okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

דיני עבודה

 

הפרשה לפנסיה על תשלום בגין יום בחירות

האם יש להפריש לקרן פנסיה מתשלום אשר משולם לעובד בגין היעדרות ביום הבחירות אשר הינו יום שבתון? (להרחבה קראו על יום הבחירות וההשלכות בדיני עבודה).

בחוק הבחירות לכנסת נקבע בסע' 136 לחוק תחת הכותרת "זכות לשכר ליום הבחירות" כי: "עובד שעבד אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים סמוך ליום הבחירות, וכן עובד שעבד בעבודות יזומות אצל אחד המוסדות הציבוריים לפחות 14 ימים מתוך החדשיים שלפני יום הבחירות, ישלם לו המעסיק את השכר שהעובד היה משתכר אצלו ביום הבחירות אילולא שבת".

נשאלת השאלה האם תשלום זה חייב בהפרשות לפנסיה?

שאלה זו טרם נענתה ישירות בפסיקתו של בית הדין הארצי לעבודה אך לדעתנו תשלום זה חייב בהפרשות פנסיוניות וזאת משהוא בא כחלף שכר עבודה.

ניתן להקיש זאת מפסיקה דומה של בית הדין הארצי לעבודה שם נקבע: "מקובלת עלינו טענת העובדים, כי בעת חישוב שכרם הקובע, דהיינו השכר הממוצע ב – 12 החודשים האחרונים לעבודתם, יש להביא בחשבון גם תשלומים ששולמו להם בעד חופשה, מילואים וחגים, שהם תשלומים המהווים תחליף לשכר עבודה…" (ראו: עע (ארצי) 212/06 ימית א. ביטחון (1988) בע"מ – אלי אפרים).

משכך תשלום חלף שכר בגין היעדרות ביום הבחירות הינו חלק מהשכר הקובע לפיצויי פיטורים ולהפרשות פנסיוניות.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.


מאת: עו"ד יוסי חכם

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2019

www.holaw.co.il

 

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק