דיני עבודה

מגיפת הקורונה – שאלות ותשובות למעסיק

מה קורה במצב בו עובד בבידוד ואין לו ימי מחלה צבורים? האם ניתן לחייב את העובד לנצל ימי חופשה צבורים? האם ניתן לפטר עובד עקב ההשלכות של מגפת הקורונה? האם ניתן להפחית בשכר העובד או בהיקף משרתו? ניתן אישור מראש לעובד לצאת לחופשה, האם מעסיק רשאי לחזור בו מהסכמתו? על שאלות אלו ועוד במאמר שלפניכם..

מה קורה במצב בו עובד בבידוד ואין לו ימי מחלה צבורים?
בהתאם לחוק דמי מחלה, העובד לא יהיה זכאי לתשלום בעבור ימי היעדרות אלו. במידה ולעובד ימי חופשה צבורים, הוא רשאי לנצלם.

האם ניתן לחייב את העובד לנצל ימי חופשה צבורים?
מאחר וחוק חופשה שנתית מעניק למעסיק את הזכות לקבוע את מועדי החופשות בהתאם לצורכי העבודה, מעסיק רשאי לכפות על עובד לנצל את ימי החופשה הצבורים שלו. בהתאם להוראות החוק והפסיקה, לחופשה שאורכה פחות מ-7 ימים, יש לתת לעובד התראה סבירה מראש. לחופשה שאורכה מעל 7 ימים, יש לתת התראה מראש ובכתב של 14 ימים לפחות.

האם ניתן להוציא את העובד לחופשה ללא תשלום?
בהתאם לדין, מעסיק אינו רשאי להוציא עובד לחופשה ללא תשלום באופן חד צדדי. ניתן להוציא את העובד לחופשה ללא תשלום בהסכמתו בלבד.

האם ניתן לפטר עובד עקב ההשלכות של מגפת הקורונה?
בנסיבות של צורך ממשי לצמצם את מצבת העובדים, מעסיק רשאי לפטר את העובד, בכפוף לעריכת שימוע כדין. לעניין עובד אשר נמצא בבידוד, צו בריאות העם קובע כי ימי ההיעדרות בבידוד, יחשבו כימי מחלה. חוק דמי מחלה אוסר פיטורי עובד במהלך התקופה לה הוא זכאי לדמי מחלה מהמעסיק.

האם לעובד שיוצא לחופשה ללא תשלום עקב מגפת הקורונה זכאי לדמי אבטלה?
במידה והחופשה ללא תשלום הינה למשך לפחות 30 ימים, ובמידה והעובד בתנאים לקבלת דמי אבטלה (12 חודשי עבודה מתוך 18 חודשים אשר קדמו למועד יציאתו לחופשה ללא תשלום), העובד יהיה זכאי לקבל דמי אבטלה.  ניתן להתחיל לחתום בלשכת התעסוקה, מיד עם היציאה לחופשה. לתביעה לדמי אבטלה, יש לצרף מסמך חתום על ידי המעסיק והעובד המאשר את היציאה לחופשה. יש לציין את הסיבה בגינה יצא העובד לחופשה, בעקבות התפרצות נגיף הקורונה וההנחיות מטעם המדינה, אין למעסיק יכולת להעסיק את העובד למשך תקופה זו.

האם ניתן להפחית בשכר העובד או בהיקף משרתו?
ניתן להגיע להסכמה עם עובד על הפחתת השכר לתקופה או צמצום המשרה. בלעדי הסכמת העובד, יש לערוך לעובד שימוע כדין טרם ביצוע השינוי בתנאי עבודתו. שינוי חד צדדי של תנאי העבודה, חושף את המעסיק להתפטרות העובד בדין פיטורים והעובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים מלאים.

האם ניתן להוציא לחופשה ללא תשלום עובדת בהריון?
ניתן להוציא את העובדת לחופשה ללא תשלום בהסכמה בלבד. בלעדי הסכמת העובדת, יש לפנות לממונה על עבודות נשים לקבלת היתר.
יצויין, כי בעקבות פנייתנו, הננו ממתינים לתשובת הממונה על עבודת נשים האם בעקבות מגפת הקורונה יינתנו הנחיות חריגות.

האם מעסיק רשאי לדרוש מעובד בבידוד לעבוד מהבית?
ימי הבידוד נחשבים כימי מחלה, על כן, מעסיק אינו יכול לדרוש מהעובד לעבוד בעת שהותו בבידוד.

האם מעסיק רשאי למנוע מעובד לטוס לחו”ל?
מעסיק אינו רשאי למנוע מהעובד את החופש לתנועה. מעסיק רשאי לקבוע את מועד החופשה של העובד ומכאן, מעסיק רשאי לסרב לאשר לעובד את החופשה. יצויין, כי עובד אשר יצא לחופשה ללא אישור המעסיק, מהווה הפרת משמעת חמורה, אשר עשויה להוביל לפיטורים.

ניתן אישור מראש לעובד לצאת לחופשה, האם מעסיק רשאי לחזור בו מהסכמתו?
למעסיק קיימת הזכות בהתאם לצורכי העבודה, לא לאשר מראש או לחזור בו מהסכמתו לחופשה לעובד, זאת בכפוף לעקרון תום הלב ביחסי עבודה.

המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע”מ

על הכותב

חשב עבודה ושכר

חשב עבודה ושכר

http://www.heshevavoda.co.il