דיני עבודה

מהו תחום שעות העבודה בעבודת לילה?

סעיף 2(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה, קובע כי ישנם ימים שבהם אורך יום העבודה הוא 7 שעות בלבד, ובתוכם מנויה עבודת לילה, שהיא עבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות שבין 22:00 ובין 06:00 (לפי סעיף 1 לחוק).

משמעות הוראה זו הינה, כי כאשר במהלך יום העבודה העובד עובד לפחות שעתיים בטווח השעות שבין 22:00 ובין 06:00, תחום אותו יום עבודה יהיה 7 שעות, ושעות העבודה העולות על שבע יהוו שעות נוספות, שתעריפם הוא 125% מהשכר הרגיל עבור שתי השעות הנוספות הראשונות שבאותו יום, ובעד כל שעה נוספת שאחריהן 150% מהשכר הרגיל.

דהיינו, לעבודת לילה אין תעריף שכר מיוחד (בשונה מגמול מנוחה שבועית וגמול שעות נוספות), וההשפעה של עבודת לילה על שכר העובד היא בקיצור תחום יום עבודתו של העובד, וכתוצאה מכך השעות הנוספות מתחילות להיספר מוקדם יותר מביום עבודה רגיל.

יצויין, כי די בכך ששתי שעות בלבד ליום עבודה תחולנה בתחומים הנקובים בחוק כאמור, כדי שהעובד יקבל את מלוא הזכויות מכוח חוק שעות עבודה ומנוחה בעבור כל השעות שבהן עבד ברציפות לשעתיים האמורות (תע”א 3668-09 ניסים נ’ ניו דלי סנדוויץ בע”מ, ניתן בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים ביום 22/06/2012).


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע”מ

על הכותב

חשב עבודה ושכר

חשב עבודה ושכר

http://www.heshevavoda.co.il