דיני עבודה

נסע לירח דבש ללא אישור ופוטר – יקבל פיצוי 94 אלף ש”ח

admin
מאת admin
adiרואה חשבון אשר לא קיבל מראש אישור ברור ליציאתו לחופשת ירח דבש. קיבל ערב הנסיעה, סירוב מפורש ממעסיקיו, שהודיעו לו שאם ייסע, דינו כמתפטר…

התובע הינו רו”ח אשר עבד בנתבעת תחילה כמתמחה ולאחר מכן כרואה חשבון במשרד. התובע התחתן כשנתיים וחצי לאחר תחילת עבודתו בנתבעת, ובשל רצונו לצאת לירח דבש ולבקר את הורי רעייתו המתגוררים בחו”ל, ביקש לצאת לחל”ת של חודש וחצי לירח דבש.
לכן פנה התובע, עוד טרם נישואיו, למעסיק בבקשה כי יקבע הוא את המועד הנוח מבחינתה ליציאתו לירח הדבש.
משלא התקבלה החלטה בעניינו, פנה התובע בבקשה לצאת לירח דבש לקראת סוף השנה. גם אז לא ניתנה לו תשובה ולכן הוא פנה מספר פעמים. לאחר זמן רב נאמר לו לבסוף ע”י מנהלו הישיר ש”לא צריכה להיות בעיה”…משכך רכש התובע כרטיסי טיסה ועדכן את בעל המשרד במייל. 

אלא שכעבור שבוע הוא קיבל הודעה מבעל המשרד במייל לפיה היציאה לחל”ת איננה מאושרת.
התובע, שהיה נסער מהודעת הסירוב פנה לבעלי הנתבעת וביקש לברר עמו מדוע הוחלט שלא לאשר לו את החופשה לאחר שניתנה כבר הסכמה עקרונית על בסיסה הוא רכש כרטיסי הטיסה. בתגובה נאמר לו ע”י מנהלו הישיר (אחד השותפים) כי הוא צודק וכי הוא, מנהלו הישיר, ידון בכך עם  שותפו.

התובע המשיך לעבוד במשרד והבין מבעלי המשרד, כי לאור הנסיבות ולאור העובדה שכבר רכש כרטיסי טיסה והשיחות עם מנהלו הישיר, המשרד יאות לאשר לו את ירח הדבש. התובע עבד במלוא המרץ, “ניקה את שולחנו” סיים את כל מטלותיו והעביר את הטיפול שנותר לאחד מבעלי הנתבעת, כנהוג לפני יציאה לחופשה. 

ביום האחרון לעבודתו של התובע לפני מועד הנסיעה, נקרא התובע בערב, בסוף היום, לחדר הישיבות במשרד. אז הבהירו לו הנתבעים כי ירח הדבש בחו”ל אינו מאושר ואף נתנו בידיו מכתב לפיו אם יבחר לצאת לחופשה, הם יראו ביציאתו כהודעה על הפסקת עבודה.

לאור העובדה כי הכרטיסים כבר נרכשו והמזוודות כבר נארזו, יצא התובע לחופשה המיוחלת.
לאחר שובו, נערכה פגישה בין הצדדים והובהר בה לתובע כי אין בכוונת הנתבעים להשיבו לעבודה.
כן נוכו בגמר חשבון עמו סך 9,000 ₪ בגין אי מתן הודעה מוקדמת. 

 
התובע עתר לבית הדין לקבלת פיצויי פיטורים, תמורת הודעה מוקדמת, השבת הסכום שנוכה ממנו ופיצוי בסך חמש משכורות בגין פיטורים שלא כדין ועוגמת נפש. הנתבעים טענו מנגד כי בקשת התובע ליציאה לחופשה נדחתה על ידם בצורה מפורשת וברורה למן המועד הראשון בו הוא פנה, וכי חרף האמור בחר התובע להתעלם מהחלטתם וזנח את העבודה. הנתבעים עתרו אף לחיוב התובע בפיצויים בשל נזקים שנגרמו למשרד לטענתם מיציאתו של לחופשה וכן להשבת מענק ההתמדה אשר שולם לתובע, זאת ככל שייפסקו לטובתו פיצויי פיטורים. 
 
בית הדין קבע כי אין לראות את התובע כמי שהתפטר מעבודתו שכן הוא סבר בתום לב על סמך המצג אשר הוצג בפניו, שחופשתו תאושר על אף העיכובים במתן אישור סופי. גם לאחר שהובהר לו במפורש כי יציאתו לחל”ת תגרור הפסקת עבודתו, עמד התובע על כך כי אין בדעתו להתפטר ואף פעל לשוב לעבודתו לאחר החזרה מהחופשה. משכך אין ביציאתו של התובע לחופשת ירח הדבש, בנסיבות המקרה, כדי זניחת מקום העבודה.

בית הדין קבע כי התנהלות הנתבעים מהווה התנהגות חסרת תום לב שעה שגרמו לתובע להאמין כי העניין יסודר ולבסוף נקטו עמדה נחרצת לפיה יציאתו לחופשה תגרום להפסד של מקום עבודתו. 
 
בית הדין קבע כי התובע פוטר מעבודתו וזכאי לפיצויי פיטורים, כי התובע פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ולכן יש להשיב את הסכום שנוכה ממנו בגמר חשבון ולהוסיף עליו תמורת הודעה מוקדמת כדין, ופסק אף בפיצוי בגובה 4 משכורות בגין פיטורים ללא שימוע. כמו כן דחה בית הדין את התביעה הנגדית שהוגשה על ידי הנתבעת. בסה”כ פסק בית הדין לזכות התובע סך של 94,479 ₪ בתוספת הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 20,000 ₪.  


 
מאת: עורכת דין עדי ינקלביץ’, ממשרד עו”ד עדי ינקלביץ’ – דיני עבודה
ייעוץ ליווי וייצוג משפטי בבתי הדין לעבודה;
הכנת הסכמי עבודה; חוות דעת; עדכוני פסיקה וחקיקה;
הרצאות והשתלמויות בדיני עבודה

על הכותב

admin

admin

www.oketz.co.il