רמי אריה, עו"ד רו"ח
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

14/08/16  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

שינויים ועדכוני חקיקה עומדים לעשות זעזועים משמעותיים במערכות המס בישראל. כך מוצע בהצעת החלטות ממשלה שתעלה לדיון בקרוב, במסגרת הדיונים על ת...

21/07/16  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

יש להחיל היטל בגין הכנסת עבודה גם על העסקת מסתננים מסודן ואריתריאה השוהים בארץ, מכוח אשרת שהייה זמנית על פי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל. כל...

15/05/16  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

ייתכן כי תשלום ממעסיק לעובד יסווג כרווח הון, ככל שהעובד ישכנע כי אינו מסווה להכנסת עבודה. אך, גם אם נמצא שהעובד הוא בעל נכס או זכות לבלת תמור...

14/04/16  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

לא תמיד קל לאתר את בעל העסק, אשר אליו יש לייחס את ההכנסות הנובעות מהעסק. בעניין בנלי קבע בית המשפט העליון כי לשם איתור הגורם החב במס בגין ההכ...

22/03/16  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

לא תמיד ייראו פרי-לנסר כעובד שכיר של המעסיק. כך נפסק בעניין צרפתי בו מחד, הקשר בין הצדדים היה ארוך והעובד השתלב בחברה ומאידך, ניהל עסק, נתן שי...

18/02/16  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

לפניכם נימוקים רבים, המצדיקים את קבלת הדרישה לקבוע את שווי הרכב הצמוד לעובד לפי חישוב ספציפי, ולא על בסיס גלובלי. כנגד הטענה העיקרית של חיסכו...

21/12/15  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

ביהמ"ש המחוזי בת"א, דחה בקשה להכיר בנושא אופן קביעת שווי רכב צמוד לעובד, לפי אופי השימוש ברכב, כמצדיק תביעה ייצוגית בשם כל העובדים המקבלים רכ...

16/11/15  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

טענה כי סכום שקיבל עובד שולם לו בגין ויתור על תחרות, חייבת להיות מגובה בראיות ברורות. כאשר ההסכמים אינם מראים כי התמורה הנוספת שולמה כנגד וי...

20/10/15  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

כאשר עובד אינו בעל יכולת ממשית להתחרות במעסיקו, לא תתקבל טענתו כי התקבול שקיבל מהמעסיק הוא תקבול הוני בגין ויתור על זכותו להתחרות במעסיקו. ...

13/08/15  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

  בפס"ד חדש נקבע כי קבלת אופציות לרכישת מניות היא הכנסה רגילה ולכן חייבת במס רגיל, ולא כרווח הון בהתאם לסעיף 102 לפקודה במסלול הוני. מדובר בפסק...

27/07/15  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

  בפסק הדין בעניין מלונות ישרוטל קבע בית המשפט המחוזי בבאר שבע, כי בהחלט ייתכן כי עובד זר, ובמיוחד עובדים פליטים מאריתריאה וסודן ייחשבו כתוש...

01/07/15  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

ביום 7.6.15 פרסמה רשות המסים מדריך בדבר הטבות במס להורים עם ילדים קטנים אשר יגדילו את הכנסתם הפנויה ויסייעו להקל בהוצאות הכרוכות בגידול הילדים...

27/05/15  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

בפסילת ספרים חייב פקיד השומה לבסס את השומה לפי מיטב השפיטה שהוציא לנישום על בסיס הנתונים הרלבנטיים לעסק וההיגיון הכלכלי. ...

27/05/15  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

סכום חד פעמי שיועבר לחברת ביטוח או לגורם משלם אחר עבור עובד אשר טרם הגיע לגיל פרישה, יהיה פטור מניכוי במקור ולא ייחשב כהכנסתו של הפורש. ...

27/04/15  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

התופעה של הקמת חברה לצורך מתן שירותי ניהול לחברה אחרת, הפכה להיות נפוצה יותר ויותר בהתקשרויות עסקיות. אלא, שהתקשרות כזו, לתשלום דמי ניהול יכ...

23/02/15  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

  האם תשלומים ששולמו עבור מניות הם בעצם שכר עבודה למנהל המוכרת, או שמא הם מהווים רווח הון אצל חברת האם, בגין מכירת מניות חברת הבת? ...

26/01/15  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

עובדים הנשלחים לחו"ל על ידי מעסיקים ישראלים, ולא עושים רילוקשיין מלא, ישלמו מס הכנסה גבוה יותר, מאשר עובדים שעשו רילוקשיין מלא והפסיקו להיות ...

28/12/14  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

האבחנה בין תקבול המהווה הכנסה הונית בידי מקבלה ומתחייב לפי סעיף91 (ב) לפקודה במס קבוע של 25% (או 30% למכירת מניות השליטה בידי בעל שליטה מהותי), לבי...

25/11/14  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

החל מיום 1.1.2015 רכישת דירת מגורים לחברה, לצורך מגורי בעליה לפחות, תיחשב אוטומטית כמשיכת דיבידנדים החייבת במס.>>> ...

25/11/14  - 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

PDF mail

המוסד לביטוח לאומי חויב להחזיר דמי ביטוח למעסיק, אשר שילם דמי ביטוח בגין אופציות שנתן לעובדיו. זאת לאחר שבית המשפט העליון קבע כי מדובר בהכנס...
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק