גיליון אפריל 2018
 
 
 

ביטוח לאומי

 

החזר תשלומים ששולמו בטעות למוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי חויב להחזיר דמי ביטוח למעסיק, אשר שילם דמי ביטוח בגין אופציות שנתן לעובדיו. זאת לאחר שבית המשפט העליון קבע כי מדובר בהכנסה הונית הפטורה מדמי ביטוח, והמעסיק תבע החזר באופן רטרואקטיבי.>>>

סעיף 66 לפקודת מס הכנסה והקשר לביטוח לאומי

ornazah

בני זוג שעובדים בעסק משותף רשאים לבחור בהחלת הוראות סעיף 66(ה) לפקודת מס הכנסה (להלן: הפקודה). הסעיף מאפשר חישוב נפרד בין בני זוג אף שיש חזקת תלות, עד תקרת הכנסה שנתית בסך 49,680 ש"ח (בשנת 2013).

קצבת זקנה - תוספת דחיית פרישה מותנית בעבודה של 9 חודשים לפחות מדי שנה

ornazahעל התוספת לחוק ביטוח לאומי בנוגע לקצבת הזקנה - בכתבה הבאה.

גם לעורכי הדין נשבר הלב

merav-ephraim2בעת שאדם נפגע בתאונת עבודה, הוא פונה למוסד לביטוח לאומי ומבקש לקבל גמלאות אשר יהוו עבורו רשת ביטחון, אשר תאפשר לו לאשאיר את ראשו מעל המים בתקופה בה איבד את כושר השתכרותו. כאשר מדובר בבעל עסק עצמאי, קבלת הגמלה מהווה הנשמה של ממש שבלעדיה, הסיכוי כי מפעל חייו יקרוס –גדול..

פנסיה מוקדמת בהיבט חוק הביטוח הלאומי

ornazah“פנסיה מוקדמת” – מוגדרת בסעיף 345ב(א) לחוק הביטוח הלאומי כקצבה המשתלמת מכוח חיקוק או הסכם עבודה לעובד או למי שהיה עובד, בטרם הגיעו לגיל פרישה (כיום 62 באישה, 67 בגבר), לאחר שפרש מעבודתו פרישה מוחלטת או חלקית, לרבות קצבה המשתלמת כאמור בשל נכות או בשל אובדן כושר עבודה, מלא או חלקי.

תשלום דמי מחלה בזמן היעדרות עובד מעבודתו, עקב תאונת דרכים

datafax-sהאם עובד שנפגע בתאונת דרכים (שאיננה "תאונת עבודה") ונעדר, עקב כך, מעבודתו, זכאי לתשלום דמי מחלה מאת מעבידו?

קבלת תביעת הפרש דמי לידה - אף שהוגשה באיחור

ביום 18 ביוני 2014 קיבל ביה”ד האזורי לעבודה (ב”ל 25626-02-13) את תביעתה של איילת כהן (להלן: המבוטחת) לתשלום הפרשי דמי לידה בגין הכנסותיה משכר שנדרשו לאחר תקופת השיהוי הקבועה בחוק.

תשלום דמי ביטוח לאומי בגין "נופש" שמממן מעסיק לעובדיו

התובעת, שהינה משרד עורכי-דין, ערכה ומימנה לעובדיה חופשות datafax-s
שנתיות בחו"ל. בעקבות ביקורת ניכויים שערך המוסד
לביטוח לאומי בחברה, הוא החליט לחייבה בדמי ביטוח לאומי בגין
אותם נופָשים. אך האם ניתן לחייב את הנופשים בדמי ביטוח לאומי?

יציאה לשנת השתלמות כ"אבטלה" הזכאית לדמי אבטלה

ביום 28 בנובמבר 2012 ניתן בביה”ד הארצי לעבודה פס”ד בעניין ויזניצר (עב”ל 131-10)  ornazah
(להלן- המבוטחת) המאפשר קבלת דמי אבטלה למבוטחת שהיתה בשנת השתלמות
במסגרת חופשה ללא תשלום (להלן- חל”ת) ממעסיקה.

הקטנת הגידול בשיעור השתתפות המעסיק בדמי בט"ל, ושינוי הנחיות בעניין שומות ניכויים

ornazahעדכונים בדבר מיתון העלאת דמי ביטוח למעסיקים, וביטול הטבת הקנסות
למדווחים על שומת ניכויים של מס הכנסה, בתוך 60 יום >>>

 
 

הרשמה חינם למגזין:

 




 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק