יוסי חכם, עו"ד
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

יוסי חכם, עו"ד

 

22/04/18  - 

יוסי חכם, עו"ד

PDF mail

האם יש צורך לערוך שימוע לפני פיטורים לעובד שזה עתה נקלט לעבודה אך טרם התחיל לעבוד, והמעסיק מתחרט ומבקש שלא להעסיקו? ...

22/04/18  - 

יוסי חכם, עו"ד

PDF mail

האם יש לערוך שימוע לעובד אשר חתום על חוזה לתקופה קצובה? יש הסבורים כי מקום בו סוכם מראש עם העובד על תקופת סיום העבודה הרי שאין כל צורך ומקום ...

22/03/18  - 

יוסי חכם, עו"ד

PDF mail

ביום 15/3/18 נחתם צו הרחבה ע"י שר העבודה לפיו הורחבה תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי שמספרו 7019/2017 אשר נחתם בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין ההסת...

05/02/18  - 

יוסי חכם, עו"ד

PDF mail

ביום 4/6/17 ניתן בבית הדין הארצי לעבודה פסק הדין בעניין י.ב. שיא משאבים אשר תוצאתו למעשה הינה קביעת הלכה חדשה ומהפכה באופן בו מחשבים פיצויים לע...

31/12/17  - 

יוסי חכם, עו"ד

PDF mail

חודש דצמבר עתיר ימי חג, ובעוד הילדים מאושרים וההורים ממררים בגלל חופשת הילדים בחנוכה, וכאשר המועדונים אוגרים משקאות לקראת חגיגות הסילבסטר,...

31/12/17  - 

יוסי חכם, עו"ד

PDF mail

ביום 14.12.2017 נכנס לתוקף חוק גיל הפרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה), התשע"ח-2017[1], אשר הרחיב הוראות חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004[2], וכן את הוראות חוק ש...

26/11/17  - 

יוסי חכם, עו"ד

PDF mail

האם חרף העובדה שניתן לסכם עם העובד על תוספת גלובלית יש צורך לציין בתלוש השכר את מספר שעות העבודה הנוספות שהעובד עבד?  ...

26/11/17  - 

יוסי חכם, עו"ד

PDF mail

האם זכאי עובד לקבל תשלום בגין עמלות עבור עבודה שביצע טרם סיים עבודתו בחברה כאשר התמורה התקבלה אצל המעסיק לאחר שהסתיימו יחסי העבודה בין הצד...

17/08/17  - 

יוסי חכם, עו"ד

PDF mail

בתאריך 27.6.17 ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה סוף סוף את תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), התשע"ז-2017 (להלן- "תקנות"), לפיהן מעס...

15/06/17  - 

יוסי חכם, עו"ד

PDF mail

ב4/6/17 ניתן בביה"ד הארצי לעבודה פסק הדין בעניין י.ב. שיא משאבים אשר תוצאתו למעשה הינה קביעת הלכה חדשה ומהפכה באופן בו מחשבים פיצויים לעובד שעת...

15/06/17  - 

יוסי חכם, עו"ד

PDF mail

לאחרונה (3/5/17) ניתן פסק דין חשוב של בית הדין הארצי אשר מקל על מעסיקים אשר פיטורו עובדים תוך חריגה מכללי השימוע במקרים חריגים. ...

18/01/17  - 

יוסי חכם, עו"ד

PDF mail

עדכון זה הינו בהמשך לחוק חופשה שנתית (תיקון מס' 15 והוראת שעה), התשע"ו-2016 אשר התקבל בתאריך, 16.2.2016, ואשר נכנס לתוקף ביום 1.7.2016. ...

18/10/16  - 

יוסי חכם, עו"ד

PDF mail

בית הדין הארצי לעבודה התערב וביטל פיצוי שנפסק למנהלת בגין פיטורים בהעדר עילה ובחוסר תום לב. ...

14/09/16  - 

יוסי חכם, עו"ד

PDF mail

ביום 17.7.2016 ניתן פסק דין בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים, מפי כבוד השופטת שרה ברוינר ישרזדה, אשר דחה את תביעת העובדת לתשלום שכר עבודה, וקבע כ...

15/08/16  - 

יוסי חכם, עו"ד

PDF mail

ביום 18.7.2016 אושר במליאת הכנסת תיקון מספר 55 לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 (להלן: "התיקון"). מטרת התיקון היא לאפשר לבני הזוג לחלק ביניהם את משימות גי...

21/07/16  - 

יוסי חכם, עו"ד

PDF mail

ביום 27.6.2016 אושר במליאת הכנסת תיקון מספר 54 לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, בעניין היעדרות עובד מעבודתו עקב לידה של בת הזוג – חופשת אבהות (להלן: "הת...

06/06/16  - 

יוסי חכם, עו"ד

PDF mail

בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, העסקת עובדים בשעות נוספות, טעונה היתר. ...

27/01/16  - 

יוסי חכם, עו"ד

PDF mail

העובד תבע את החברה בטענה שפוטר באופן בוטה וחסר תום לב, משיקולים זרים ופסולים תוך תפירת תיק ופגיעה בשמו הטוב.לטענתו, משנודע למנהלו על תגובתו ...

27/01/16  - 

יוסי חכם, עו"ד

PDF mail

צו ההרחבה מחייב מעסיקים המעסיקים 100 עובדים ויותר לפעול לשילוב ולייצוג הולם של עובדים עם מוגבלות. צו ההרחבה לא הגדיר מי ייחשב עובד עם מוגבלו...
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק