מס הכנסה

מענק סיוע מיוחד ממשרד התמ”ת – לקליטת עובדים בעסק

ביום 5.5.2020 פורסמה הודעת הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, בדבר קבלת סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסק – מקצה 2020 המותאם לתקופת הקורונה , במטרה לקלוט עובדים נוספים לשוק העבודה ועל מנת לתת מענה למשבר הכלכלי שנוצר כתוצאה מנגיף הקורונה, הכולל הקלות משמעותיות במסלולים השונים ו-“מסלול מהיר” שיאפשר קבלת מענקים במינימום בירוקרטיה.

התכנית מיועדת למעסיקים אשר עיסוקם העיקרי הוא באחד מענפי התעשייה, היי-טק, או באחד מענפי השירותים הרבים (לרבות ענפי ראיית החשבון וייעוץ המס, מסעדות, סוכני ביטוח, בנייה, תעשיה וכו’) המפורטים בתנאי המסלול, עבור קליטת עובדים ששיעור השתתפותם בשוק העבודה נמוך. כגון: האוכלוסייה הערבית (לרבות בדואים, צ’רקסים ודרוזים), חרדים, אנשים עם מוגבלות, הורים יחידים ותושבי אזורי עדיפות לאומית וירושלים.

לשני המסלולים הרגילים לקבלת המענקים, נוסף מסלול מהיר עקב משבר הקורונה, כדלהלן:

1. מסלול מהיר קורונה – למסלול זה רשאי להגיש בקשות מעסיק אשר מתחייב לקלוט עובדים. המענק יינתן החל מהעובד הראשון שייקלט. במסלול זה ניתן מענק למעסיק, עבור קליטת עובדים מהאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך בכל הארץ. למעט, בגין עובדים שבגינם יש זכאות למענק לפי חוק עידוד תעסוקה שאושר בחודש יוני, ובכלל זה עובדים מהציבור הכללי באזורי עדיפות לאומית ובירושלים. דהיינו: המענק יינתן גם לעובדים שייקלטו בכלל, גם אם לא היו בחופשה ללא תשלום אצל אותו מעביד עקב הקורנה.

לאור אופיו המיוחד של מסלול זה, מגישי בקשות במסלול זה, ידונו תחילה בשיטת כל הקודם זוכה, ההתחייבות לשנה בלבד, יינתן פטור מהגשת ערבות, אין חובה בדיווח על משרות בסיס, התשלום יינתן מיד לאחר הדיווח ודמי ההגשה למסלול זה הופחתו משמעותית.

2. אזורי עדיפות לאומית וירושלים – למסלול זה רשאי להגיש בקשות מעסיק אשר מתחייב לקלוט לפחות 3 עובדים, כאשר לפחות 70% מהעובדים החדשים יהיו מאוכלוסיות אשר שיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך.

3. כל הארץ – למסלול זה רשאי להגיש בקשות מעסיק שמתחייב לקלוט לפחות 3 עובדים, כאשר לפחות 90% מהעובדים החדשים מעבר למשרות הבסיס, יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך.

סכום הסיוע עבור כל עובד הינו בשיעור של 20% – 30% מעלות שכר העובד (מינימום 6,890 ₪ ברוטו ועד עלות של 16,000 שקלים) לתקופה של עד שנתיים. התוצאה היא שעל כל עובד ניתן לקבל מענק של עד 115,200 ₪ בסה”כ.

המועד האחרון להגשת הבקשות לסיוע ניתן להגיש עד ליום 13.9.2020 בשעה 15:00.

על הכותב

רמי אריה, עו

רמי אריה, עו"ד רו"ח

עורך דין ורואה חשבון - מיסים ועסקים בע"מ

www.ralc.co.il