okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

כללי

 

הווירוס המסתורי שתוקף את השכירים בישראל

מה גרם לעלייה משמעותית במספר ימי המחלה המנוצלים על ידי העובדים במשק? האם על הביטוח הלאומי לממן רופא תעסוקתי שיהיה הסמכות הבלעדית לאשר ימי מחלה לשכירים? ואולי הבעיה בכלל אצל המעסיקים עצמם?


מאת: חיים מולכו - מנכ"ל עוקץ מערכות

www.oketz.co.il 

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק