה שגר מחוץ לתל אביב הגם שמבחינת המעסיק העסקת עובד שגר קרוב יכולה לחסוך מאות שקלים לחודש.

זה המקום גם להזכיר כי בתובענה של עובד או של דורש עבודה בשל הפרת הוראות סעיף 2, תהא חובת ההוכחה על הנתבע כי פעל שלא בניגוד להוראות הסעיף האמור, אם הוכח כי דרש, במישרין או בעקיפין, מעובד או מדורש עבודה, מידע בנושא שהפליה בשלו אסורה מחמת הטעמים המפורטים בסעיף 2(א).

משמע – אם שאלתם מועמד בריאיון העבודה איפה הוא גר, יכול ויהיה בשאלתכם זאת כדי להפוך את נטל ההוכחה ולחייב את המעסיק להוכיח שלא הפלה את המועמד על רקע מקום מגוריו.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו”ד מומחה בתחום.


מאת: עו”ד יוסי חכם

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2014

www.holaw.co.il

 

על הכותב

admin

admin

www.oketz.co.il