Archives
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


נוב' 2016

 
Filter 


27/11/16  - 

בית הדין הארצי לעבודה הטיל באחרונה על מעסיק "פיצויים לדוגמה" בשל הנפקת 22 תלושי שכר בהם הופיע השכר בערכי נטו במקום ברוטו. ...

27/11/16  - 

מנגנון ביקורות הניכויים שמבצע הביטוח הלאומי, בקרב מעסיקים, מתבצע ללא הסמכה בחוק וכמעט ללא ביקורת שיפוטית. במסגרת זו גובה המוסד ממעסיקים מי...

27/11/16  - 

ב 25/10/16 קיבל ביה”ד האזורי לעבודה את תביעתה של חיה בילה רוזנטל  וקבע שיש לצרף את דמי ההבראה ששולמו לה לאחר הלידה, משני מעסיקים, כך שסכומם הכול...

27/11/16  - 

התביעה הוגשה ב-2013 על ידי העובד, בביה"ד לעבודה בחיפה. המעסיקה טענה כי הוא התפטר, בכך שלא חזר מחופשת מחלה ולמעשה זנח את מקום העבודה. השופט ממש ל...

27/11/16  - 

כל בעל עסק ולא רק הוא, יודעים כי מתנות נותנים לא רק מבחירה חופשית, אלא, פעמים רבות, זו  חובה, כדי לשמור על העובדים מרוצים בעסק, כדי לשמור על קש...

27/11/16  - 

מנהל עסק לתיירות מרפא חויב באחרונה לשלם לעובדת שפוטרה פיצויי פיטורים ושאר זכויות סוציאליות מכיסו האישי, אף שאינו רשום כבעל העסק באופן רשמי...

27/11/16  - 

חברת ניהול מועדון הפועל כפר סבא, נקלעה להליכי פירוק ופיטרה את המנהלת האדמיניסטרטיבית לאחר 10 שנות עבודה, ללא שימוע וללא הודעה מוקדמת. בית הד...

27/11/16  - 

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה אוסר על מעסיק להפלות בין עובדיו, בין היתר על רקע ארץ מוצא. לפני מספר ימים, ביה"ד לעבודה בת"א יישם את החוק ופסק פיצ...

27/11/16  - 

פגיעה בעבודה - גמלה חוסמת. ב10/10/16 דחה ביה”ד האזורי לעבודה  את תביעתו של משה בוחבוט לתיקון מקדמות של שנה קודמת שהיוו בסיס לדמי פגיעה שקיבל עק...

27/11/16  - 

קופת גמל היא - קודם לכל - אפיק חיסכון.מאמר זה יעסוק הפעם בתכנון מס לכלל הציבור ולפורשים בפרט.  ...
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק