וואלה News
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

וואלה News

 

22/05/19  - 

וואלה News

PDF mail

יש לכם מערכת נוכחות בחברה? ייתכן והציוד האישי שלכם חשוף למתקפת סייבר. פירצה חדשה שהתגלתה על ידי מערך הסייבר, מצאה שעוני הנוכחות שמותקנים בעס...

21/05/18  - 

וואלה News

PDF mail

עובד שהתקבל לעבודה כמתקין מערכות שמע התבקש לבצע עבודות ניקיון בחנות על ידי מעסיקו והתפטר בשל הרעת תנאים, לא לפני שתבע על כך שנוצל ולא קיבל על...

19/10/17  - 

וואלה News

PDF mail

האם משתלם לעבוד באחד מהתחומים שקשורים לתחבורה ורכב בישראל? סקר עוקץ מערכות עבור וואלה בדק כמה מרוויח נהג מונית בישראל. ...

13/09/17  - 

וואלה News

PDF mail

האם משתלם לעבוד באחד מהתחומים שקשורים לתחבורה ורכב בישראל? סקר עוקץ מערכות עבור וואלה בדק כמה מרוויח נהג מונית בישראל. ...

03/05/17  - 

וואלה News

PDF mail

אנו רואים בשנים האחרונות יותר ויותר תביעות שמוגשות כנגד עסקים שמקורן בטעויות שביצעו חשבים לא מוסמכים. חשב שכר מיומן ומדופלם הוא נכס אסטרטגי...

14/09/16  - 

וואלה News

PDF mail

רוב ההורים סוברים שאינם זקוקים למערכת התראה בפני שכחת ילד ברכב - מתוך סקר עוקץ עבור וואלה. ...
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק