okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ביטוח לאומי

 

מעידה בחדר מדרגות, הוכרה כתאונת עבודה

ornazahביום 11/10/2012 קבע בית המשפט האזורי לעבודה (ב"ל 21931-01-11 ) בעניינו של פליישמן אלכסנדר (להלן המבוטח), כי יש לראות בנפילת המבוטח במדרגות הבית, בכניסה לביתו בסוף יום העבודה כ"פגיעה בעבודה".


תמצית עובדתית
המבוטח עובד שכיר, כסוכן מכירות של מסגרות אופטיקה ומשקפי שמש, עבודתו כרוכה בנסיעות רבות בכל רחבי הארץ. במסגרת תפקידו הוא נושא ברכב השייך למעבידו, מספר מזוודות גדולות ובהן דוגמאות של מסגרות אופטיקה ומשקפי שמש בשווי ניכר.
ביום 19/8/2010 המבוטח הגיע לביתו בשעות הערב, לאחר סיום עבודתו, החנה את הרכב בחניה ברחוב והחל בפריקת המזוודות מהרכב על מנת להכניסן לביתו. במדרגות הבית המבוטח מעד ונפל. יובהר כי מדרגות הבית נמצאות בסמוך לכניסה לביתו, כלומר, לאחר שנכנס לחצר ביתו המוקפת גדר.
על פי הוראות החברה, קיימת הנחיה להוציא את המזוודות עם הסחורה בסיום יום העבודה, ולא להשאירן ברכב. לטענת המבוטח, פעולת הכנסת המזוודות לביתו היא חלק מעבודתו והיא נכללת - בהגדרת "תאונת עבודה" מאחר והתאונה - אירעה תוך כדי ועקב עבודתו.
לטענת המוסד לביטוח לאומי (להלן - המל"ל), הפגיעה אירעה לאחר סיום יום העבודה בעת שהמבוטח כבר היה בביתו, ולאחר שעבר את שער חצר הבית ועל כן יש לראות באירוע כתאונה שאירעה ברשות הפרט, ולא ברשות הרבים.
רשות היחיד, רשות הרבים
ככלל, אירוע במעונו של מבוטח, אינו תאונת עבודה, אלא אם ברור שהפגיעה הייתה עקב העבודה. יתכנו מצבים שבהם העובד מבצע עבודה או פועל על פי הנחיות המעביד גם מחוץ לחדרי המפעל.
בפסיקות בית הדין לעבודה נקבע כי כאשר תאונה מתרחשת ב"מעונו" של המבוטח, אין לראות בה כ"תאונת עבודה". את המושג "מעונו" יש לפרש כתחום שהוא רשות היחיד של המבוטח, דהיינו הבית הפרטי או הדירה. במקרים יוצאים מן הכלל יורחב תחום המעון מעבר לדלת הבית, אל החצרים הסמוכים לו. הרחבה זו תיעשה בכפוף לכך כי למבוטח הייתה שליטה מלאה על סיכוני הדרך העלולים להיווצר באותם חצרים.
דיון והחלטה
בית הדין קבע כי הכנסת המזוודות לביתו, יש לפרש כאירוע שקרה "תוך כדי ועקב עבודתו", מאחר ופעילות זו מהווה חלק אינטגרלי משגרת עבודתו של המבוטח. אם הפסיקה הכירה בפעילות נלווית כגון: ימי כיף, מקל וחומר שתאונה שאירעה במהלך פעילות שעובד מבצע על פי הנחיית מעבידו, היא תאונת עבודה.

 

 


 

נכתב ע"י אורנה צח (גלרט) רו"ח, מר חיים חיטמן ורו"ח ומשפטן ישי חיבה ממשרד ארצי, חיבה את אלמקייס פתרונות מיסוי.
מיזם הביטוח הלאומי של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס פתרונות מיסוי, עם רו"ח אורנה צח (גלרט), עומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור.
www.artzi-hiba.co.il

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק