חיפוש
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

חיפוש

 
Search Parameters

Search Only:

Search Keyword הכנסה

Search_result

 1. מס הכנסה

  נושא: קטגוריה

  General facts about Joomla!
 2. פרמיות ששולמו טרם שמירת הריון וחופשת לידה יובאו בחשבון לעניין דמי פגיעה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... בתלושים מעלה כי העמלות היוו מרכיב משמעותי בשכרה והיו כפופות למכירה אישית של המבוטחת. העיקרון הניצב בבסיס ההסדר הנורמטיבי הזה, תכליתו לפצות מבוטח בגין אובדן הכנסה אמיתי, שנגרם בעקבות פגיעה בעבודה. לאור ... 25 נובמבר 2018
 3. ההיסטוריה של הכנת השכר לפני עידן תוכנות השכר

  נושא: כללי

  ... השכר מבלי לנטרל את העובד מעבודתו. מצד שני, הכנת השכר היתה פשוטה וקלה מבחינת הידע שמנהל החשבונות היה צריך להיות מצויד בו . הכנת השכר נעשתה ע"י טבלאות ניכויים של מס הכנסה, ניכוי בטוח לאומי היה אחוז מסוים ... 17 ספטמבר 2018
 4. חובת פריסה של תשלום נוסף חלה גם לעניין פגיעה בעבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... לחודשי השכר 5-7.2012, וללא אוגוסט. בונוס מהווה "תשלום נוסף" בהתאם להגדרה בתקנות, ומשכך חייב בפריסה. בהתאם לסעיף 98(ב)(1) לחוק, ההכנסה לעניין גמלת הפגיעה לשכיר היא זו שממנה מגיעים דמי ביטוח, ומכאן הזיקה ... 17 ספטמבר 2018
 5. זכתה בערעור: 170,000 שקל שמשכה מנהלת חברה ימוסו כשכר ולא כדיווידנד

  נושא: מס הכנסה

  ... ונקבע כי יש לראות בהכנסות שכר עבודה. במהלך ביקורת מס הכנסה שנערכה בחברה ב-2012 נמצא כי במהלך 2011 החברה החסירה מהכנסותיה סך של 65,627 שקל ובשנת 2012 סך של 95,367 שקל. התברר כי בשנתיים הללו המנהלת משכה ... 27 אוגוסט 2018
 6. אי אפשר להגדיל שכר בעל שליטה באופן מלאכותי

  נושא: מס הכנסה

  ... הגדיל את השכר שלו, כך שלחברה נוצר הפסד, אשר קוזז כנגד ההכנסה ממשכורת שקיבל. פקיד השומה טען כי הגדלת השכר היא מלאכותית וכל מטרתה הימנעות ממס וקבע כי ההפרש בין המשכורת שנדרשה, לבין השכר הסביר, מהווה משיכת ... 29 יולי 2018
 7. מדריך לקבלת החזרים ממס הכנסה

  נושא: מס הכנסה

  ביום 28.5.2018, פרסמה רשות המיסים מדריך מעודכן להגשת בקשה להחזר מס על ידי יחיד שאין לו תיק במס הכנסה. המדריך מבהיר, מי זכאי להחזר מס, ומתי יש סיכוי טוב להחזרי מס. למעשה, כל אדם שכיר או עצמאי, אשר שילם, ... 20 יוני 2018
 8. המעסיק כעס על ההריון וישלם על כך

  נושא: דיני עבודה

  ... עבודת נשים, תשלום זכויות סוציאליות ואובדן הכנסה ב-60 הימים המוגנים שלאחר חופשת הלידה. בנוסף, הנתבע יישא בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 10,000 שקלים. ב"כ התובעת: עו"ד דיני עבודה אורטל מור ב"כ הנתבע: עו"ד ... 21 מאי 2018
 9. משנת 2019 טיפים למלצרים ייחשבו כשכר עבודה לכל דבר

  נושא: מס הכנסה

  ... וכחלק מהכנסותיה לכל דבר, לעניין חובת ניכוי מס במקור מהטיפים, החבות במע"מ, מס הכנסה ועוד. מדובר במהפכה של ממש בעניין ההתייחסות לטיפים למלצרים, אשר תחייב היערכות חדשה של בעלי המסעדות לנושאי הרישום של הטיפים, ... 22 אפריל 2018
 10. שימוע לעובד שטרם התחיל לעבוד

  נושא: דיני עבודה

  ... בגין כך, דרש התובע פיצוי בגין פיטורים שלא כדין, אובדן הכנסה ועגמת נפש. במסגרת הדיון בבית הדין האזורי בירושלים, עלתה שאלת קיומם של יחסי עובד-מעביד בין הצדדים, בשלם רשאי התובע לטעון לפיטורים שלא כדין בגין ... 22 אפריל 2018
 11. התגמול המיוחד למשרתים במילואים תקופות ממושכות, יהא פטור ממס הכנסה

  נושא: מס הכנסה

  ביום 22.3.2018 נתקבל תיקון לחוק שירות מילואים לפיו "תגמול מיוחד" המשולם למשרתים במילואים תקופות ארוכות יהא פטור ממס הכנסה. מאידך ה"תגמול הנוסף" ימשיך להיות חייב במס בשיעור 25%.  רקע חוקי תגמולי מילואים ... 22 אפריל 2018
 12. זיהוי רכיבי השכר החייבים במס שכר בידי מלכ"ר

  נושא: מס הכנסה

  ... המלכ"ר נכללים ב-"שכר" החייב במס שכר. סעיף 1 לחוק מע"מ מגדיר "שכר" כ-"הכנסת עבודה כמשמעותה בפקודת מס הכנסה". על כן, ככל שהכנסה מסוימת של עובדי המלכ"ר עונה על הגדרת "הכנסת עבודה" בהתאם לסעיף 2(2) לפקודה, ... 22 אפריל 2018
 13. שותף בשותפות אינו יכול להיחשב כעובד שכיר שלה, אף שקיבל ממנה שכר

  נושא: ביטוח לאומי

  ... בפריסה רטרואקטיבית ל-12 חודשים שבהם עבד העובד, כולל החודש שבו הוא שולם. הכנסת עובד עצמאי מהמקורות המפורטים בפסקאות (1) ו-(8) של סעיף 2 לפקודה היא הכנסה שנתית שנקבעת עפ"י השומה הסופית של ההכנסה לאותה ... 22 אפריל 2018
 14. תלושי שכר לבעל שליטה שלא הוכחו כתשלום שכר אמיתי ורציף, לא נחשבו לעניין תגמולי מילואים

  נושא: ביטוח לאומי

  ... פנסיוניות, שולמו תשלומים למל"ל ולמס הכנסה, ועוד. לחילופין טען המבוטח כי יש לראותו כעובד עצמאי, כי הוא היה אחראי לצמיחת הכנסות החברה והרחבת פעילותה (גם הוא כעובד עצמאי זכאי לתגמולי מילואים בהתאם להכנסותיו ... 22 מרס 2018
 15. אבדן כושר עבודה, מה זה אומר?

  נושא: פנסיה וגמל

  ... יקבל 75% משכרו= 7500 ₪ הכנסה זו חייבת במס. המבוטח חייב להוכיח ולהמציא אישורים רפואיים בשל מצבו הרפואי, כל עוד האדם נמצא תחת הגדרת אבדן כושר עבודה יקבל מחברת הביטוח קצבה חודשית המבטיחה לו הכנסה של 7500 ... 22 מרס 2018
 16. קצבה מוכרת והחשיבות שלה בדיווח במבנה אחיד

  נושא: פנסיה וגמל

  על מנת להבין את המשמעות של הקצבה המוכרת, צריך לחזור לשנת 2012 בשנה זו פורסם אחד התיקונים המשמעותיים ביותר שבוצעו בעשור האחרון בעולם הפנסיוני מדובר כמובן על תיקון 190... תיקון 190 לפקודת מס הכנסה ... 19 פברואר 2018
 17. מיסוי פיצוי המשולם לעובד מכוח הסכם עבודה

  נושא: מס הכנסה

  ... או שהוא מוגדר מראש כפיצוי שאינו חייב במס בשכר העבודה בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה, כגון: קבלת אופציות במסלול ההוני. בעניין ברניב וצבי  (ע"מ 54694-02-16, רוית רבקה ברניב ואבי צבי נ' פקיד שומה תל אביב ... 31 דצמבר 2017
 18. פרישה מעבודה בהסכמה בחלוף "גיל פרישה", אף שמזכה בפיצויי פיטורין, אינה פיטורין לעניין אבטלה, ונחשבת כעזיבה מרצון

  נושא: ביטוח לאומי

  ... תמיד. אי לכך יש להתחשב בכך בעת עזיבת מקום עבודה בתנאים שעלולים שלא לזכות בדמי אבטלה מיידים, אף שהעזיבה נחשבת לפיטורים לעניין חוק פיצויי פיטורין. מדמי האבטלה מקזזים הכנסה מקצבת פרישה. הכוונה לקצבה המשתלמת ... 31 דצמבר 2017
 19. מוצרים פנסיונים

  נושא: פנסיה וגמל

  במאמר זה נעסוק בשוני בין המוצרים הקיימים בשוק אשר אליהם אנו מפקידים כספים במהלך כל חיינו.  אז מהו מוצר פנסיוני?  מוצר פנסיוני הינו מוצר שיודע לתת לנו כסף בגיל הפרישה, על מנת שנוכל לשמור על הכנסה ... 31 דצמבר 2017
 20. גמלה חוסמת בפגיעה בעבודה - לא אושרה סטיה מתקנה 11 א

  נושא: ביטוח לאומי

  ביום 21.11.2017 דחה ביה"ד הארצי לעבודה את תביעתו של ש.ש.  וקבע שההכנסה ששמשה בסיס לתשלום מקדמות טרם התאונה תשמש בסיס לתשלום דמי הפגיעה וקצבת הנכות מעבודה.  רקע חוקי תקנה 11(א) לתקנות הביטוח הלאומי ... 31 דצמבר 2017
 21. העלאת שכר המינימום עלולה לפגוע בעובדים

  נושא: דיני עבודה

  ... והאי-שוויון אצלנו הן מהגבוהות בעולם המפותח, ושישראל אחרונה בהכנסה פנויה לנפש מבין המדינות המתקדמות. "זהו עוד צעד לצמצום פערים בחברה וחיזוק העובדים" אמר שר האוצר משה כחלון, ויו"ר ועדת העובדה והרווחה ח"כ ... 26 נובמבר 2017
 22. האם שכר הנטו של העובד יעלה בעקבות תכנית נטו משפחה

  נושא: דיני עבודה

  ... ₪. ואילו במצב א' המעסיק לא שינה את שכר היסוד של העובד וכתוצאה מכך שכרו "נטו" של העובד עלה בכ- 600 ₪.  כמו כן, במצב א' המחוקק לא השיג את מטרת התכנית "נטו משפחה" שהינה: גידול ההכנסה הפנויה של בני זוג שיש ... 19 אוקטובר 2017
 23. העברת כספים מקופ"ג מרכזית לפיצויים

  נושא: פנסיה וגמל

  ... להתחייבות המעסיק עפ"י חוק פיצויי פיטורין ב- 10% [תקנה 19(ב)(2)], היו פטורות ממס מכוח סעיף 9(2) לפקודה ומשיכה מהקופה ע"י המעסיק היתה הכנסה חייבת מכוח סעיף 3(ד) לפקודה (שיעור הניכוי במקור ע"י הקופה הגיע ... 19 אוקטובר 2017
 24. תאונת דרכים בדרך לבדיקות סקר רפואית במימון המעסיק – לא הוכרה כתאונת עבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... להשתת חיובו של המעסיק בשומות ניכויים (מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי ובריאות).   נכתב ע”י רו”ח אורנה צח (גלרט), מר חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה. ממיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס ... 19 אוקטובר 2017
 25. השכר בתלוש לא תמיד משמש בסיס לתשלום הגמלה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... וטען בין היתר כי אין כל בסיס משפטי להחלטת פקיד התביעות.   דיון והחלטה "מאחר שמדובר בגמלה מחליפת הכנסה, המחייבת עמידה על ההשתכרות הרגילה של העובד עובר לפגיעה, עולה השאלה מה המשקל שאותו יש לייחס ... 13 ספטמבר 2017
 26. תנאים לרילוקיישן מלא - גם לעניין ביטוח לאומי

  נושא: ביטוח לאומי

  היוצאים לחו"ל צריכים להחליט ורצוי עוד טרם יציאתם לחו"ל, האם הם נשארים "תושב ישראל" אם לאו. להחלטה על הגירה מישראל יש משמעויות רבות הן לעניין מס הכנסה והן לעניין החבות והזכויות לפי חוק ביטוח לאומי.  היוצאים ... 13 ספטמבר 2017
 27. אשת בעל השליטה הוכרה כעובדת לעניין דמי אבטלה

  נושא: ביטוח לאומי

  ...  סעיף 6ב לחוק הביטוח הלאומי קובע כי הוראות פרק ז' לחוק (ביטוח אבטלה) לא יחולו על "בעל שליטה בחברת מעטים" כהגדרתו בפקודת מס הכנסה (ראו מבזק מס מספר 683). מבוטח בביטוח אבטלה הוא תושב ישראל או תושב ארעי ... 13 ספטמבר 2017
 28. נדרש שוויון בין בני זוג לעניין זיכוי מס בגין ילדים

  נושא: מס הכנסה

  לאור החלטת ביהמ"ש העליון האחרונה בעניין חלוקה שיוויונית של מזונות בין בני זוג, האם לא הגיע הזמן ליצור שיוויון בין בני זוג גם בעניין מתן נקודות זיכוי לילדים, כך שלא יקופח תא משפחתי שבו יש לאישה הכנסה ... 17 אוגוסט 2017
 29. הגבלת סמכות בעלי עסק לשלם משכורות סתמיות

  נושא: מס הכנסה

  ... מוצדק, הוא יוצר לעצמו הוצאה פיקטיבית בעסק, כנגד רישום הכנסה לאדם שבדרך כלל אינו חייב במס בכלל או חייב במס נמוך בגינה. התוצאה היא חיוב במדרגות מס נמוכות על ההכנסה ממשכורת ובמקביל יצירת הוצאות שכר פיקטיביות. ... 17 אוגוסט 2017
 30. תגמולי מילואים לעצמאיים יוגדלו ב 25%, רטרואקטיבית מינואר 2016

  נושא: ביטוח לאומי

  ... מי שאינו תושב. שיעור התגמול לעובד שכיר או עובד עצמאי: ממוצע שכר או הכנסה (בידי עצמאי) ברבע השנה שקדם ל -1 בחודש שבו החל שירות המילואים, אך לא יותר מהמקסימום – 43,240 ₪ לחודש (נכון ל – 1/2017). תגמול ... 17 אוגוסט 2017
 31. החברה המשפחתית והביטוח הלאומי – סיבוב נוסף בסאגה הבלתי נגמרת

  נושא: ביטוח לאומי

  ...  בהתאם לסעיף 345 לחוק הביטוח הלאומי, יראו כהכנסתו השנתית של עובד עצמאי את הכנסתו מהמקורות המפורטים בפסקאות (1) ו-(8) של סעיף 2 לפקודת מס הכנסה (להלן: “הפקודה”) בשנת המס שבעדה משתלמים דמי הביטוח, ולאחר ... 17 אוגוסט 2017
 32. מיסוי הקצאת אופציות לעובד שביצע רילוקיישן

  נושא: מס הכנסה

  ... וקביעתם כהכנסה חייבת בהיותה ממוסה על בסיס מזומן (ראה מבזקנו מספר 673). יחד עם זאת, לא ברורה עמדה זו מתוך החלטת המיסוי ובכל מקרה, הובהר מפורשות בהחלטת מיסוי כי מדובר בחבות ניכוי במקור החלה על הנאמן תוך ... 17 יולי 2017
 33. אובדן כושר עבודה

  נושא: דיני עבודה

  ... עבד לפני קרות מקרה הביטוח או כל עבודה אחרת עקב מחלה או תאונה, שגרמה לו שיעור ניכות של 75% לפחות.  2-המבוטח אינו עוסק בפועל בעבודתו או בעיסוק סביר אחר המתאים להשכלתו, והוא לא מקבל הכנסה או תגמול בעקיפין. ... 15 יוני 2017
 34. ביטוח אימהות עדכוני חקיקה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... תיקון לחוק הביטוח הלאומי שמיטיב עם יולדת עצמאית,     שהכנסותיה טרם הלידה פחתו.     חישוב הגמלה נעשה תוך התחשבות בכך שהכנסתה של עובדת עצמאית בהיותה     הכנסה שנתית, מושפעת מההיריון ומהלידה וכן בתקופה ... 15 יוני 2017
 35. לא הפרישו ביטוח לאומי ופנסיה ויפצו אלמנה וילדים של עובד שנהרג

  נושא: ביטוח לאומי

  ... הנזק, השופטת קבעה שמחומר הראיות עולה שמשכורתו הממוצעת של המנוח לא עלתה על הנקוב בתלושי השכר ובכך דחתה את טענת התובעים להכנסה גבוהה יותר. מאחר שהתביעה בעניין הפסד הפנסיה הוגשה כנגד החברה בלבד (ולא נגד ... 15 יוני 2017
 36. תוכנית נטו משפחה - למי זה רלוונטי

  נושא: מס הכנסה

  האוצר מאחד את נקודות הזיכוי לגברים ונשים עד גיל 5. בהצעת החוק שפורסמה ב- 8 במאי  2017  שמטרתו הגדלת נקודות הזיכוי לגברים ונשים בגין ילדים, יתוקן סעיף 66 (ג) לפקודה מס הכנסה. השינוי לאישה: במקום 0.5 ... 03 מאי 2017
 37. טיפים למלצרים אינם שכר עבודה, אך יש לשלם בגינם זכויות סוציאליות

  נושא: מס הכנסה

  ... החלוקה ועוד. ג. השכר משני המקורות (השכר הרגיל ותשלומי התשר) לא ייפול משכר המינימום הקבוע בחוק. ד. זכויותיו הסוציאליות של העובד מבוססות על ההכנסה משני המקורות והן מובטחות לאשורן. ה. הבטחת תשלומי המס ... 03 מאי 2017
 38. העסקת מבוגרים - הפרדוקס

  נושא: כללי

  ... מחפשי עבודה בגילאי 60+ שישמחו מאוד לתרום למשק, אם בשביל השלמת הכנסה לפנסיה לא מספקת, או סתם כי הם רוצים עדיין משמעות בחיים וסיבה לקום בבוקר. כן כן, זאת כמות הרשומים בימים אלה באתר של עמותת "והדרת".  תוסיפו ... 27 מרס 2017
 39. הארכת מועד דיווח של טופס 126 וטופס 856 לשנת 2016

  נושא: מס הכנסה

  ... תיקון 161 לפקודת מס הכנסה נקבע, כי מעביד או מנכה יגיש דו"ח לגבי תשלום הכנסת עבודה לעובד (טופס 0126) ולגבי תשלום הכנסה חבת ניכוי (טופס 0856), באופן מקוון. דו"ח מקוון הינו דו"ח ששודר ישירות לשע"מ באמצעות ... 27 מרס 2017
 40. חישוב נפרד לשני בני זוג רואי חשבון

  נושא: מס הכנסה

  אמנם, החל מיום 1.1.2014 הצלחנו לתקן את סעיף 66(ד) לפקודת מס הכנסה ולאפשר חישוב נפרד לבני זוג העובדים יחד, גם אם הם עובדים בעסק/חברה בבעלותם. אך הדיונים בסוגיה זו עדיין ממשיכים לגבי שנות המס הקודמות ... 20 פברואר 2017
 41. הפקדות המעסיק לפיצויי פיטורים מעבר לתקרה יחוייבו כהכנסת עבודה במועד ההפקדה

  נושא: מס הכנסה

  ... שולמו לעובד אלא נמשכו ע”י המעביד (לרבות מריבית ורווחים אחרים שנצמחו מהם) אזי:  ראשית – יחויבו במס כהכנסה בידי המעביד אשר המס ממנה ינוכה במקור עפ”י שיעור המס השולי הגבוה ביותר.  שנית – סכום מס זה שנוכה ... 20 פברואר 2017
 42. דמי ארגון להסתדרות, חייבים במס שכר

  נושא: מס הכנסה

  תשלומים שמעביר המעסיק למוסדות ההסתדרות בעבור דמי הארגון של עובדיו, מהווים הכנסת עבודה לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה.   כך פסק ביהמ"ש העליון בערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בעניין שירותי בריאות ... 18 ינואר 2017
 43. ללמוד קורס חשבי שכר מהבית...

  נושא: כללי

  ... שבפיקוח לשכת רואי החשבון בישראל, מתאימה את שיטת ההוראה לעידן שבו אנו חיים, ועושה שימוש בהרצאות מוקלטות ובטכנולוגיה מתקדמת. הקורס כולל לימוד מס הכנסה, ביטוח לאומי, דיני עבודה וביטוח פנסיוני. בשילוב לימוד ... 18 ינואר 2017
 44. מתיחת פנים לתלוש: כך ישפיעו שינויי המס על המשכורת שלנו

  נושא: מס הכנסה

  נפריש יותר לפנסיה - אבל גם נקבל יותר מהמעסיק. שכר המינימום יעלה - אבל גם שכר חברי הכנסת ומדרגות מס ההכנסה גם משתנות. כך יראה תלוש השכר שלנו בשנה החדשה.   מאת: אירה אימרגליק - כתבת הצרכנות של ... 01 ינואר 2017
 45. עובדים זרים זכאים לזיכוי מס גם ללא אשרת עבודה מתאימה

  נושא: מס הכנסה

  המחוזי בת"א קיבל באחרונה ערעור של מעסיקה וחלק על פקיד שומה שהתנגד להעניק לעובדים אריתראים נקודות זיכוי לעניין מס הכנסה, בטענה שהעסקתם אינה מותרת. השופט: הזכות לעבוד נגזרת מכבוד האדם וחירותו.    חברת ... 28 דצמבר 2016
 46. פורשים: האם להתכונן לסוף השנה?

  נושא: פנסיה וגמל

  ... בהגשת טופס 101 = כרטיס עובד למשלם הקצבה / הפנסיה / המעסיק.  לפורשים קמה הזכות לקבל נקודות במספר מקרים. ביניהם: א. עובד אשר לבן זוגו אין הכנסה, זכאי לנקודת זיכוי אחת, בתנאי שאחד מבני הזוג עיוור או הגיע ... 28 דצמבר 2016
 47. היטל ונקודות זיכוי בגין עובדים מסודן ואריתראה

  נושא: מס הכנסה

  ... זרים בשיעור 20% (להלן: "ההיטל") בגין העובדים המועסקים בשנות המס 2012 ו - 2013 וכן האם זכאים העובדים המועסקים ל - 2.25 נקודות זיכוי בשנות המס 2012 ו - 2013. בע"א 7553/14 רצון עמוס ואח' נ' מס הכנסה פקיד ... 28 דצמבר 2016
 48. ביקורות ניכויים של הביטוח הלאומי - תחום פרוץ הדורש הסדרה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... מנגנוני גבייה הקיימים במס הכנסה, בעיקר בכל הנוגע לביקורות ניכויים אצל המעסיקים, זאת, ללא הסמכה בחוק וכמעט ללא ביקורת שיפוטית של מערכת המשפט. התוצאה היא מנגנון דורסני ובלתי מרוסן הגובה ממעסיקים מידי שנה ... 27 נובמבר 2016
 49. לעניין דמי לידה, יש לצרף שכר נוסף משני מקומות עבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ...  (2) “אם שיעורו נמוך מ – 25% משכר המינימום, יצורף לשכר החודשי הרגיל בחודש שבו שולם”.     ההכנסה שלפי מחשבים דמי לידה לעובדת שכירה היא ההכנסה שממנה מגיעים דמי ביטוח.     שכר המינימום ביוני 2015 היה ... 27 נובמבר 2016
 50. מתנות לעובדים, לקוחות וספקים מוכרות במס

  נושא: מס הכנסה

  ... עסקי עם העסק - מתנות שניתנו ללקוחות, ספקים ובעלי קשר עסקי אחר עם העסק הנותן את המתנה, רואים כאילו ניתנו לצורך ייצור ההכנסה, ובלבד, שסכום ההוצאה המוכרת לכל מקבל מתנה לא יעלה על התקרה השנתית שנקבעה לעניין ... 27 נובמבר 2016
 51. חשיבות ההצהרה על ההכנסה בעבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... (ככל הנראה לאחר הגשת דו”ח 2014 למס הכנסה) הגיש המבוטח בקשה להגדלת המקדמות לשנת 2014, ליותר מפי ארבעה מהמוצהר קודם לכן. המל”ל דחה את הבקשה, מאחר והבקשה התקבלה לאחר תום שנת 2014, ואין אפשרות לתקן מקדמות ... 27 נובמבר 2016
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק