חיפוש
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

חיפוש

 
Search Parameters

Search Only:

Search Keyword הכנסה

Search_result

 1. מס הכנסה

  נושא: קטגוריה

  General facts about Joomla!
 2. קצבה מוכרת והחשיבות שלה בדיווח במבנה אחיד

  נושא: פנסיה וגמל

  על מנת להבין את המשמעות של הקצבה המוכרת, צריך לחזור לשנת 2012 בשנה זו פורסם אחד התיקונים המשמעותיים ביותר שבוצעו בעשור האחרון בעולם הפנסיוני מדובר כמובן על תיקון 190...   תיקון 190 לפקודת מס הכנסה ... 19 פברואר 2018
 3. מיסוי פיצוי המשולם לעובד מכוח הסכם עבודה

  נושא: מס הכנסה

  ... או שהוא מוגדר מראש כפיצוי שאינו חייב במס בשכר העבודה בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה, כגון: קבלת אופציות במסלול ההוני. בעניין ברניב וצבי  (ע"מ 54694-02-16, רוית רבקה ברניב ואבי צבי נ' פקיד שומה תל אביב ... 31 דצמבר 2017
 4. פרישה מעבודה בהסכמה בחלוף "גיל פרישה", אף שמזכה בפיצויי פיטורין, אינה פיטורין לעניין אבטלה, ונחשבת כעזיבה מרצון

  נושא: ביטוח לאומי

  ... תמיד. אי לכך יש להתחשב בכך בעת עזיבת מקום עבודה בתנאים שעלולים שלא לזכות בדמי אבטלה מיידים, אף שהעזיבה נחשבת לפיטורים לעניין חוק פיצויי פיטורין. מדמי האבטלה מקזזים הכנסה מקצבת פרישה. הכוונה לקצבה המשתלמת ... 31 דצמבר 2017
 5. מוצרים פנסיונים

  נושא: פנסיה וגמל

  במאמר זה נעסוק בשוני בין המוצרים הקיימים בשוק אשר אליהם אנו מפקידים כספים במהלך כל חיינו.  אז מהו מוצר פנסיוני?  מוצר פנסיוני הינו מוצר שיודע לתת לנו כסף בגיל הפרישה, על מנת שנוכל לשמור על הכנסה ... 31 דצמבר 2017
 6. גמלה חוסמת בפגיעה בעבודה - לא אושרה סטיה מתקנה 11 א

  נושא: ביטוח לאומי

  ביום 21.11.2017 דחה ביה"ד הארצי לעבודה את תביעתו של ש.ש.  וקבע שההכנסה ששמשה בסיס לתשלום מקדמות טרם התאונה תשמש בסיס לתשלום דמי הפגיעה וקצבת הנכות מעבודה.  רקע חוקי תקנה 11(א) לתקנות הביטוח הלאומי ... 31 דצמבר 2017
 7. העלאת שכר המינימום עלולה לפגוע בעובדים

  נושא: דיני עבודה

  ... והאי-שוויון אצלנו הן מהגבוהות בעולם המפותח, ושישראל אחרונה בהכנסה פנויה לנפש מבין המדינות המתקדמות. "זהו עוד צעד לצמצום פערים בחברה וחיזוק העובדים" אמר שר האוצר משה כחלון, ויו"ר ועדת העובדה והרווחה ח"כ ... 26 נובמבר 2017
 8. האם שכר הנטו של העובד יעלה בעקבות תכנית נטו משפחה

  נושא: דיני עבודה

  ... ₪. ואילו במצב א' המעסיק לא שינה את שכר היסוד של העובד וכתוצאה מכך שכרו "נטו" של העובד עלה בכ- 600 ₪.  כמו כן, במצב א' המחוקק לא השיג את מטרת התכנית "נטו משפחה" שהינה: גידול ההכנסה הפנויה של בני זוג שיש ... 19 אוקטובר 2017
 9. העברת כספים מקופ"ג מרכזית לפיצויים

  נושא: פנסיה וגמל

  ... להתחייבות המעסיק עפ"י חוק פיצויי פיטורין ב- 10% [תקנה 19(ב)(2)], היו פטורות ממס מכוח סעיף 9(2) לפקודה ומשיכה מהקופה ע"י המעסיק היתה הכנסה חייבת מכוח סעיף 3(ד) לפקודה (שיעור הניכוי במקור ע"י הקופה הגיע ... 19 אוקטובר 2017
 10. תאונת דרכים בדרך לבדיקות סקר רפואית במימון המעסיק – לא הוכרה כתאונת עבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... להשתת חיובו של המעסיק בשומות ניכויים (מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי ובריאות).   נכתב ע”י רו”ח אורנה צח (גלרט), מר חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה. ממיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס ... 19 אוקטובר 2017
 11. השכר בתלוש לא תמיד משמש בסיס לתשלום הגמלה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... וטען בין היתר כי אין כל בסיס משפטי להחלטת פקיד התביעות.   דיון והחלטה "מאחר שמדובר בגמלה מחליפת הכנסה, המחייבת עמידה על ההשתכרות הרגילה של העובד עובר לפגיעה, עולה השאלה מה המשקל שאותו יש לייחס ... 13 ספטמבר 2017
 12. תנאים לרילוקיישן מלא - גם לעניין ביטוח לאומי

  נושא: ביטוח לאומי

  היוצאים לחו"ל צריכים להחליט ורצוי עוד טרם יציאתם לחו"ל, האם הם נשארים "תושב ישראל" אם לאו. להחלטה על הגירה מישראל יש משמעויות רבות הן לעניין מס הכנסה והן לעניין החבות והזכויות לפי חוק ביטוח לאומי.  היוצאים ... 13 ספטמבר 2017
 13. אשת בעל השליטה הוכרה כעובדת לעניין דמי אבטלה

  נושא: ביטוח לאומי

  ...  סעיף 6ב לחוק הביטוח הלאומי קובע כי הוראות פרק ז' לחוק (ביטוח אבטלה) לא יחולו על "בעל שליטה בחברת מעטים" כהגדרתו בפקודת מס הכנסה (ראו מבזק מס מספר 683). מבוטח בביטוח אבטלה הוא תושב ישראל או תושב ארעי ... 13 ספטמבר 2017
 14. נדרש שוויון בין בני זוג לעניין זיכוי מס בגין ילדים

  נושא: מס הכנסה

  לאור החלטת ביהמ"ש העליון האחרונה בעניין חלוקה שיוויונית של מזונות בין בני זוג, האם לא הגיע הזמן ליצור שיוויון בין בני זוג גם בעניין מתן נקודות זיכוי לילדים, כך שלא יקופח תא משפחתי שבו יש לאישה הכנסה ... 17 אוגוסט 2017
 15. הגבלת סמכות בעלי עסק לשלם משכורות סתמיות

  נושא: מס הכנסה

  ... מוצדק, הוא יוצר לעצמו הוצאה פיקטיבית בעסק, כנגד רישום הכנסה לאדם שבדרך כלל אינו חייב במס בכלל או חייב במס נמוך בגינה. התוצאה היא חיוב במדרגות מס נמוכות על ההכנסה ממשכורת ובמקביל יצירת הוצאות שכר פיקטיביות. ... 17 אוגוסט 2017
 16. תגמולי מילואים לעצמאיים יוגדלו ב 25%, רטרואקטיבית מינואר 2016

  נושא: ביטוח לאומי

  ... מי שאינו תושב. שיעור התגמול לעובד שכיר או עובד עצמאי: ממוצע שכר או הכנסה (בידי עצמאי) ברבע השנה שקדם ל -1 בחודש שבו החל שירות המילואים, אך לא יותר מהמקסימום – 43,240 ₪ לחודש (נכון ל – 1/2017). תגמול ... 17 אוגוסט 2017
 17. החברה המשפחתית והביטוח הלאומי – סיבוב נוסף בסאגה הבלתי נגמרת

  נושא: ביטוח לאומי

  ...  בהתאם לסעיף 345 לחוק הביטוח הלאומי, יראו כהכנסתו השנתית של עובד עצמאי את הכנסתו מהמקורות המפורטים בפסקאות (1) ו-(8) של סעיף 2 לפקודת מס הכנסה (להלן: “הפקודה”) בשנת המס שבעדה משתלמים דמי הביטוח, ולאחר ... 17 אוגוסט 2017
 18. מיסוי הקצאת אופציות לעובד שביצע רילוקיישן

  נושא: מס הכנסה

  ... וקביעתם כהכנסה חייבת בהיותה ממוסה על בסיס מזומן (ראה מבזקנו מספר 673). יחד עם זאת, לא ברורה עמדה זו מתוך החלטת המיסוי ובכל מקרה, הובהר מפורשות בהחלטת מיסוי כי מדובר בחבות ניכוי במקור החלה על הנאמן תוך ... 17 יולי 2017
 19. אובדן כושר עבודה

  נושא: דיני עבודה

  ... עבד לפני קרות מקרה הביטוח או כל עבודה אחרת עקב מחלה או תאונה, שגרמה לו שיעור ניכות של 75% לפחות.  2-המבוטח אינו עוסק בפועל בעבודתו או בעיסוק סביר אחר המתאים להשכלתו, והוא לא מקבל הכנסה או תגמול בעקיפין. ... 15 יוני 2017
 20. ביטוח אימהות עדכוני חקיקה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... תיקון לחוק הביטוח הלאומי שמיטיב עם יולדת עצמאית,     שהכנסותיה טרם הלידה פחתו.     חישוב הגמלה נעשה תוך התחשבות בכך שהכנסתה של עובדת עצמאית בהיותה     הכנסה שנתית, מושפעת מההיריון ומהלידה וכן בתקופה ... 15 יוני 2017
 21. לא הפרישו ביטוח לאומי ופנסיה ויפצו אלמנה וילדים של עובד שנהרג

  נושא: ביטוח לאומי

  ... הנזק, השופטת קבעה שמחומר הראיות עולה שמשכורתו הממוצעת של המנוח לא עלתה על הנקוב בתלושי השכר ובכך דחתה את טענת התובעים להכנסה גבוהה יותר. מאחר שהתביעה בעניין הפסד הפנסיה הוגשה כנגד החברה בלבד (ולא נגד ... 15 יוני 2017
 22. תוכנית נטו משפחה - למי זה רלוונטי

  נושא: מס הכנסה

  האוצר מאחד את נקודות הזיכוי לגברים ונשים עד גיל 5. בהצעת החוק שפורסמה ב- 8 במאי  2017  שמטרתו הגדלת נקודות הזיכוי לגברים ונשים בגין ילדים, יתוקן סעיף 66 (ג) לפקודה מס הכנסה. השינוי לאישה: במקום 0.5 ... 03 מאי 2017
 23. טיפים למלצרים אינם שכר עבודה, אך יש לשלם בגינם זכויות סוציאליות

  נושא: מס הכנסה

  ... החלוקה ועוד. ג. השכר משני המקורות (השכר הרגיל ותשלומי התשר) לא ייפול משכר המינימום הקבוע בחוק. ד. זכויותיו הסוציאליות של העובד מבוססות על ההכנסה משני המקורות והן מובטחות לאשורן. ה. הבטחת תשלומי המס ... 03 מאי 2017
 24. העסקת מבוגרים - הפרדוקס

  נושא: כללי

  ... מחפשי עבודה בגילאי 60+ שישמחו מאוד לתרום למשק, אם בשביל השלמת הכנסה לפנסיה לא מספקת, או סתם כי הם רוצים עדיין משמעות בחיים וסיבה לקום בבוקר. כן כן, זאת כמות הרשומים בימים אלה באתר של עמותת "והדרת".  תוסיפו ... 27 מרס 2017
 25. הארכת מועד דיווח של טופס 126 וטופס 856 לשנת 2016

  נושא: מס הכנסה

  ... תיקון 161 לפקודת מס הכנסה נקבע, כי מעביד או מנכה יגיש דו"ח לגבי תשלום הכנסת עבודה לעובד (טופס 0126) ולגבי תשלום הכנסה חבת ניכוי (טופס 0856), באופן מקוון. דו"ח מקוון הינו דו"ח ששודר ישירות לשע"מ באמצעות ... 27 מרס 2017
 26. חישוב נפרד לשני בני זוג רואי חשבון

  נושא: מס הכנסה

  אמנם, החל מיום 1.1.2014 הצלחנו לתקן את סעיף 66(ד) לפקודת מס הכנסה ולאפשר חישוב נפרד לבני זוג העובדים יחד, גם אם הם עובדים בעסק/חברה בבעלותם. אך הדיונים בסוגיה זו עדיין ממשיכים לגבי שנות המס הקודמות ... 20 פברואר 2017
 27. הפקדות המעסיק לפיצויי פיטורים מעבר לתקרה יחוייבו כהכנסת עבודה במועד ההפקדה

  נושא: מס הכנסה

  ... שולמו לעובד אלא נמשכו ע”י המעביד (לרבות מריבית ורווחים אחרים שנצמחו מהם) אזי:  ראשית – יחויבו במס כהכנסה בידי המעביד אשר המס ממנה ינוכה במקור עפ”י שיעור המס השולי הגבוה ביותר.  שנית – סכום מס זה שנוכה ... 20 פברואר 2017
 28. דמי ארגון להסתדרות, חייבים במס שכר

  נושא: מס הכנסה

  תשלומים שמעביר המעסיק למוסדות ההסתדרות בעבור דמי הארגון של עובדיו, מהווים הכנסת עבודה לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה.   כך פסק ביהמ"ש העליון בערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בעניין שירותי בריאות ... 18 ינואר 2017
 29. ללמוד קורס חשבי שכר מהבית...

  נושא: כללי

  ... שבפיקוח לשכת רואי החשבון בישראל, מתאימה את שיטת ההוראה לעידן שבו אנו חיים, ועושה שימוש בהרצאות מוקלטות ובטכנולוגיה מתקדמת. הקורס כולל לימוד מס הכנסה, ביטוח לאומי, דיני עבודה וביטוח פנסיוני. בשילוב לימוד ... 18 ינואר 2017
 30. מתיחת פנים לתלוש: כך ישפיעו שינויי המס על המשכורת שלנו

  נושא: מס הכנסה

  נפריש יותר לפנסיה - אבל גם נקבל יותר מהמעסיק. שכר המינימום יעלה - אבל גם שכר חברי הכנסת ומדרגות מס ההכנסה גם משתנות. כך יראה תלוש השכר שלנו בשנה החדשה.   מאת: אירה אימרגליק - כתבת הצרכנות של ... 01 ינואר 2017
 31. עובדים זרים זכאים לזיכוי מס גם ללא אשרת עבודה מתאימה

  נושא: מס הכנסה

  המחוזי בת"א קיבל באחרונה ערעור של מעסיקה וחלק על פקיד שומה שהתנגד להעניק לעובדים אריתראים נקודות זיכוי לעניין מס הכנסה, בטענה שהעסקתם אינה מותרת. השופט: הזכות לעבוד נגזרת מכבוד האדם וחירותו.    חברת ... 28 דצמבר 2016
 32. פורשים: האם להתכונן לסוף השנה?

  נושא: פנסיה וגמל

  ... בהגשת טופס 101 = כרטיס עובד למשלם הקצבה / הפנסיה / המעסיק.  לפורשים קמה הזכות לקבל נקודות במספר מקרים. ביניהם: א. עובד אשר לבן זוגו אין הכנסה, זכאי לנקודת זיכוי אחת, בתנאי שאחד מבני הזוג עיוור או הגיע ... 28 דצמבר 2016
 33. היטל ונקודות זיכוי בגין עובדים מסודן ואריתראה

  נושא: מס הכנסה

  ... זרים בשיעור 20% (להלן: "ההיטל") בגין העובדים המועסקים בשנות המס 2012 ו - 2013 וכן האם זכאים העובדים המועסקים ל - 2.25 נקודות זיכוי בשנות המס 2012 ו - 2013. בע"א 7553/14 רצון עמוס ואח' נ' מס הכנסה פקיד ... 28 דצמבר 2016
 34. ביקורות ניכויים של הביטוח הלאומי - תחום פרוץ הדורש הסדרה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... מנגנוני גבייה הקיימים במס הכנסה, בעיקר בכל הנוגע לביקורות ניכויים אצל המעסיקים, זאת, ללא הסמכה בחוק וכמעט ללא ביקורת שיפוטית של מערכת המשפט. התוצאה היא מנגנון דורסני ובלתי מרוסן הגובה ממעסיקים מידי שנה ... 27 נובמבר 2016
 35. לעניין דמי לידה, יש לצרף שכר נוסף משני מקומות עבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ...  (2) “אם שיעורו נמוך מ – 25% משכר המינימום, יצורף לשכר החודשי הרגיל בחודש שבו שולם”.     ההכנסה שלפי מחשבים דמי לידה לעובדת שכירה היא ההכנסה שממנה מגיעים דמי ביטוח.     שכר המינימום ביוני 2015 היה ... 27 נובמבר 2016
 36. מתנות לעובדים, לקוחות וספקים מוכרות במס

  נושא: מס הכנסה

  ... עסקי עם העסק - מתנות שניתנו ללקוחות, ספקים ובעלי קשר עסקי אחר עם העסק הנותן את המתנה, רואים כאילו ניתנו לצורך ייצור ההכנסה, ובלבד, שסכום ההוצאה המוכרת לכל מקבל מתנה לא יעלה על התקרה השנתית שנקבעה לעניין ... 27 נובמבר 2016
 37. חשיבות ההצהרה על ההכנסה בעבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... (ככל הנראה לאחר הגשת דו”ח 2014 למס הכנסה) הגיש המבוטח בקשה להגדלת המקדמות לשנת 2014, ליותר מפי ארבעה מהמוצהר קודם לכן. המל”ל דחה את הבקשה, מאחר והבקשה התקבלה לאחר תום שנת 2014, ואין אפשרות לתקן מקדמות ... 27 נובמבר 2016
 38. פרישה וקופון פנסיוני - תכנון מס

  נושא: פנסיה וגמל

  ... שעונים על תנאים מסוימים - בהינתן שהם עומדים באותם תנאים המוגדרים בפקודת מס ההכנסה וענו לדרישות כל הסעיפים בפקודה. הטבת מס הינה הקלה בגובה תשלום המס, או  זיכוי מס, או הפחתת תשלום מס. ניכוי ממס משמעותו היא ... 27 נובמבר 2016
 39. הסתערות מס הכנסה וביטוח לאומי על שווי שימוש רכב צמוד לעובד

  נושא: מס הכנסה

  נושא שווי רכב צמוד לעובד, כשמדובר ברכב תפעולי שעיקר נסיעותיו לצורכי עבודה, נמצא בימים אלו במרכז מחלוקות וביקורות של פקידי השומה ואנשי המל"ל. להלן נימוקים המצדיקים קביעת שווי רכב צמוד לעובד לפי חישוב ... 18 אוקטובר 2016
 40. ימי עיון והשתלמויות סוף שנה בטסטמי

  נושא: כללי

  במהלך נובמבר יתקיימו 4 ימי עיון מקצועיים ומעניינים מאוד, כמו תמיד עם מיטב המרצים (!), במס הכנסה, גמל ופנסיה, דיני עבודה וביטוח לאומי. (הכרה של 7.5 ש"א בלשכת רו"ח). האולמות כבר כמעט מלאים, קוראי okneto ... 18 אוקטובר 2016
 41. כבוד לכספי התגמולים

  נושא: פנסיה וגמל

  ... בגובה השכר במשק וכבסיס לתשלומים שונים. כרגע השכר הממוצע במשק הינו 9,334 ₪. תקרת הכנסה מזכה: המשכורת המרבית בגינה ניתן זיכוי ממס לשכיר בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה. סכום זה הוא 8,700 ₪ בשנת 2016. תגמולים: ... 18 אוקטובר 2016
 42. ככלל: תקבול בגין "אי תחרות" חייב במס מלא

  נושא: מס הכנסה

  פיצוי בגין התניית אי תחרות עליה חותם עובד כשהוא מתחייב לא להתחרות בעסקי המעסיק למשך תקופת זמן מוגבלת לאחר שיפרוש מעבודתו, הוא פיצוי אשר בא חלף הכנסה פירותית מעבודה, אשר העובד היה יכול להשתכר בעתיד ולכן ... 14 ספטמבר 2016
 43. המטרה: פרישה בכבוד - תיאוריית הגיל והחיסכון

  נושא: פנסיה וגמל

  ... ₪ לחודש)  המופנים לחיסכון. קרן השתלמות: שוב, חלק מ"מצוות העשה" של כל עצמאי בישראל. במיוחד כשקרן ההשתלמות מעניקה ניכוי מההכנסה החייבת במס. כל עצמאי בישראל רשאי לפתוח לעצמו קרן השתלמות (מעמד עצמאי) שבה ... 14 ספטמבר 2016
 44. שינויי מיסוי דרסטיים - בתוכנית הכלכלית לשנת 2017-2018

  נושא: מס הכנסה

  ... מס הכנסה שינוי מדרגות מס הכנסה – מוצע לתקן את פקודת מס הכנסה, כך שהחל משנת המס 2017 יופחת שיעור המס במדרגות ההכנסה הנמוכות ( אשר ברובן כלל אינן מגיעות ממילא לסף המס ), אך יועלה שיעור המס שיעורי המס על ... 14 אוגוסט 2016
 45. תשלום דמי לידה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... קיזוז…”. האם שינתה גרסאותיה וטענה כי דמי השכירות ההוגנים בדירה הם 9,500 ₪. ביה”ד קובע כי התנהלות ההשתכרות היא “שעטנז” של הכנסת עבודה ותמיכות ברמה המשפחתית, שאינן כלל הכנסה לעניין הפקודה. לא הוכחו ... 11 אוגוסט 2016
 46. המחוקק לטובת העובד, ומי שומר על המעסיק?

  נושא: דיני עבודה

  ... עבודה, ומייצרים הכנסה למדינה. על כך - תודה.  התפקיד הראשון שלנו כממשלה הוא לא להפריע לכם.  היום, לצערי, הממשלה מציבה אין-ספור מכשולים ביורוקרטיים שמקשים עליכם לעשות את העבודה שלכם. אנחנו נפעל ככל יכולתנו ... 21 יולי 2016
 47. העסקת מסתננים מסודן ומאריתריאה חייבת בהיטל עובדים זרים

  נושא: מס הכנסה

  ... מונח זה בפקודה, או "תושב חוץ זכאי" כהגדרת מונח זה בכללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי), תשס"ז – 2007. לפיכך חייב  את החברה בגין ביטול נקודות הזיכוי לעובדים. החברה טענה, כי העובדים אשר אליהם מתייחסת ... 21 יולי 2016
 48. מיסוי תשלום המשולם ממעסיק לעובד

  נושא: מס הכנסה

  ... בה עובד כהכנסה ממשכורת בהתאם לסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה, וזאת בשעה שלטענת סגל יש לסווג את התשלום כריווח הון, בהתאם לסעיף 88 לפקודה. סגל, עובד החברה, המציא ופיתח מערכת בתחום האבטחה. בהסכם שכותרתו "הסכם ... 15 מאי 2016
 49. 2 ימים קובעים שונים לעובדת שהייתה גם שכירה וגם עצמאית לפני הלידה

  נושא: ביטוח לאומי

  ב 14/4/16 ביה"ד האזורי לעבודה קבע כי על המוסד לביטוח לאומי לחשב את בסיס ההכנסה לעניין תשלום דמי הלידה בהתאם ל-2 ימים קובעים: האחד - יום הפסקת העבודה כעצמאית, והשני - יום הפסקת העבודה כשכירה.  תמצית ... 15 מאי 2016
 50. העובד אולץ לצאת לחל"ת דו שבועי - דמי האבטלה ישולמו לפי השכר המלא

  נושא: ביטוח לאומי

  ...  רקע חוקתי בהתאם לסעיפים 167 ו-170 לחוק הביטוח הלאומי: דמי אבטלה מחושבים באחוזים מהשכר היומי הממוצע שנגזר בדרך כלל מההכנסה שממנה מגיעים דמי ביטוח אבטלה, בתקופה של ששת החודשים הקלנדריים האחרונים שבעדם ... 15 מאי 2016
 51. עדכונים בנושא הפרשות לפנסיה

  נושא: פנסיה וגמל

  ... מאוגדים. העובד הבלתי מאוגד שממילא משתכר פחות, יגיע לגיל פנסיה ובאמתחתו הכנסה פנסיונית נמוכה יותר מזו של עמיתו המאוגד עקב שיעורי הפרשה נמוכים יחסית. כמו כן, בהסכמים קיבוציים נוצר אי-שוויון בין עובדים בתחומי ... 14 אפריל 2016
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק