okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

דיני עבודה

 

טען להרעה בתנאים והתפטר: זכאי לפיצויים?

שומר התפטר אחרי 11 שנות עבודה משום שהפסיקו לתת לו משמרות לילה. חברת השמירה טענה שפעלה לפי החוק האוסר על העסקה ממושכת במשמרות כאלה, אך השופטת קבעה שבמקרה הזה החוק נסוג ופסקה לעובד כ-90,000 שקל פיצויים.

העובד הועסק למעלה מ-11 שנים כשומר בלילות ושבתות מטעם חברת "בטחון שירותים אבידר" בין היתר במשרדי חברת הביטוח "מגדל".  

במרץ 2014 הוא שלח לחברת השמירה מכתב התראה בו התלונן על כך שלא משלמים לו תוספות שכר עבור משמרות הלילה והשבתות ועל כך שהחברה צמצמה את היקף משרתו באופן משמעותי כשהפסיקה לתת לו משמרות לילה. בסוף המכתב העובד דרש להחזיר אותו למתכונת העבודה הרגילה אחרת יאלץ להתפטר.

לאחר שהובהר לו כי לא יוכל לחזור לעבוד באותו היקף הוא הגיש מכתב התפטרות, ובדצמבר 2014 הגיש נגד החברה תביעה לבית הדין לעבודה בתל אביב בה עתר לפיצויי פיטורים, הפרשי שכר בגין עבודה בשעות נוספות ושאר זכויות סוציאליות.

לטענתו, הוא נאלץ להתפטר בגלל קיפוח זכויותיו ועל רקע הרעה מוחשית בתנאי עבודתו, שהתבטאה בהפחתה ניכרת של שעות העבודה ומספר המשמרות אליהן שובץ, ועל כן הוא זכאי לפיצויי פיטורים.

כמו כן לטענתו, החברה לא שילמה לו בגין עבודה בשעות נוספות ובשעות לילה. עוד הוא טען כי כיוון שעבד בין שש לשבע משמרות בשבוע, יש לראותו כמי שעבד במשרה מלאה ולשלם לו את מלוא הזכויות הסוציאליות בהתאם.

חברת השמירה טענה מנגד כי התובע אינו זכאי לפיצויי פיטורים כיוון שלא חלה כל הרעה בתנאי עבודתו. לטענתה, לא ניתן היה להמשיך להעסיק אותו במשמרות לילה באופן קבוע, לאור האיסור בסעיף 22 לחוק שעות עבודה ומנוחה, ואי אפשר להפנות כלפיה טענות רק משום שפעלה לפי הדין.

החברה אף הוסיפה כי שילמה לתובע את מלוא השכר עבור השעות הנוספות, אולם במהלך הדיונים בתיק היא הודתה בקיומם של הפרשי שכר בסך 8,880 שקלים. מדובר בסכום חלקי מאוד לעומת ההפרשים שנתבעו – יותר מ-40 אלף שקלים.  

הכשירו אי חוקיות

השופטת דגית ויסמן נדרשה לשאלה האם התובע זכאי לפיצויים בנסיבות אלה.

לאחר עיון בטענות הצדדים וראיותיהם היא מצאה כי החל מחודש מרץ 2014 חל שינוי משמעותי בהיקף עבודתו שבא לידי ביטוי בירידה ניכרת בשכרו.

השופטת הבהירה כי אמנם החברה צודקת שעל פי הדין אין אפשרות להעסיק עובדים בשעות הלילה יותר משבוע אחד לחודש עבודה, אך עם זאת, במקרה ש להתובע זו היתה מתכונת העבודה שלו במשך תקופה ארוכה, ואף שהיא אינה חוקית היא הפכה להיות חלק מתנאי עבודתו.

בנסיבות אלה, שינוי המתכונת המוסכמת נחשב להרעה מוחשית בתנאי העבודה – שהתפטרות בעקבותיה נחשבת כדין פיטורים ומזכה את התובע בפיצויי פיטורים.

בנוסף השופטת קבעה כי התובע לא קיבל את מלוא תוספות השכר עבור עבודתו בשבתות ובמשמרות לילה ולפיכך הוא זכאי להפרשים.

בנסיבות אלה השופטת קיבלה את התביעה ופסקה לתובע 75,517 שקלים עבור פיצויי פיטורים, הפרשי שכר, תגמולים ופדיון חופשה. בנוסף, החברה חויבה לשאת בתשלום 13,000 שקלים בעבור הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

ב"כ התובע: עו"ד אוהד אור 

ב"כ הנתבעת: עו"ד עמית הראל 

 

המידע המוצג במאמר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המחבר/ת ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.


מאת: עו"ד ינון שעיו העוסק בדיני עבודה 

הכותב לא ייצג בתיק.

באדיבות: אתר המשפט הישראלי "פסקדין"

www.psakdin.co.il

 

דוד לוי נ' בטחון שרותים אבידר בע"מ

 

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק