okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

פנסיה וגמל

 

דגשים לדיווח נכון של הקובץ האחיד

במבנה האחיד קיים בלוק שנקרא "חודש משכורת וסטאטוס עובד" היום אתייחס לחשיבות הדיווח באופן נכון של שדה " סטאטוס עובד בחודש משכורת"

אחת הסיבות המרכזיות להסדרת הדיווח במבנה אחיד הייתה הפגיעה ברישום הזכויות הפנסיוניות של העובד עקב דיווח לא אחיד , כל מעסיק היה מעביר רשימת פיצול עם נתונים שונים לקופות השונות ( כפי שהופקו ממערכת השכר או בהתאם לנתונים שהיה מעביר סוכן הביטוח).

מפברואר 2016 מצב זה השתנה כאשר מעסיקים מעל 100 עובדים חויבו לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד ( מפברואר 2018 מעסיקים עם 20 עובדים ומעלה ומפברואר 2019 כל המעסיקים במשק).

במבנה האחיד קיים בלוק שנקרא "חודש משכורת וסטאטוס עובד" היום אתייחס לחשיבות הדיווח באופן נכון של שדה " סטאטוס עובד בחודש משכורת" שדה זה מוגדר בדרגת דיווח 1 , כלומר "שדה הכולל פרטי מידע מהותיים שעל המעסיק חלה חובה להעביר" תחילה נכיר את הערכים הקיימים בשדה זה:

 

1 = חודשי/רגיל

2 = שעתי/יומי

3 = היעדר שכר

4 = עונתי

5 = עזיבת עבודה

8 = חופשה ללא תשלום

9 = פטירה

10 = עובד החל להפקיד בקופה אחרת

11 = מעבר ממשרד למשרד (מעבר בין חברות בתוך אותה קבוצה) 

12 = פרישה לפנסיה

13 = אחר

14 = עובד חדש

 

דגשים:

אם סטטוס העובד 3-5,8-13 אזי אין להעביר הפרשות עבור העובד הנ"ל ( דיווח על הפרשות עם הערכים הנ"ל יקבל שגיאה טכנית)

כאשר עובד סיים עבודתו אצל המעסיק מפאת היותו עובד עונתי אזי נדווח ערך 4 (עונתי)

כאשר בוצע ניתוק יחסי עובד -מעביד אזי נדווח ערך 5 (עזיבת עבודה)

כאשר עובד לא עבד כלל במהלך החודש לגביו הועבר דיווח ובלבד שלא נותקו יחסי עובד מעביד אזי נדווח ערך 3 (היעדר שכר)

כאשר לא קיים ערך ברשימה הנ"ל שמתאים לסטאטוס העובד באותו חודש אזי נדווח ערך 13 (אחר)

רק עבור עובד המצטרף לקופת ברירת מחדל ( למעסיק קיים הסכם ברירת מחדל עם החברה) נדווח ערך 14 (עובד חדש)

לסיכום: ככל שנדווח את הערכים הנכונים כך רישום הזכויות הפנסיוניות בתוכניות העובדים יהיה מדויק יותר ובנוסף נמנע קבלת מכתבי חוב מהקופות.

בכתבה הבאה אתייחס לקרנות ברירת מחדל ומהם הפרמטרים שיש להכניס כאשר מבצעים מכרז לקרנות ברירת מחדל  (בעקבות חוזר גופים מוסדיים 2017-9-25 מתאריך 03/12/2017).


מאת: ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה.

www.oketz.co.il


הפתרון המושלם לחובת הדיווח והתשלום הפנסיוני.

 

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק