רחל אפרתי, רו"ח
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

רחל אפרתי, רו"ח

 

24/02/19  - 

רחל אפרתי, רו"ח

PDF mail

בית הדין הארצי לעבודה בהלכת קיס, פסק כי: תשר הוא תשר הוא תשר והוא שכר הוא שכר הוא שכר, גם אם לא עבר בקופת המסעדה וגם אם לא נוהל לגביו כל רישום שה...

25/11/14  - 

רחל אפרתי, רו"ח

PDF mail

הרינו להביא לידיעתכם כי פורסמו תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה-2014 (להלן: "התקנות"), התקנות יחולו בחישוב המס על הכנסה שהופקה מיום 1 בינו...

04/12/11  - 

רחל אפרתי, רו"ח

PDF mail

הרינו להביא לידיעתכם, כי שיעור הריבית לסעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה תוקן בתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית) (תיקון), התשע"ב- 2011 ל – 5.24% החל מיום 2 בד...

10/10/11  - 

רחל אפרתי, רו"ח

PDF mail

רשות המסים השיקה היום שני מסלולים ירוקים חדשים לקבלת החלטות מיסוי וזאת בהמשך למגמה של ייעול תהליכי העבודה במוסד להחלטות מיסוי וכחלק ממהלך מ...

03/08/11  - 

רחל אפרתי, רו"ח

PDF mail

ביום 13 ביולי 2011 נתקבלה עתירה[1][1] לגבי הסכום המותר בניכוי הוצאות אש"ל ונקבע כי על שר האוצר להפעיל את סמכותו ולעדכן את הסכומים המרביים לניכוי ה...

14/06/11  - 

רחל אפרתי, רו"ח

PDF mail

בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל לאחרונה את ערעורו של מר חיים ניסים מחברת בתי זיקוק לנפט בע"מ[1][1] (להלן-  בז"ן) נגד פקיד השומה חיפה וקבע כי מענקים ...
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק