okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

פנסיה וגמל

 

המוסדיים מצאו את המעסיק כפראייר המושלם

חופש הפעולה שניתן למעסיקים בדיווחיהם על העברת ההפרשות הסוציאליות של כספי העובדים לגופים המוסדיים יצר מצב בעייתי: בקופותיהם של חברות הביטוח והגופים המוסדיים הצטברו מיליארדי שקלים בלתי משויכים.

 


מאת: ירון הרן - מנכ"ל עוקץ פנסיה .

המאמר פורסם בעיתון ובאתר The Marker ב 17/12/18.

פתרונות מתקדמים לתפעול פנסיוני עבור מעסיקים

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק