דיני עבודה

האם עובד שחשש להגיע למקום העבודה, עקב המצב הביטחוני, זכאי לתשלום? ואם נשאר בבית עם הילד? ומה אם מקום עבודתו היה סגור?

שאלות ותשובות בנוגע לזכויות העובדים, בעקבות המצב הביטחוני.

האם עובד שחשש להגיע למקום העבודה, עקב המצב הביטחוני, זכאי לתשלום?

מעסיק אינו מחויב לשלם שכר לעובד שלא הגיע לעבודה, במצב שלא נאסר להגיע אליה לפי הנחיות פיקוד העורף. על כן, מעסיק יכול לדרוש מעובד להגיע למקום העבודה, למעט אם הוראות פיקוד העורף הנחו אחרת במפורש. עם זאת, עובד ומעסיק יכולים להסכים על היעדרות של העובד, בהתאם לימי החופשה שעומדים לרשותו או להסכים כי העבודה תבוצע מרחוק, ככל שהדבר הוסכם ומוסדר במקום העבודה.

האם עובד שנשאר בבית עם ילד עקב המצב הביטחוני זכאי לתשלום?

בעבר, סוכם על הסדרים בין הממשלה, המעסיקים והעובדים, אשר בהתאם להם עובדים שנאלצו להישאר בבית ולשמור על ילדם (עד גיל 14) בעקבות הודעות פיקוד העורף קבלו פיצוי כאילו עבדו. לפי שעה, אין הסכמים כאמור ביחס למבצע “שומר חומות”, ועל כן עובד שנעדר מעבודתו בשל סגירת מסגרת חינוכית, לא יהיה זכאי לפיצוי.

עם זאת, יודגש כי בהתאם לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, חל איסור על מעסיק לפטר עובד שנשאר להשגיח על ילד עד גיל 14 או על ילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 21, מפאת סגירת מסגרת חינוכית, בשל הוראה שניתנה עקב מצב מיוחד בעורף, וזאת בכפוף לאחד מאלה:

1. ההורה הוא הורה עצמאי או שהילד נמצא בחזקתו הבלעדית

2. שיש לו בן זוג אשר נבצר ממנו להשגיח על הילד.

במקרה שמקום העבודה של העובד או בן זוגו סיפקו סידור נאות להשגחה על הילד, העובד לא יוכל להעדר מהעבודה ולא תקום לו ההגנה מפני פיטורים. ככל שעובד פוטר בניגוד לחוק, המעסיק חשוף לענישה פלילית והעובד אף רשאי להגיש תביעה לבית הדין לעבודה בשל פיטורים שלא כדין ועל המעסיק יהיה הנטל להוכיח כי הפיטורים היו כדין.

האם עובד שמקום עבודתו היה סגור על פי הוראת פיקוד העורף זכאי לתשלום?

בעבר נקבע בהסכמים קיבוציים שהוסכמו בין העובדים, המעסיקים והממשלה כי המעסיק, שמקום עבודתו היה סגור על פי הוראות פיקוד העורף, ישלם לעובדיו את שכרם הרגיל ויוכל לקבל שיפוי בהתאם להסדרים שנקבעו בחוק מס רכוש וקרן פיצויים.

על אף האמור, נכון למועד זה, לא קיים הסכם כאמור ביחס למבצע “שומר חומות”, ועל כן לפי שעה אין לעובדים זכאות לפיצוי אף אם מקום עבודתם היה סגור בהוראת פיקוד העורף. עם זאת, עובד הנעדר מהעבודה בנסיבות האמורות יכול בהסכמה עם המעסיק לממש ימי חופשה ככל שעומדים לרשותו או לעבוד מרחוק ככל שהנושא מוסכם עם המעסיק.

על הכותב

חשב עבודה ושכר

חשב עבודה ושכר

http://www.heshevavoda.co.il