חיפוש
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

חיפוש

 
Search Parameters

Search Only:

Search Keyword הכנסה

Search_result

 1. מס הכנסה

  נושא: קטגוריה

  General facts about Joomla!
 2. הקורונה ואנחנו – הבהרות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה לעצמאיים לפי צו הסיווג והקלות נוספות

  נושא: ביטוח לאומי

  ... במידה ועבדו ללא תלושי שכר אלא עם חשבוניות/קבלות, עליהם לפנות לגורם מולו עבדו – משלמי תמורת השרות, ולקבל מהם טופס 857. זהו טופס הדיווח של המשלם למס ההכנסה אודות עבודתם ובו מופיעים בין השאר כל המידע הנחוץ ... 24 מרס 2020
 3. עובד שהוצא לחל"ת כפוי ביוזמת המעסיק – זכאות לדמי אבטלה

  נושא: דיני עבודה

  ... של צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים – כגון מורי דרך, מרצים, מורים שחקנים ואמנים, שמוגדרים כשכירים על פי הצו, אף אם עבודתם נעשית באמצעות חשבונית והם רשומים כעצמאים במס הכנסה. צבירת תקופת אכשרה לצורך ... 24 מרס 2020
 4. היבטי מיסים בצל הקורונה

  נושא: מס הכנסה

  ... שרותי הסעדה בשדה התעופה ובמטוסים, חברות היסעים וכו'. לאור הפגיעה הצפויה במוסר התשלומים יש לבחון דרישת חובות אבודים הן לצרכי סעיף 17(4) לפקודת מס הכנסה (כבר בדוח לשנת 2019) והן לעניין השבת מע"מ עסקאות במע"מ ... 24 מרס 2020
 5. הורשע בקיזוז פיקטיבי של מע״מ בסך 47 מיליון שקל – וישלם על זה מס

  נושא: מס הכנסה

  ... שעסקו במסחר בזהב הורשע בעבירות לפי חוק מס ערך מוסף לאחר שהודה בניכוי הוצאות פיקטיבי. לאחר מכן הוא חויב במס הכנסה על הסכומים שניכה שלא כדין בשנים 2010-2013 ולמעשה נכנסו לכיסו כדיבידנד. לאחרונה דחה בית המשפט ... 23 פברואר 2020
 6. דמי פגיעה: שעות נוספות שבוצעו טרם הרבעון הקובע - כן, בונוס ששולם לקרן השתלמות - לא

  נושא: ביטוח לאומי

  ... (כפוף לתקרה) ברבע השנה לפני התאונה, מחולק ב-90. מהי הכנסת עובד? ההכנסה שממנה מגיעים דמי ביטוח בעד רבע השנה כאמור. תקנה 3 לתקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי הביטוח), התשנ"ה-1995 (להלן: ... 23 פברואר 2020
 7. עצמאי שהוא גם עובד שכיר (עם הכנסת מקסימום) חייב להירשם כעובד עצמאי כתנאי לקבלת דמי פגיעה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... משומת מס הכנסה לשנת 2011, הוא מסווג כעצמאי שאינו עונה להגדרה בחוק, ולכן אינו מבוטח בענף נפגעי עבודה כעצמאי. בשנת 2016, משביקש המבוטח לבטל קביעת מקדמות וחובות טען שהינו ממשיך להיות שכיר (מבלי לסתור את ... 20 ינואר 2020
 8. אופציות לעובדים – עמדה חייבת בדיווח – בונוס לעובד או הקצאת מניות

  נושא: מס הכנסה

  רשות המסים פרסמה ב 30 דצמבר 2019, את רשימת העמדות החייבות בדיווח בנושא מס הכנסה ומיסוי בינלאומי לשנת המס 2019. הרשימה כוללת 22 עמדות ויחד עימה סה"כ נכון להיום 80 עמדות חייבות בדיווח. נזכיר כי בהתאם ... 20 ינואר 2020
 9. השכר הקובע לדמי פגיעה נקבע לפי תלושי השכר, לאחר שהמבוטח הוכיח שמשך את כל המשכורת

  נושא: ביטוח לאומי

  ... לעניין סעיף 97, הוא הסכום המתקבל מחלוקת הכנסת המבוטח, ברבע השנה שקדם ליום שבעדו מגיעים לראשונה דמי פגיעה, בתשעים. הכנסה לעניין מבוטח שהוא עובד שכיר – היא ההכנסה שממנה מגיעים דמי ביטוח. לפי סעיף 298(א) ... 19 דצמבר 2019
 10. החנות נסגרה – עובדת שהייתה בהריון תפוצה כי הבעלים לא קיבל אישור לפטרה

  נושא: דיני עבודה

  ... להריונה. הסיבה לא רלוונטית השופטת רובוביץ-ברכש הזכירה שלפי חוק עבודת נשים, כל פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה של עובדת בהריון, תהא סיבתה אשר תהא, דורשת אישור של הממונה במשרד הכלכלה. במקרה הנדון, אישור לא ... 19 דצמבר 2019
 11. רווחי חברה משפחתית יחוייבו בדמי ביטוח בלי קשר לסיווגם רטרואקטיבית משנת 2018

  נושא: ביטוח לאומי

  ... המסים. כל בעל מניות קיבל דרישה לשלם דמי ביטוח לפי חלקו ברווחי החברה ולפי מעמדו הביטוחי במל"ל. המל"ל שלח דרישת תשלום על כל ההכנסה, כולל גם הכנסה שלו הייתה מופקת ישירות בידי היחיד הייתה פטורה מדמי ביטוח. ... 19 דצמבר 2019
 12. ניכוי מס תשומות בגין הוצאות רכב מעורבות

  נושא: מס הכנסה

  ... (על פי האמור בתקנה 18(ב)(1), משלא ניתנו לו כלים מדויקים וברורים ע"י העוסק, לקבוע קביעה כאמור. "אין כל הצדקה לקבוע למערערת שיעור ניכוי בהתאם לתקנות מס הכנסה (45% – א.ח.א.כ), ויש לפעול כמצוות דיני מע"מ". ... 17 נובמבר 2019
 13. פרשנות חדשה למבחן התביעות ב"דמי תאונה"

  נושא: ביטוח לאומי

  ... ל-75% מהשכר או מההכנסה ברבע השנה שלפני התאונה למשך תקופה שלא תעלה על 90 יום החל ביום שלאחר התאונה. מבוטח שאינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי ועקרת בית זכאים ל-25% מהסכום הבסיסי (2,222 ₪ לחודש בשנת 2019)  ... 11 נובמבר 2019
 14. 6 שנים לא דיווח למס הכנסה, אך יקבל עונש קל בשל דיכאון קליני

  נושא: מס הכנסה

  בעל חברה לייעוץ מס והנהלת חשבונות, נכה צה"ל מאז מלחמת יום כיפור, ביצע 12 עבירות של אי דיווח למס הכנסה, כשבעבר כבר הוטל עליו מאסר על תנאי בגין עבירות דומות. אלא שהשופט שוכנע שמדובר ב"עבירה אחת מתמשכת." ... 11 נובמבר 2019
 15. דמי לידה. השפעת מענקים רבעוניים חושבה לפי ממוצע משנה קודמת

  נושא: ביטוח לאומי

  ... רגיל ויש לפורסו ל-12. ככל שייקבע כי מדובר בתשלום רבעוני, הרי שיש לפורסו ל-3. דיון החלטה תכלית תשלום דמי הלידה היא תחליף הכנסה לשמירת רמת חייה הרגילה של היולדת במהלך חופשת הלידה. "מדובר במשאב ... 28 אוקטובר 2019
 16. אמנה למניעת כפל מס (הכנסה) אינה רלוונטית לעניין חיוב או פטור מדמי ביטוח לאומי ובריאות בגין הכנסות בחו"ל - 19.9.2019

  נושא: ביטוח לאומי

  ... ביטוחית". המל"ל חייב את המבוטח בתשלומי מינימום. כמו במקרה מייזל, המל"ל קיבל שומות ממס הכנסה בגין השנים הנדונות לראשונה בשנת 2010 אך חייב את המבוטח בדמי ביטוח רק בשנת 2014, עקב ליקוי במנגנון הגבייה הממוחשב ... 22 ספטמבר 2019
 17. הכנסות מפנסיה מוקדמת ואובדן כושר עבודה - הנחיות חדשות

  נושא: ביטוח לאומי

  ... נקבע כי הכנסת עובד עצמאי מאובדן כושר עבודה נחשבת כהכנסה פסיבית לפי מקור 2(5) לפקודה. אי לכך, החל משומות 2017 – יש להפריד סכום הכנסה זה , מהכנסות העצמאי מעסק/משלח יד, המדווחות בשדה 150, ולחייבם בשיעור דמי ... 26 אוגוסט 2019
 18. הוכחת העסקת קרוב משפחה בעסק

  נושא: מס הכנסה

  ... כי היקף העסקתה היה בהיקף של 80 שעות חודשיות בממוצע. השכר של בת הזוג לא נקבע ביחס להיקף העבודה בפועל, אלא על פי הבנתו של צימרמן את הוראות מס הכנסה לעניין ההכרה בשכר של בן זוג העובד בעסק של בן זוגו. בית ... 24 יוני 2019
 19. פגיעה במהלך טיול טרקטורונים בחו"ל, שהיה במנותק מהנופש המשרדי, לא הוכר כפגיעה בעבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... כי ככל שמדובר ב"טובת מעביד", כך יהא גם לעניין קביעת שומות ניכויים בביטוח לאומי, ואף במס הכנסה. זאת בניגוד להנחיית רשות המיסים לחשב הכללי, שהתבססה על עובדות המקרה בפסק דינו של ביה"ד האזורי בעניין דה נשון, ... 24 יוני 2019
 20. ללמוד על רילוקיישן Relocation ותושבות עם בר רפאלי

  נושא: מס הכנסה

  ... לה תוספות הכנסה לשנת 2009 בסך של  8,593,955 ₪, ולשנת 2010 בסך של 7,860,987 ₪. עיקר המחלוקת בין הצדדים נוגעת ליישומם של המבחנים הקבועים בפקודה לקביעת "מרכז חייה" של רפאלי, בכל הנוגע לבחינת מכלול קשריה ... 26 מאי 2019
 21. תוך כמה זמן צריך לרשום תקבול בעסק?

  נושא: דיני עבודה

  ... לבצע ביקורת בעסק. מבקרי מס הכנסה, אשר המתינו מחוץ לעסקו של קצב, תשאלו לקוחה בקשר לקנייה אשר ביצעה בחנות של קצב. לאחר מכן, המבקרים נכנסו לחנות והזדהו בפני קצב כעובדי רשות המסים. רק אז, ולפני שנדרש לעשות ... 26 מאי 2019
 22. מגבלות על תשלום שכר עבודה במזומן

  נושא: דיני עבודה

  ... ברוטו הינו 12,000 ש"ח ואילו שכר העבודה נטו המשולם לעובד הינו 7,000 ש"ח (עקב ניכוי מס הכנסה ותשלומי חובה וניכויים אחרים להוציא מפרעות והלוואות) עדין יוצא כי חל לכאורה איסור על תשלום במזומן.  נדגיש ונציין ... 26 מאי 2019
 23. רכיבי הכנסות עובד שכיר הפטורות מתשלום דמי ביטוח

  נושא: מס הכנסה

  ... של העובד. סעיף 344(א) לחוק, קובע כי ההכנסה החייבת בדמי ביטוח היא ההכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה. בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), התשנ"ה-1995 נקבע, כי ... 17 אפריל 2019
 24. עו"ד שפיטר עובדת הרה ישלם יותר מ 100,000 שקל

  נושא: דיני עבודה

  ... לפרוטוקול ציין השופט כי נראה שנערך בדיעבד וממילא הוא אינו ערוך כדין ולא נחתם על ידי התובעת. בסיכומו של עניין נקבע כי הנתבע צריך לשלם לתובעת פיצויים על אובדן הכנסה עד תום התקופה המוגנת (60 הימים שלאחר ... 17 אפריל 2019
 25. מקבלי פנסיה מוקדמת וקצבת נכות/אי כושר עבודה / מחברת ביטוח - נדרשים לשלם דמי ביטוח

  נושא: ביטוח לאומי

  ... חלה על המעסיק בלבד, ולגבי עובד עצמאי – עליו. סעיף 344(א) לחוק קובע שיראו כהכנסתו החודשית של עובד את הכנסתו בעד החודש שקדם ל-1 בחודש שבו חל מועד התשלום, מהמקורות המפורטים בסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה. סעיף ... 25 מרס 2019
 26. הכנסה מטיפ כהכנסת המעסיק המיועדת לתשלום שכר ולא תשלומי חובה

  נושא: דיני עבודה

  ... תשלום הזכויות הסוציאליות של עובד שרשרת השירות על יסוד שכרו האמיתי;  • הבטחת תשלום גמלת ביטוח לאומי מחליפת הכנסה על יסוד שכרו האמיתי של עובד שרשרת   השירות. הכנסה מתשר (טיפ) בענף המסעדנות מהווה הכנסה ... 24 פברואר 2019
 27. ביטול הזכות לפטור ממס על שכר מסופק ששולם לנכה

  נושא: מס הכנסה

  נכה יכול לקבל פטור ממס על הכנסותיו מעבודה, כאשר הוא עובד בפועל, בשכר ראוי על פי תפקידו והיקף העבודה שביצע. אך אם קיבל הכנסה מופרזת על עבודתו, הוא ישלם בגינה מס מלא (עד 50%), ללא זכאות לפטור. סוגיה ... 24 פברואר 2019
 28. מימוש אופציות לאחר סיום העבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  מימוש אופציות (פירותי) לאחר סיום העבודה – מיוחס לחודש העבודה האחרון, לעניין חבויות וגמלאות הביטוח לאומי. ביה"ד האזורי לעבודה דחה ביום 20.1.2019 את תביעת אפרים שטיינמץ ("המבוטח") וקבע שהכנסה פירותית ... 24 פברואר 2019
 29. החלת אכיפה של חובת הגשת טפסי 126 מקוונים, שלוש פעמים בשנה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... למס הכנסה) – דיווח בעבור שנת המס הקודמת (מספר 3). שידור טופסי 126 מספר 1 ו- 2 מתבצע ללא צורך בהתאמות הנדרשות בדרך כלל לפני הגשת טופס 126 למס הכנסה. שידור טופס 126 מספר 3 נעשה מיד לאחר ששודר טופס 126 ... 28 ינואר 2019
 30. דמי לידה - איזה שינויים בשכר לפני לידה יוכרו?

  נושא: ביטוח לאומי

  ... רשאי פקיד תביעות של המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל"), לבחון באם ההכנסה המדווחת היא הנכונה, או שמא מדובר בפיקציה. תמצית עובדתית המבוטחת עבדה כמנהלת סניף חיפה של חברת ספלאש אנרג'י בע"מ מיום 1.6.2014, ... 28 ינואר 2019
 31. הלכת קיס – הטיפ למלצר או לאוצר? (או לביטוח הלאומי)

  נושא: ביטוח לאומי

  ביה"ד הארצי לעבודה קבע הלכה חדשה בתחולה מיום 1.1.2019 לפיה כספי התשר בענף המסעדנות צריכים להיחשב לעניין משפט העבודה ודיני הביטוח הלאומי כהכנסת המסעדה, וכל הכנסה של המלצר ועובדי שרשרת השירות מתשר צריכה ... 17 דצמבר 2018
 32. פרמיות ששולמו טרם שמירת הריון וחופשת לידה יובאו בחשבון לעניין דמי פגיעה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... בתלושים מעלה כי העמלות היוו מרכיב משמעותי בשכרה והיו כפופות למכירה אישית של המבוטחת. העיקרון הניצב בבסיס ההסדר הנורמטיבי הזה, תכליתו לפצות מבוטח בגין אובדן הכנסה אמיתי, שנגרם בעקבות פגיעה בעבודה. לאור ... 25 נובמבר 2018
 33. ההיסטוריה של הכנת השכר לפני עידן תוכנות השכר

  נושא: כללי

  ... השכר מבלי לנטרל את העובד מעבודתו. מצד שני, הכנת השכר היתה פשוטה וקלה מבחינת הידע שמנהל החשבונות היה צריך להיות מצויד בו . הכנת השכר נעשתה ע"י טבלאות ניכויים של מס הכנסה, ניכוי בטוח לאומי היה אחוז מסוים ... 17 ספטמבר 2018
 34. חובת פריסה של תשלום נוסף חלה גם לעניין פגיעה בעבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... לחודשי השכר 5-7.2012, וללא אוגוסט. בונוס מהווה "תשלום נוסף" בהתאם להגדרה בתקנות, ומשכך חייב בפריסה. בהתאם לסעיף 98(ב)(1) לחוק, ההכנסה לעניין גמלת הפגיעה לשכיר היא זו שממנה מגיעים דמי ביטוח, ומכאן הזיקה ... 17 ספטמבר 2018
 35. זכתה בערעור: 170,000 שקל שמשכה מנהלת חברה ימוסו כשכר ולא כדיווידנד

  נושא: מס הכנסה

  ... ונקבע כי יש לראות בהכנסות שכר עבודה. במהלך ביקורת מס הכנסה שנערכה בחברה ב-2012 נמצא כי במהלך 2011 החברה החסירה מהכנסותיה סך של 65,627 שקל ובשנת 2012 סך של 95,367 שקל. התברר כי בשנתיים הללו המנהלת משכה ... 27 אוגוסט 2018
 36. אי אפשר להגדיל שכר בעל שליטה באופן מלאכותי

  נושא: מס הכנסה

  ... הגדיל את השכר שלו, כך שלחברה נוצר הפסד, אשר קוזז כנגד ההכנסה ממשכורת שקיבל. פקיד השומה טען כי הגדלת השכר היא מלאכותית וכל מטרתה הימנעות ממס וקבע כי ההפרש בין המשכורת שנדרשה, לבין השכר הסביר, מהווה משיכת ... 29 יולי 2018
 37. מדריך לקבלת החזרים ממס הכנסה

  נושא: מס הכנסה

  ביום 28.5.2018, פרסמה רשות המיסים מדריך מעודכן להגשת בקשה להחזר מס על ידי יחיד שאין לו תיק במס הכנסה. המדריך מבהיר, מי זכאי להחזר מס, ומתי יש סיכוי טוב להחזרי מס. למעשה, כל אדם שכיר או עצמאי, אשר שילם, ... 20 יוני 2018
 38. המעסיק כעס על ההריון וישלם על כך

  נושא: דיני עבודה

  ... עבודת נשים, תשלום זכויות סוציאליות ואובדן הכנסה ב-60 הימים המוגנים שלאחר חופשת הלידה. בנוסף, הנתבע יישא בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 10,000 שקלים. ב"כ התובעת: עו"ד דיני עבודה אורטל מור ב"כ הנתבע: עו"ד ... 21 מאי 2018
 39. משנת 2019 טיפים למלצרים ייחשבו כשכר עבודה לכל דבר

  נושא: מס הכנסה

  ... וכחלק מהכנסותיה לכל דבר, לעניין חובת ניכוי מס במקור מהטיפים, החבות במע"מ, מס הכנסה ועוד. מדובר במהפכה של ממש בעניין ההתייחסות לטיפים למלצרים, אשר תחייב היערכות חדשה של בעלי המסעדות לנושאי הרישום של הטיפים, ... 22 אפריל 2018
 40. שימוע לעובד שטרם התחיל לעבוד

  נושא: דיני עבודה

  ... בגין כך, דרש התובע פיצוי בגין פיטורים שלא כדין, אובדן הכנסה ועגמת נפש. במסגרת הדיון בבית הדין האזורי בירושלים, עלתה שאלת קיומם של יחסי עובד-מעביד בין הצדדים, בשלם רשאי התובע לטעון לפיטורים שלא כדין בגין ... 22 אפריל 2018
 41. התגמול המיוחד למשרתים במילואים תקופות ממושכות, יהא פטור ממס הכנסה

  נושא: מס הכנסה

  ביום 22.3.2018 נתקבל תיקון לחוק שירות מילואים לפיו "תגמול מיוחד" המשולם למשרתים במילואים תקופות ארוכות יהא פטור ממס הכנסה. מאידך ה"תגמול הנוסף" ימשיך להיות חייב במס בשיעור 25%.  רקע חוקי תגמולי מילואים ... 22 אפריל 2018
 42. זיהוי רכיבי השכר החייבים במס שכר בידי מלכ"ר

  נושא: מס הכנסה

  ... המלכ"ר נכללים ב-"שכר" החייב במס שכר. סעיף 1 לחוק מע"מ מגדיר "שכר" כ-"הכנסת עבודה כמשמעותה בפקודת מס הכנסה". על כן, ככל שהכנסה מסוימת של עובדי המלכ"ר עונה על הגדרת "הכנסת עבודה" בהתאם לסעיף 2(2) לפקודה, ... 22 אפריל 2018
 43. שותף בשותפות אינו יכול להיחשב כעובד שכיר שלה, אף שקיבל ממנה שכר

  נושא: ביטוח לאומי

  ... בפריסה רטרואקטיבית ל-12 חודשים שבהם עבד העובד, כולל החודש שבו הוא שולם. הכנסת עובד עצמאי מהמקורות המפורטים בפסקאות (1) ו-(8) של סעיף 2 לפקודה היא הכנסה שנתית שנקבעת עפ"י השומה הסופית של ההכנסה לאותה ... 22 אפריל 2018
 44. תלושי שכר לבעל שליטה שלא הוכחו כתשלום שכר אמיתי ורציף, לא נחשבו לעניין תגמולי מילואים

  נושא: ביטוח לאומי

  ... פנסיוניות, שולמו תשלומים למל"ל ולמס הכנסה, ועוד. לחילופין טען המבוטח כי יש לראותו כעובד עצמאי, כי הוא היה אחראי לצמיחת הכנסות החברה והרחבת פעילותה (גם הוא כעובד עצמאי זכאי לתגמולי מילואים בהתאם להכנסותיו ... 22 מרס 2018
 45. אבדן כושר עבודה, מה זה אומר?

  נושא: פנסיה וגמל

  ... יקבל 75% משכרו= 7500 ₪ הכנסה זו חייבת במס. המבוטח חייב להוכיח ולהמציא אישורים רפואיים בשל מצבו הרפואי, כל עוד האדם נמצא תחת הגדרת אבדן כושר עבודה יקבל מחברת הביטוח קצבה חודשית המבטיחה לו הכנסה של 7500 ... 22 מרס 2018
 46. קצבה מוכרת והחשיבות שלה בדיווח במבנה אחיד

  נושא: פנסיה וגמל

  על מנת להבין את המשמעות של הקצבה המוכרת, צריך לחזור לשנת 2012 בשנה זו פורסם אחד התיקונים המשמעותיים ביותר שבוצעו בעשור האחרון בעולם הפנסיוני מדובר כמובן על תיקון 190... תיקון 190 לפקודת מס הכנסה ... 19 פברואר 2018
 47. מיסוי פיצוי המשולם לעובד מכוח הסכם עבודה

  נושא: מס הכנסה

  ... או שהוא מוגדר מראש כפיצוי שאינו חייב במס בשכר העבודה בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה, כגון: קבלת אופציות במסלול ההוני. בעניין ברניב וצבי  (ע"מ 54694-02-16, רוית רבקה ברניב ואבי צבי נ' פקיד שומה תל אביב ... 31 דצמבר 2017
 48. פרישה מעבודה בהסכמה בחלוף "גיל פרישה", אף שמזכה בפיצויי פיטורין, אינה פיטורין לעניין אבטלה, ונחשבת כעזיבה מרצון

  נושא: ביטוח לאומי

  ... תמיד. אי לכך יש להתחשב בכך בעת עזיבת מקום עבודה בתנאים שעלולים שלא לזכות בדמי אבטלה מיידים, אף שהעזיבה נחשבת לפיטורים לעניין חוק פיצויי פיטורין. מדמי האבטלה מקזזים הכנסה מקצבת פרישה. הכוונה לקצבה המשתלמת ... 31 דצמבר 2017
 49. מוצרים פנסיונים

  נושא: פנסיה וגמל

  במאמר זה נעסוק בשוני בין המוצרים הקיימים בשוק אשר אליהם אנו מפקידים כספים במהלך כל חיינו.  אז מהו מוצר פנסיוני?  מוצר פנסיוני הינו מוצר שיודע לתת לנו כסף בגיל הפרישה, על מנת שנוכל לשמור על הכנסה ... 31 דצמבר 2017
 50. גמלה חוסמת בפגיעה בעבודה - לא אושרה סטיה מתקנה 11 א

  נושא: ביטוח לאומי

  ביום 21.11.2017 דחה ביה"ד הארצי לעבודה את תביעתו של ש.ש.  וקבע שההכנסה ששמשה בסיס לתשלום מקדמות טרם התאונה תשמש בסיס לתשלום דמי הפגיעה וקצבת הנכות מעבודה.  רקע חוקי תקנה 11(א) לתקנות הביטוח הלאומי ... 31 דצמבר 2017
 51. העלאת שכר המינימום עלולה לפגוע בעובדים

  נושא: דיני עבודה

  ... והאי-שוויון אצלנו הן מהגבוהות בעולם המפותח, ושישראל אחרונה בהכנסה פנויה לנפש מבין המדינות המתקדמות. "זהו עוד צעד לצמצום פערים בחברה וחיזוק העובדים" אמר שר האוצר משה כחלון, ויו"ר ועדת העובדה והרווחה ח"כ ... 26 נובמבר 2017
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק