רמי אריה, עו"ד רו"ח
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

28/09/14  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

חובת ההוכחה כי העובד הזר הוא "תושב ישראל" חלה על המעסיק ובזמן אמת – במועד שבו החלו העובדים לעבוד אצלו, או לפחות בתקופת העסקתו אצל המעסיק>>...

14/08/14  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

רשות המסים תאפשר הגשת שתי תביעות נפרדות במסלול שכר, עבור נזקי מבצע 'צוק איתן'. אחת בגין יולי והשנייה בגין אוגוסט. ...

02/04/14  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

תופעת משיכות כספים של בעלי מניות מהחברות שבבעלותם, ממשיכה לגבות מחיר יקר בחבויות מיסוי המוטלות על הבעלים, אשר מושכים את הכספים שלא על מנת לה...

13/02/14  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

מה דינם של תשלומים מיוחדים למינן שמשלם מעסיק לעובד, כגון: מענקי הפרטה, פיצויי פיטורין, פיצויי נזיקין, פיצוי בגין עוגמת נפש, דמי שתיקה, ויתור ע...

15/01/14  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

חוזר ניכויים של רשות המיסים בישראל להלן הנחייתה של רו"ח מירי סביון, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים בנושא העדכונים השנתיים במערך ה...

15/01/14  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

ביום 9.12.2013 חזר וקבע בית המשפט העליון בע"א 8231/11 יוסף מושקוביץ נ' פקיד שומה חיפה כי סיווג הלוואות שקיבל המערער מחברה ציבורית שבשליטתו הן למעשה ...

16/07/13  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

מה הדין כאשר מעסיק משלם לעובדים עבור השימוש ברכב הפרטי שלהם, לטובת ביצוע העבודה? האם מדובר בתוספת שכר לעובדים? ...

16/07/13  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

שווי רכב צמוד לעובדים כקבוע בתקנות מס הכנסה לעניין זה, יוצר עיוותים במקרים פרטניים רבים של עובדים, אשר מקבלים רכב צמוד ממעבידם לצורך שימוש ב...

13/03/13  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

הפרשי הצמדה וריבית בגין הלנת שכר, אינם פטורים ממס. לשיטתו של בהמ"ש רק פיצויים עונשיים בשל פיגורים בתשלום השכר, הם "פיצויי הלנת שכר" הפטורים ממ...

12/12/12  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

ביום 4.12.2012 קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב בע"מ 27331-12-09 שמואל הדר נגד פקיד שומה רמלה, כי לא יחול חישוב הליניארי בקשר לשיעור המס שיחול על מניות שהו...

22/11/12  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

מאז ששיעור המס על רווח הון הופחת לכמחצית שיעור המס החל על הכנסת עבודה, עלתה בעוצמה שאלת מעמדם לצורכי מס של פיצויי פרישה המשולמים על ידי מעביד...

02/05/12  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

ביום 25 באוגוסט 2011 נחתם הסכם קיבוצי בין ממשלת ישראל, שרותי בריאות כללית וההסתדרות המדיצינית הדסה כמעסיקים, לבין ההסתדרות הרפואית בישראל, כאר...

15/04/12  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

לאחרונה, התקבל תיקון 189 לפקודת מס הכנסה, המאפשר לבחור דחיית מועד לקבלת נקודות זיכוי לבוגרי תואר ראשון או שני בשנה אחת, לאחר תקופת ההתמחות. ...

04/03/12  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

באיגרת לחייל המשוחרר שפורסמה בינואר על ידי רשות המיסים בישראל, מובהרות ההטבות במס המוענקות למשתחרר/ת מ"שירות סדיר" זיכוי על הכנסתו מיגיעה אי...

07/02/12  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

פס"ד מלכיאלי אשר ניתן ביום 1.2.2012 נוגע ופוגע לא רק בבני הזוג מלכיאלי, שקורי וכהן שעמדו על זכותם לשוויון בנטל המס לעומת בני זוג אחרים שאינם עובד...

04/12/11  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

הוצאות האש"ל המוכרות למס עודכנו בתקנות שפורסמו ביום 20.11.2011, זאת בעקבות פסק הדין שניתן בביהמ"ש העליון (בג"צ 1878/09) בעתירה שהוגשה ע"י לשכת ארגוני ה...

09/10/11  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

סטודנטים ומעסיקיהם - הכתבה הזאת מיועדת לכם. ...

06/06/11  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

נושא מיסוי התא המשפחתי, אינו רלבנטי רק לעניין מס הכנסה בחישוב נפרד או מאוחד, אלא גם לעניין חוק הביטוח הלאומי. על הפסיקה בנוגע לחישוב התשלום ל...

17/05/11  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

מה עושים עם קביעת שווי רכב צמוד לעובדים שנוסעים נסיעות רבות ברכב צמוד של המעביד לצורכי עבודתם, אך נאלצים לשלם מיסוי גבוה על שווי הרכב הצמוד ר...
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק