ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה

 

20/01/20  - 

ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה

PDF mail

ריבוי סוגי השגיאות יוצרים כשל בשוק הדיווח. ישנן שגיאות שהטיפול בהן ע"י המעסיק ו/או הקופה לא מתבצע בזמן אמת, מה שיכול לגרום למספר רב של בעיות -...

28/10/19  - 

ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה

PDF mail

אחד מהגורמים השכיחים ביותר לכך שכספים לא נקלטים באופן אוטומטי הינו דיווח לא תקין בבלוק "פרטי העברת כספים" במבנה האחיד, במאמר זה אסביר לגבי חש...

22/09/19  - 

ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה

PDF mail

במאמר זה אתייחס לחוזר גופים מוסדיים שפורסם ב 13/08/2019 "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני- עדכון-טיוטה" בחוזר זה נוספו שתי פע...

26/08/19  - 

ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה

PDF mail

כאשר עובד מסיים לעבוד אצלכם ו/או כשאתם נדרשים לאסוף נתוני יתרות פיצויים לסוף שנה, התהליך, כידוע, יוצר לא מעט בעיות שצצות..  במאמר זה אעסוק ב...

25/07/19  - 

ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה

PDF mail

הבעיה שנוצרת בחלק מהדיווחים לרכיב אובדן כושר עבודה מעסיק, כאשר שיעור העלות לרכיב זה משתנה ולמעסיק אין את היכולת לעקוב אחר השינוי הנ"ל. ...

24/06/19  - 

ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה

PDF mail

כל מה שצריך לדעת על אחריות בעל רישיון פנסיוני: סוכן ביטוח, יועץ פנסיוני , משווק פנסיוני .. במאמר שלפניכם. ...

26/05/19  - 

ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה

PDF mail

ב 06/08/2018 פורסם חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החסכון הפנסיוני, במאמר זה אתייחס לסוגי השגיאות ("ליקויים"), שדה 57 SUG-SHGIHA , במבנה האחיד שה...

17/04/19  - 

ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה

PDF mail

ב 06/08/2018 פורסם חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החסכון הפנסיוני, במאמר זה אתייחס למספר תיקונים חשובים במבנה האחיד שפורסמו בחוזר זה, כ...

25/03/19  - 

ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה

PDF mail

חודשיים וחצי סוערים עברו על השוק הפנסיוני וזאת עקב כניסתם של אלפי מעסיקים חדשים לחובת הדיווח במבנה האחיד, לאחר שבסוף 2018 רשות שוק ההון דחתה א...

17/12/18  - 

ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה

PDF mail

בשכר 01/2019 תחול חובת הדיווח במבנה אחיד באמצעות קובץ נתונים ממוכן על כל המעסיקים במשק. כמו בכל שינוי גדול שמתרחש קיימת חשיבות עצומה לאופן ההיע...

17/12/18  - 

ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה

PDF mail

חופש הפעולה שניתן למעסיקים בדיווחיהם על העברת ההפרשות הסוציאליות של כספי העובדים לגופים המוסדיים יצר מצב בעייתי: בקופותיהם של חברות הביטוח...

25/11/18  - 

ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה

PDF mail

ב 20/11/18 התקיים כנס עוקץ פנסיה למעסיקים ומייצגים. בכנס דיברנו על תקנות הדיווח החדשות - הרלוונטיות לכלל המעסיקים במשק החל ממשכורת ינואר 2019, ועל...

17/09/18  - 

ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה

PDF mail

בשכר 01/2019 תחול חובת הדיווח במבנה אחיד באמצעות קובץ נתונים ממוכן על כל המעסיקים במשק. ...

27/08/18  - 

ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה

PDF mail

ב 01/07/2018 פורסם חוזר גופים מוסדיים 2018-9-21 "התניות בהסדרים פנסיוניים הכוללים כיסויים ביטוחיים-תיקון" ...

29/07/18  - 

ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה

PDF mail

ב 06/06/2018 פורסמה טיוטת הליך קביעת קרנות ברירת מחדל נבחרות, חשוב לציין שהחוזר הנ"ל הינו טיוטה ויכול להיות שיעשו בו שינויים. ...

20/06/18  - 

ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה

PDF mail

השינויים הצפויים במבנה האחיד, בעקבות פרסום טיוטה "גרסה 3": "חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני -נספח ה'- ממשק מעסיקים- טי...

21/05/18  - 

ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה

PDF mail

אחת מהבעיות הנפוצות שמעסיקים רבים נתקלים בדיווח הראשוני לתוכנית הפנסיונית עבור עובד חדש היא משך הזמן הארוך עד קליטת הכספים בתוכנית העובד, ...

21/05/18  - 

ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה

PDF mail

תקנות חדשות נועדו להבטיח העברה מסודרת של כספי הפנסיה של העובדים מהמעסיק לגופי חיסכון ושמירה על זכויותיהם הסוציאליות. מהם הכללים החדשים ועל ...

22/04/18  - 

ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה

PDF mail

תחילה נבין מהי קופת ברירת מחדל , קופת ברירת מחדל זו קופת גמל שנקבעה בדין או בהסכם , או מכוחם , לצורך הפקדת תשלומים לפי סעיף 20 (ב) לחוק קופות גמל...

22/03/18  - 

ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה

PDF mail

במבנה האחיד קיים בלוק שנקרא "חודש משכורת וסטאטוס עובד" היום אתייחס לחשיבות הדיווח באופן נכון של שדה " סטאטוס עובד בחודש משכורת" ...
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק