גיליון אפריל 2018
 
 
 

ביטוח לאומי

 

קביעת תושבות רטרואקטיבית לבעלי אשרה מסוג א/2 ו א/4

ביום 21.9.2014 פירסם המל”ל חוזר ביטוח/1421 בעניין תחילת קביעת מועד תושבותם של נושאי אשרות א/2 ו-א/4 הנלווים אליהם, ככל שחלפו 183 יום לשהייתם בישראל. החוזר אינו כולל מחזיקי אשרות א’ מסוגים אחרים.

התווכח עם לקוח ועבר אירוע מוחי. תאונת עבודה?

 

בעל מינימרקט ש"רדף" אחרי לקוח שחייב לו כספים, לקה למחרת באירוע מוחי. לימים הוא תבע מביטוח לאומי להכיר באירוע כבתאונת עבודה. לאחר שזה סירב נדרש בית הדין לעבודה להכריע האם מדובר באירוע חריג המצדיק בירור התביעה.

תקדים: אבות חד מיניים לילדי פונדקאות זכאים לדמי לידה בנפרד

לבני הזוג נולדו תאומים בהליך פונדקאות, שהצריך אותם לשהות בחו"ל למעלה ממאה ימים. בהחלטה חדשנית וחשובה ביותר החליט בית הדין לעבודה ששני הגברים זכאים למלוא הזכויות עבור הלידה.

טיפים לקראת סוף שנת המס 2014 בנושא תשלומים שונים לעובדים שכירים

מענקים ותשלומים (כמו משכורת 13) חייבים בתנאים מסוימים בפריסה לפי תקנות הביטוח הלאומי, ועשויים לזכות עובדים שקיבלו גמלאות מחליפות שכר בהפרשים מהמוסד לביטוח לאומי (דמי לידה, גמלה לשמירת היריון, תגמולי מילואים, דמי פגיעה, קצבה ומענק בשל נכות מעבודה, דמי תאונה, דמי אבטלה וגמלת תלויים).

הולכת רגל התפרצה לכביש, נהג אגד קיבל התקף לב - תאונת עבודה?

ביה"ד האזורי לעבודה הכיר בנהג כנפגע עבודה, אף על פי שהכאבים בחזה החלו מספר שעות לפני האירוע.

קצבת נכות מעבודה מחושבת ע"פ ההכנסה טרם הפגיעה ולא טרם אישור הגמלה

ביה”ד הארצי לעבודה דחה את תביעתו של מאיר אלמקיס וקבע כי קצבת הנכות מעבודה תשולם לו על פי ההכנסה ששימשה בסיס לתשלום מקדמות במועד ההכרה בפגיעה ולא עפ”י דוחות מע”מ שהוגשו קודם לכן, או על פי דו”ח שנתי לפקיד השומה שהוגש לאחר מועד הפגיעה.

הבעל הוכר כעובד בפעוטון של אישתו - בניגוד לעמדת הביטוח הלאומי שראה בו שותף בעסק עם אישתו

 

ביום 20/01/2015 קיבל ביה”ד האזורי לעבודה את תביעתו של גדעון לבב לתשלום דמי אבטלה. ביה”ד הכיר במבוטח כעובד שכיר בניגוד לעמדת המוסד לביטוח לאומי (להלן: המל”ל) שראה במבוטח ובבת זוגו, בני זוג העובדים בעסק משותף כעובדים עצמאיים.

מבוטחת שהמל"ל סיווגה תחילה כעצמאית ואח"כ כ 'עזרה משפחתית' - הוכרה בביה"ד כשכירה הזכאית לדמי אבטלה

ביום 17 בספטמבר 2014 קבע ביה”ד האזורי לעבודה (ב”ל 29324-07-13) כי ריקי כהן (להלן: המבוטחת) הייתה עובדת שכירה אצל בעלה בעסק, ולפיכך היא זכאית לדמי אבטלה כחוק. זאת בניגוד לעמדת המוסד לביטוח לאומי (להלן: המל”ל) שקבע כי עבודתה של האישה הייתה בבחינת עזרה משפחתית מקובלת.

בתו של בעל חברה הוכרה כעובדת לעניין דמי לידה

ornazah

ביום 16 בדצמבר 2013 קיבל ביה”ד האזורי לעבודה' את תביעתה של שאול ברין - לתשלום דמי לידה, וקבע כי בין המבוטחת לבין חברה בשליטת אביה התקיימו יחסי עובד ומעסיק, ואין מדובר בעבודה התנדבותית או בעזרה משפחתית.

דיווח במשך שנים על בת הזוג כ'עובדת' אינו מקנה זכאות לדמי אבטלה

ביה”ד האיזורי לעבודה דחה ביום 12 באפריל 2015 את תביעתה של אמירה סגל לתשלום דמי אבטלה.
לדעת ביה”ד, תשלום דמי הביטוח בעבורה במשך שבע שנים אינו יוצר עילה לקיומם של יחסי עבודה כיוון שמעורבותה בעסק נבעה ממעמדה כשותפה בעסקו של בעלה.

 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק