עופר קצנשטיין, עו"ד
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

עופר קצנשטיין, עו"ד

 

22/03/18  - 

עופר קצנשטיין, עו"ד

PDF mail

האם חלה על המעסיק חובה מכוח החוק לתת לעובדיו מתנה בחג? האם עובדת (או עובד) בחופשת לידה זכאית לקבל שי לחג כיתר עובדי המעסיק? האם עובד זכאי לה...

19/02/18  - 

עופר קצנשטיין, עו"ד

PDF mail

בעת האחרונה סערו הרוחות לא פעם ולא פעמיים עקב פרסומן של הקלטות, אשר בוצעו ללא ידיעתו של אחד מן הצדדים לשיחה. כחלק מן הדיון הציבורי אשר עורר ה...

21/01/18  - 

עופר קצנשטיין, עו"ד

PDF mail

דומה כי אין כיום מעסיק אשר אינו יודע שאסור לו להפלות עובד/ת בעבודתם, בכלל זאת בקבלתם לעבודה ו/או בעת פיטוריהם, מחמת הריון, הורות, מין, גיל, גז...

03/05/17  - 

עופר קצנשטיין, עו"ד

PDF mail

החובה לעריכת שימוע בטרם פיטורי עובד ידועה. אולם, מה הדין במקרים בהם "אשמתו" ו/או אי התאמתו של העובד ברורה וגלויה לעיני כל בהתאם לדברים שהוא עצ...

27/03/17  - 

עופר קצנשטיין, עו"ד

PDF mail

האם התמורה ה"גלובאלית" המשולמת לעובדים על שעות נוספות, עומדת בדרישות הדין, או שמא המדובר ב"ישראבלוף" בו נוקטים המעסיקים בכדי להקטין את שכרם ...

15/07/12  - 

עופר קצנשטיין, עו"ד

PDF mail

על חופש החוזים בתחום יחסי עבודה. לא פעם אנו נתקלים בלקוחות המרימים גבה בתימהון כאשר אנו מסבירים להם כי, לכל הפחות, קיים חשש שבית הדין לעבוד...
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק