דיני עבודה

הגבלות על עובד שלא התחסן נגד נגיף הקורונה

חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו מונע את האפשרות לחייב אדם להתחסן נגד נגיף הקורונה או לבצע בדיקת קורונה בניגוד לרצונו. האם מעסיק רשאי למנוע את התייצבותו של העובד שלא התחסן נגד קורונה במקום העבודה? האם מעסיק רשאי לכפות על עובד זה לצאת לחופשה בתשלום או לחופשה ללא תשלום? האם למעסיק מותר לפטר עובד שמסרב להתחסן כנגד נגיף הקורונה?

שאלות אלה הינן בעניין זכויות חוקתיות שיש לאזן ביניהן. מצד אחד עומדת זכותו של העובד לאוטונומיה על גופו, לפרטיות ולחופש העיסוק, ומצד שני עומדת זכותם של העובדים האחרים והציבור שבא במגע עם אותם עובדים לחיים ובריאות, וחובתו של המעסיק לספק לעובדיו וללקוחותיו סביבת עבודה בריאה ובטוחה.

אם כן, מעסיק אינו רשאי לכפות על עובד להתחסן או לבצע בדיקת קורונה, למרות זאת, ההסתדרות קראה לעובדים להתחסן וקבעה כי יש לדרוש הצגת בדיקת קורונה שלילית מעובדים לא מחוסנים שמקבלים קהל. ההמלצות נועדו לעודד את ערך הערבות ההדדית של העובדים במקומות העבודה, תוך איזון בין השימוש בחיסונים ובבדיקות לגילוי נגיף הקורונה כדי למנוע את התפשטות המגיפה, מניעת פגיעה כלכלית במקום העבודה והגנה על בריאות העובדים ומשפחותיהם, לבין השמירה על כבודו וזכויותיו של העובד כפרט.

כללי שירות המדינה קובעים כי במקרים מסוימים ניתן לבקש מעובד מדינה שיגלה האם יש בידיו תו ירוק או בדיקת קורונה שלילית, ואף לדרוש מעובד שאינו מחוסן להציג בדיקת קורונה שלילית. במגזר הפרטי, ממספר החלטות ביניים של בתי הדין האזורים לעבודה עולה כי במקרים מסוימים לסירוב העובד להתחסן או לבצע בדיקות, יכולות להיות השלכות בהקשר של המשך ההתייצבות לעבודה. יצויין, כי החלטות בתי הדין האזוריים הן זמניות ואינן מהוות הלכה משפטית מחייבת.

חיוב עובד לגלות אם התחסן

בהחלטה מיום 21.3.2021, במסגרת בקשה לסעדים זמניים, קבע בית הדין האזורי ב תל אביב, שלאור המצב הנוכחי כשהמשק הישראלי מנסה לחזור לשגרה, למעסיק יש זכותו קניינית אשר גוברת על זכותו של העובד לפרטיות והמעסיק רשאי לחייב עובד לגלות האם התחסן או לא. זאת מאחר ומידע בנוגע לעצם ההתחסנות העובדים הוא מידע הרלוונטי למעסיק לצורך ארגון העבודה, לרבות קביעת “קפסולות” עבודה, סידורי ישיבה וכדומה ( סע”ש 42405-02-21 סיגל אבישי נ’ מועצה מקומית כוכב יאיר – צור יגאל).

דרישה מעובד לא מחוסן להציג בדיקת קורונה שלילית

באותה החלטה נקבע כי מעסיק רשאי לדרוש מעובד שלא התחסן להציג בדיקת קורונה שלילית, אך אינו רשאי לכפות עליו לבצע בדיקה. המדובר בבקשה של סייעת בבית ספר, להשיבה לעבודה על אף שלא התחסנה ולמרות סירובה להציג בדיקת קורונה שלילית, קבע בית הדין כי על אף שהבדיקה מהווה חדירה מסוימת לחרויות הפרט, שכן מדובר בבדיקה פולשנית, זכותם של הילדים, הוריהם והצוות החינוכי לחיים ובריאות גוברת על זכותה של העובדת לפרטיות, לכבוד ולחופש העיסוק. יחד עם זאת, דרישה מעובד להציג תוצאת בדיקת קורונה שלילית צריכה להיעשות לאחר שנבחנו חלופות העסקה אחרות, ובתדירות שאין בה כדי להכביד על העובד מעבר לנדרש, וכי דרישה להציג בדיקה אחת לשבוע הנה דרישה סבירה ומידתית.

מניעת התייצבות בעבודה של עובד שטרם התחסן ומסרב לבצע בדיקות קורונה

באותה החלטה נקבע גם כי מעסיק רשאי למנוע את התייצבותה לעבודה של סייעת בבית הספר שטרם התחסנה מפני נגיף הקורונה, ומסרבת להציג תוצאת בדיקת קורונה שלילית בתדירות קבועה. בקשה להגיש ערעור על החלטה זו נדחתה על ידי בית הדין הארצי לעבודה.

בבקשה לצו זמני בתיק אחר, דחה בית הדין האזורי לעבודה בחיפה בקשה של קופאית לבטל את מדיניות המעסיק לפיה עובדים יורשו להגיע לעבודה רק לאחר הצגת תו ירוק, היינו תעודת מתחסן/מחלים, או לחילופין הצגת בדיקת קורונה שלילית מ-72 השעות האחרונות. עובדים שייסרבו לתנאים אלו, ולא ניתן להעסיקם מהבית או במקום מבודד, יתבקשו לנצל חופשה שנתית או לצאת לחופשה ללא תשלום, וככל שייסרבו גם לתנאים אלה, יוזמנו לשימוע בטרם תישקל אפשרות לסיום עבודתם. בהחלטה נכתב כי הפגיעה בזכויות היסוד של העובדת נעשתה לתכלית ראויה של שמירה על בריאות העובדים ומשפחותיהם ובריאות הלקוחות וכל הגורמים הבאים במגע עם העובדים ובפרט עובדי הסניפים המקיימים מגעים רבים עם לקוחות וספקים. בקשה להגיש ערעור על החלטה זו נדחתה על ידי בית הדין הארצי לעבודה (סע”ש (חיפה) 3323-03-21 סיגלית (גינגול) פיקשטיין נ’ שופרסל בע”מ מיום 26.3.2021).

במסגרת החלטה נוספת בבקשה לצו זמני אשר ניתנה על-ידי בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, קבע בית הדין שהחלטת העירייה להוציא לחופשה עובדת סוציאלית שסירבה להתחסן ולבצע בדיקת קורונה מידי 72 שעות, הינה סבירה ומידתית בייחוד לאור העובדה שהעובדת באה במגע יום-יומי עם אוכלוסייה בסיכון לרבות ילדים שאינם יכולים להתחסן. בית הדין קבע שלאור העובדה שימי החופשה של העובדת מוצו והעירייה לא הורתה על הפסקת העסקתה, העירייה תישא בתשלום שכרה של העובדת עד מועד מתן ההחלטה, וממועד זה יוכרע עניין תשלום שכרה של העובדת בהליך העיקרי .(סע”ש 50744-02-21 (ת”א) אורי חן נ’ עיריית נתניה ואח’ מיום 2.5.2021).

אם כן, מהחלטות הביניים שהתקבלו, כפי שפורטו לעיל, עולה כי במקרים מסוימים ניתן להגביל את כניסתם למקום העבודה של עובדים אשר לא התחסנו נגד נגיף הקורונה.

המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע”מ

על הכותב

חשב עבודה ושכר

חשב עבודה ושכר

http://www.heshevavoda.co.il