okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

פנסיה וגמל

 

טופס 161

hovav_ran-sאם זכית לקבל טופס שכזה קרוב לוודאי שדרך חדשה סלולה לפניך. במאמר זה אכתוב את עיקרי הדברים אשר להם חייבים להיות מודעים.

 

הטופס הוא אישור לכך כי יחסי עובד ומעביד שהיו הסתיימו, טופס זה הנו כדי לתת לעובד את היכולת למלא את בקשותיו ורצונותיו בהתייחס לחיסכון הפנסיוני שלו, שאלות הקשורות, בסכומים שנצברו ממעסיקים מקבילים קודמים, ראה סעיף בטופס ברצונו של העובד לבחור בין פטור על פיצויים, פטור על הפנסיה (גיל מזכה), היוון קצבאות (סעיף ג בטופס), ייעוד כספים לקצבה, ייעוד כספים לצורך רצף פיצויים ראה סעיף ד' בטופס.

 

טופס 161 א' מעביר לעובד את הכוח והיכולת להחליט מה ברצונו לעשות עם הכספים שחסך, דוגמה לשם המחשה: חלק מהפעולות שנחליט בעת הפרישה או במעבר קריירה הם פעולות שלא ניתן יהיה להתחרט עליהם בדיעבד, לדוגמא החלטה של הפורש בדבר רצף זכויות לקצבה אינה הפיכה ויש לה משמעויות רבות החייבות להילקח בחשבון בעת מילוי הטופס. 

כל שכן החלטה בדבר רצף זכויות לפיצויים, לה פנים רבות ונדרשת מיומנות והבנה של הבחירה, כמו כמעט כל דבר בישראל עוד ממנהג הצבאי כל דבר בקודים: 

קוד סוגי המשלמים:

קוד מספר 1 – מעביד.

קוד מספר 2 – מנהל גמלאות.

קוד מספר 3 – קופה מרכזית לפיצויים.

קוד מספר 4 – קופה אישית לפיצויים כולל קופת ביטוח.

קוד מספר 5 – קופת פנסיה וותיקה.

קוד מספר 6 – קופת פנסיה חדשה.

קוד מספר 7 – קופה לקצבת יסוד.

 

קוד סוגי התשלום:

קוד מספר 20 – מענק רגיל.

קוד מספר 21 – מענק שנים עודפות.

קוד מספר 22 – מענק כוחות הביטחון.

קוד מספר 23 – מענק שאירים.

קוד מספר 34 – קצבת יסוד ועוד...

 

קודים אלו מתייחסים לנושא סוג המענק המדובר לשם המחשה.

שאלות שלרוב אנו שואלים את עצמינו בבואינו לבדוק סוגיה זו הם לדוגמא: האם רצף זכויות פיצויים או קצבה? האם מגיע פטור מוגדל? פטור על הפנסיה? פטור על פיצויים? או שניהם יחד?

 

בעצם מילוי הטופס היא וחתימתו של העובד היא עדות לכך שבדק הבין והחליט, שהרי טופס זה נשלח לפקיד המס בצירוף טופס 161 המעיד בדקתי, הבנתי, חתמתי אנא בצעו עבורי, ולא יוכל להתכחש על כך בעתיד. חשוב שתדעו: המעסיק אינו יכול להתנות קבלת טופס 161 בחתימת העובד על טופס 161 א'.

העובד ממלא טופס 161 א המעסיק ימלא טופס 161 שני הטפסים יישלחו למס הכנסה, מי שאינו בקיא בהבנה או במילוי ראוי שימנה לו יועץ פרישה מומחה בתחומי המיסוי, שכר הטרחה ליועץ מוכר על ידי מס הכנסה כהוצאה מוכרת. 

 


עותק מקור: טופס 161 

קרדיט כותב: רן חובב מומחה למיסוי ופרישה 

 

 

 

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק