דיני עבודה

כללים שמעסיק חייב(!) לדעת בנוגע לזכויות עובדיו ביום הבחירות

הבחירות לכנסת ה- 24 ייערכו ביום 23.3.2021, י’ בניסן תשפ”א.
אילו עובדים יהיו זכאים לשכר עבור יום זה (גם אם אינם עובדים באותו היום), כיצד יחושב שכרם של אלה שיעבדו בפועל? ומה בנוגע לזכויות הסוציאליות ולתשלום שעות נוספות?
ריכזנו עבורכם כמה נקודות מרכזיות בנושא, כולל סוגיות ייחודיות לקורונה:

יום הבחירות לכנסת הוא יום שבתון בו אין חובה לעבוד ומבלי שינוכה על כך יום חופש. יום השבתון לא חל על עובדים בשירותי התחבורה ובשירותים הציבוריים, כגון בתי אוכל ומסעדות, בתי קפה וקיוסקים, בתי מלון ופנסיונים, כוחות הביטחון, בתי חולים, מפעלי מים וחשמל, עיתונות, רדיו, טלוויזיה, חנויות לממכר מזון, שירותי קבורה, שירותי תחבורה, חניונים, תחנות דלק ועוד. עובדים אלה אינם זכאים ליום שבתון אך חובה לאפשר להם להצביע.

שאר העובדים, לרבות נוער, אשר הועסקו אצל אותו מעסיק לפחות 14 יום לפני יום הבחירות, כולל עובדים במשרה חלקית ונעדרו ביום הבחירות, זכאים לשכר רגיל עבור יום השבתון כאילו עבדו באותו היום. עובד שמועסק רק בחלק מימות השבוע, ויום הבחירות מתקיים ביום בו לא אמור היה לעבוד, לא יהיה זכאי לתשלום עבור יום השבתון מאחר וממילא לא אמור היה להשתכר בו. אשר לעובדים זרים מענפים שונים, כגון חקלאות, הסעדה, סיעוד, בנין, מלונאות וכיוב’, אלה יהיו זכאים לשכר רגיל ביום הבחירות, ואולם אם ייעדרו לא יהיו זכאים לשכר אלא אם ההיעדרות נובעת ממחלה, חופשה, ימי חג, או היעדרויות שונות על פי חוק.

עובדים שעובדים בפועל ביום השבתון, עשויים להיות זכאים לשכר בגובה 200% או לחלופין לשכר רגיל בתוספת שעות חופשה תמורת שעות עבודה בפועל. זכאות זו חלה הן על עובדים במשכורת חודשית והן על עובדים ‘שעתיים’. יחד עם זאת! שימו לב – שלתשלום שכר בגובה 200% אין השפעה על גובה תשלום הזכויות הסוציאליות המחושבות כרגיל לפי 100%.

שעות השבתון אינן קבועות בחוק, אך מאחר ששעות ההצבעה הנן מ- 7:00 עד 22:00, מקובל להתייחס ליום השבתון לפי אותן שעות.

אשר לתשלום שעות נוספות, ישנן מספר אפשרויות. הפרשנות המקובלת הנה תוספת תשלום של 250% עבור 2 שעות נוספות ראשונות (שהם 125% מתוך שכר של 200%), והחל מהשעה השלישית הנוספת יש לשלם שכר בגובה 300% (שהם 150% משכר 200%). במקרה שהשכר הנו שכר רגיל בתוספת שעות חופשה, ישולם עבור השעתיים הנוספות הראשונות 25% על השכר הרגיל, כלומר 125% בתוספת שעות החופשה כמספר שעות העבודה; והחל מהשעה השלישית הנוספת, תשולם תוספת של 50% על השכר הרגיל, כלומר 150% בתוספת שעות החופשה כמספר שעות העבודה.

לגבי עובדים בשירותי התחבורה והשירותים הציבוריים שהועסקו ביום הבחירות, אלה בעקרון זכאים לשכרם הרגיל. ואולם – שימו לב! שהשתרש נוהג של תשלום 200% עבור שעות עבודה ביום זה גם עבור עובדים אלה, שכאמור אינם זכאים ליום שבתון, כלומר חייבים להגיע לעבודה.

ובאשר לסוגיות ייחודיות לקורונה

עובדים המצויים בבידוד או מחלה יהיו זכאים לתשלום עבור יום השבתון ולא לדמי הבידוד או המחלה. למשל אם השבתון חל ביום הראשון של המחלה או הבידוד, יהא העובד זכאי לשכר מלא (למרות שלולא השבתון לא היה זכאי לשכר).

מי שזכאי לדמי אבטלה יקבל תשלום גם עבור יום השבתון בגובה דמי האבטלה.

עובדים בחל”ת אינם זכאים לתשלום עבור יום השבתון, אולם מי מהם שזכאי לדמי אבטלה יקבל שכר לפי גובה דמי האבטלה.

אוכלוסייה מיוחדת היא קבוצת הזכאים לדמי אבטלה שעובדים בתקופת הבחירות עבור מפלגה/מועמד/ועדת בחירות מרכזית  – אלה יוכלו לעבוד בתקופת הבחירות ולהמשיך לקבל דמי אבטלה מבלי שהעבודה תשפיע על דמי האבטלה שלהם ובתנאי שעונים ל-4 התנאים הבאים:

  1. תקופת הבחירות שבה ניתן לעבוד היא מ-6.2.21 עד 6.4.21.
  2. העבודה בוצעה עבור הבחירות לכנסת ה-24.
  3. המשלם הוא מפלגה, מועמד, או ועדת הבחירות המרכזית (אם התשלום ניתן על ידי חברת כוח אדם, השכר ישפיע על דמי האבטלה!)
  4. השכר הוא עד 18,000 לכל תקופת הבחירות (לא לחודש).

 לצורך קבלת התשלום מדווחים המעסיקים הללו למוסד לביטוח לאומי והשכר משולם ללא השפעה על דמי האבטלה. עבודה זו לא תיחשב כתקופת אכשרה לזכאות לדמי אבטלה, כלומר, לא ניתן לכלול אותה בחודשי העבודה כשמגישים תביעה חדשה לדמי אבטלה לביטוח לאומי.

על הכותב

הילה אראל-שמש, עו

הילה אראל-שמש, עו"ד ונוטריונית

בעלת משרד עורכי דין, מומחית בדיני עבודה, יועצת ומרצה לחברות וארגונים. www.eshlaw.co.il