מס הכנסה

הנחה/פטור מארנונה לעסקים עקב הקורונה עד 6/21

בהתאם לתקנות שפורסמו, זכאים עסקים להנחות משמעותיות מחיוב ארנונה לרשות המקומית, עד יוני 2021, ככל שפעילות העסק נפגעה משמעותית עקב משבר הקורונה. עסקים הזכאים למענק הוצאות עבור חודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 (הוכיחו ירידה של 25% במחזור ההכנסות), זכאים לפטור מלא מארנונה לחודשים נובמבר-דצמבר 2020.

באתר משרד הכלכלה והתעשייה פורסמו ההוראות והתנאים לקבלת הנחה או פטור מארנונה, בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס’ 4), התש”ף – 2020.

לצורך קבלת ההנחה בארנונה, העסק צריך לעמוד בשני תנאים מצטברים, כדלקמן:

1. זכאות מרשות המסים ל-“מענק הוצאות קבועות”.

2. פגיעה בהכנסות בהתאם לפרמטרים הבאים:

2.1 עסקים שמחזורם עד 200 מיליון ₪ והוכיחו פגיעה של 60% בהכנסות, לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019.

2.2 עסקים שמחזורם 200 מיליון ₪ עד 400 מיליון ₪ והוכיחו פגיעה של 80% בהכנסות, לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019.

עסקים הזכאים למענק הוצאות עבור חודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 (הוכיחו ירידה של 25% במחזור ההכנסות), זכאים לפטור מלא מארנונה לחודשים נובמבר-דצמבר 2020.

ההנחה בארנונה תינתן חודשיים קדימה על בסיס זכאות למענק הוצאות קבועות מרשות המיסים בחודשיים הקודמים. ההנחה הראשונה תהיה לתקופה של 3 חודשים (יוני-אוגוסט 2020), על בסיס חודשים מאי-יוני 2020. החל מתקופת הזכאות השנייה, הזכאות תהיה לתקופה של חודשיים.

בטרם הגשת הבקשה להנחה בארנונה, יש להגיש תחילה בקשה לרשות המסים לקבלת אישור מענק הוצאות (אישור זכאות). לאחר קבלת האישור מרשות המסים, יש להגיש בקשה מקוונת להנחה בארנונה לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים שבמשרד הכלכלה והתעשייה.

שימו לב, כי המועד האחרון להגשת בקשות להנחה בארנונה הוא 31.12.2022.

על הכותב

רמי אריה, עו

רמי אריה, עו"ד רו"ח

עורך דין ורואה חשבון - מיסים ועסקים בע"מ

www.ralc.co.il