דיני עבודה

חופשה בתשלום וקורונה

שאלות ותשובות הנוגעות לחופשה בתשלום, בזמן הקורונה.

האם ניתן למנוע מעובד חופשה בחו”ל?

בהינתן ששבים מחו”ל מחויבים בבידוד בית אשר דינו כמחלה נשאלת השאלה האם מעסיק רשאי למנוע מעובד חופשה במסגרתה הוא מבקש לצאת לחו”ל.

זה המקום להזכיר כי מועדי החופשה נקבעים על ידי המעסיק. נכון שעל המעסיק לנצל חובתו זו בתום לב אולם חובת ניהול העסק והמשאב האנושי מוטלת על כתפיו. בהינתן שאישור חופשה לחו”ל גורר גם היעדרות נוספת של שבועיים נראה לנו כי סירוב של מעסיק להתיר חופשה לשם יציאה לחו”ל יכול להיחשב כלגיטימי.

משכך נראה לנו כי בהחלט ניתן להתנות עם עובד שהחופשה תאושר רק אם לא ייסע לחו”ל.

האם ניתן למנוע מעובד חופשה בארץ?

גם כאן מושכלת יסוד שהמעסיק הוא שקובע את מועדי החופשות. בהינתן שהחופשה לא גוררת אחריה בידוד אזי הנימוקים לסירוב שהעלינו בנוגע לחופשה בחו”ל אינם רלבנטיים כאן.

יחד עם זאת בהחלט אפשרי שמעסיק יסרב לאשר חופשות במקרה של חוסר בכוח אדם הנובע מכך שעובדים אחרים נמצאים בבידוד או חולים.

האם ניתן לבטל לעובדים חופשה שאושרה?

במקומות עבודה שבהם נעדרים עובדים רבים עקב מחלה או בידוד או סיבות אחרות אפשר ומעסיקים יבקשו לבטל לעובדים חופשות שאושרו מראש. עקב ביטול חופשות רבות בחו”ל סביר להניח שצעד כזה יתקבל בהסכמה אצל חלק מהעובדים. השאלה האם ניתן לבטל לעובדים חופשה שכבר אושרה. התשובה לשאלה זו אינה פשוטה שכן לעובד יש אינטרס הסתמכות ולעיתים אף הוציא הוצאות הכרוכות בחופשה המתוכננת.

לדעתנו הואיל והן העובד והן המעסיק חבים חובת תום לב יכולות להיות סיטואציות בהן דרישה כזו מצד המעסיק הינה לגיטימית מקום בו יוכל להצביע על צרכים חיוניים של העסק. יחס עם זאת בהחלט יכול להיות מצב בו מעסיק יחויב לשלם לעובדים את הנזקים שנגרמו כתוצאה מביטול חופשתו.

האם ניתן להוציא את העובד לחופשה בתשלום?

העבודה קטנה בעקבות המשבר ואולי זו הזדמנות מצד מעסיקים להוציא את העובדים לחופשה בתשלום ולאלץ את העובדים לנצל את ימי החופשה הצבורים שלהם.

חוק חופשה שנתית מאפשר למעסיקים להוציא עובדים לחופשה שנתית שקצרה משבוע ללא התראה מראש. לגבי חופשה שנתית העולה על שבוע יש להודיע לעובד 14 ימים מראש.

ניתן כמובן להסכים עם העובד על יציאה לחופשה בתשלום גם לפני המועד של 14 ימים.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו”ד מומחה בתחום.


מאת: עו”ד יוסי חכם

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2020

www.holaw.co.il

על הכותב

יוסי חכם, עו

יוסי חכם, עו"ד

מאת: עו"ד יוסי חכם

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2020

www.holaw.co.il