דיני עבודה

חוזה העבודה עליו חתמה העובדת, גבר על ההסכמים שנקבעו בדוא”ל

מה יגבור – ההסכמה שניתנה בין הצדדים בדוא”ל או חוזה העסקה שנחתם כשהגיעה העובדת לעבודה?

עובדות המקרה :

מדובר בעובדת שהחלה עבודתה בחברה לצורך החלפת מנהלת החשבונות שיצאה לחופשת לידה. טרם העסקתה סיכמו במייל החברה והעובדת את תנאי העסקתה; עם זאת, כשהחלה עבודתה חתמה העובדת על חוזה עבודה שלא תאמו את ההסכמות שנקבעו ביניהם במייל. 
כחודש לאחר תחילת העסקתה, פנה אליה מעסיקה בבירור מדוע בתלוש השכר שלה שכר גבוה יותר ממה שסוכם איתה במייל. יצויין כי במסגרת עבודתה הייתה אחראית העובדת על הכנת תלושי שכר לעובדים.
העובדת השיבה למעסיקה כי התלוש תואם לחוזה העבודה שנחתם עמה כשהחלה עבודתה. המעסיק לא קיבל את טענת העובדת, והחלו חילופי דברים בין הצדדים כשבסופם עזבה העובדת את העבודה.

השאלה המשפטית העולה מהמקרה היא : מה יגבור – ההסכמה שניתנה בין הצדדים בדוא”ל או חוזה העסקה שנחתם כשהגיעה העובדת לעבודה?

דיון והכרעה:
ביה”ד קבע כי חוזה העבודה שנחתם עם העובדת כשהתחילה לעבוד –  הוא הקובע. ההסכמות שנקבעו בין הצדדים במסגרת תכתובות המייל חסרות משמעות מבחינה משפטית. ביה”ד נימק את החלטתו בכך שראה בחוזה העבודה כחוזה שנחתם על פי דין, וכחלק ממתן הודעה לעובדת על תנאי העסקתה לפי חוק הודעה לעובד. בנוסף, ציין ביה”ד כי חוזה העבודה הוא האחרון שנחתם – והוא הקובע!.

* בשולי הדברים חשוב להוסיף כי בנוסף לאמור לעיל, תבעה העובדת גם בגין רכיב “הפרשות פנסיוניות” – כשטענתה הייתה זכאותה להפרשות פנסיוניות החל מהיום הראשון לעבודתה מיכון שהגיעה עם קופה פעילה; המעסיק מנגד טען כי אין חובת הפרשה לעובד שלא השלים 3 חודשי עבודה.
סעיף 6ה’ לצו ההרחבה לפנסיה חובה קובע חובת הפרשה לעובד שהתקבל לעבודה כשהוא מבוטח “בביטוח פנסיוני כלשהו” זכאי להפרשה ללא תקופת ההמתנה של שישה חודשים, אלא הפרשה החל מהיום הראשון לעבודה, שיבוצעו לאחר 3 חודשים או בתום שנת המס, רטרואקטיבית.
ישנן פרשנויות שונות כיצד לפרש את התקופה של 3 חודשים- (טרם נקבעה הלכה מחייבת)

פרשנות אחת – מדובר בתקופת התנסות שרק בסיומה יהיה זכאי העובד להפרשה הפנסיונית. בהתאם לכך, במידה ולא השלים תקופה זו לא יהיה זכאי להפרשות פנסיוניות. 
פרשנות שנייה – המועד הקובע הוא יום תחילת עבודתו, ותקופת שלושת החודשים עניינה מועד ביצוע טכני, על מנת לתת למעסיק להתארגן וכו’..

ביה”ד במקרה דנן- בחר בפרשנות הראשונה, קרי, העובדת החלה עבודתה עם קרן פנסיה פעילה – לפיכך הייתה זכאית להפרשות פנסיוניות החל מיומה הראשון ועל אף שלא השלימה 3 חודשי עבודה!

סעש 30868-12-18 נירית קורן נ’ איתלק בע”מ
ערכאה: בית דין אזורי לעבודה תל אביב
ניתן ביום: 31.3.2022

סיכום הפסיקה נערך על-ידי עו”ד רות זיני, מחלקה מקצועית “חשב עבודה” .


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע”מ

על הכותב

חשב עבודה ושכר

חשב עבודה ושכר

http://www.heshevavoda.co.il