חופשת אבהות - תיקון חדש לחוק
 
 
 

ביטוח לאומי

 

חופשת אבהות - תיקון חדש לחוק

ביום 27.6.2016 אושר במליאת הכנסת תיקון מספר 54 לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, בעניין היעדרות עובד מעבודתו עקב לידה של בת הזוג – חופשת אבהות (להלן: "התיקון").

התיקון בסעיף 7(ג3) לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 מקנה לעובד שבת זוגו ילדה, להיעדר מהעבודה לפרק זמן של עד 5 ימים לאחר יום הלידה, מבלי לקבל את אישור המעסיק לכך.

בעבר, עד לתיקון האמור, סעיף 1 לחוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), תש"ס-2000 (להלן: "חוק דמי מחלה"), התיר לעובד להיעדר מהעבודה ולהתלוות לבת זוגו הן במהלך הריונה בשל טיפולים ובדיקות, והן ביום הלידה עצמו לפרק זמן של עד שבעה ימים בשנה.

כמו כן, תקנות דמי מחלה (כללים בדבר היעדרות עובד עקב הריון ולידה של בת זוג), תשס"א-2000 אשר הגיעו בהמשך לחוק דמי מחלה, צמצמו עוד יותר את הנסיבות המזכות את העובד להיעדרות כשקבעו, כי ליווי בת הזוג לבדיקות וטיפולים תתאפשר כשהדבר כרוך בסיכון חיי בת הזוג או העובר, או בנסיבות בהן בת הזוג תלויה בעזרת הזולת.

כיום, הודות לתיקון הנ"ל, זכאי העובד להיעדר מהעבודה גם לאחר הלידה ולמשך 5 ימים באופן הבא:

שלושת הימים הראשונים שלאחר יום הלידה, יוענקו לעובד על חשבון ימי החופשה שנצברו לטובתו. ככל שאין לעובד די ימים צבורים, תינתן לו האפשרות לצאת לחופשה ללא תשלום בגין ימים אלו.

הימים הרביעי והחמישי שלאחר יום הלידה, יבואו על חשבון מכסת שבעת ימי המחלה להם זכאי העובד מכוח חוק דמי המחלה. התשלום בעבורם יהא 50% מדמי המחלה.

באשר ליום הלידה עצמו יובהר, כי היעדרות העובד ביום זה תעשה גם היא על חשבון מכסת שבעת ימי המחלה שבחוק דמי מחלה. ברם, בניגוד לימים הרביעי והחמישי, יום המחלה שניתן לעובד ביום הלידה עצמו, אינו מזכה את העובד בתשלום כלשהו בגינו (בדיוק כפי שיום המחלה הראשון עבור עובד בנסיבות אחרות אינו מזכה בתשלום).

בנוסף, היעדרות ביום הלידה מחייבת את העובד להמציא למעסיקו הצהרה בדבר סיבת ההיעדרות בצירוף אישור מרופא על מועד הלידה.

יודגש, כי על המעסיק חל איסור למנוע מהעובד להיעדר למטרת "חופשת האבהות", ואין לראות בחופשה זו, כתחליף לזכותו של בן הזוג העובד, לחלוק את חופשת הלידה עם בת זוגו כקבוע בסעיף 6(ח) לחוק עבודת נשים.

התיקון נכנס לתוקפו ביום 5.7.2016.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.


מאת: עו"ד יוסי חכם.

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2016

www.holaw.co.il 

 

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק