גיליון ינואר 2020
 
 
 

ביטוח לאומי

 

יציאה לשנת השתלמות כ"אבטלה" הזכאית לדמי אבטלה

ביום 28 בנובמבר 2012 ניתן בביה”ד הארצי לעבודה פס”ד בעניין ויזניצר (עב”ל 131-10)  ornazah
(להלן- המבוטחת) המאפשר קבלת דמי אבטלה למבוטחת שהיתה בשנת השתלמות
במסגרת חופשה ללא תשלום (להלן- חל”ת) ממעסיקה.

הקטנת הגידול בשיעור השתתפות המעסיק בדמי בט"ל, ושינוי הנחיות בעניין שומות ניכויים

ornazahעדכונים בדבר מיתון העלאת דמי ביטוח למעסיקים, וביטול הטבת הקנסות
למדווחים על שומת ניכויים של מס הכנסה, בתוך 60 יום >>>

ארוע מוחי / אוטם שריר הלב – מתי יחשב כ"תאונת עבודה"?

shalhevet_rubin-sמתי יש להכיר בארוע מוחי/ באוטם שריר בלב, בו לוקה אדם, כ"תאונת עבודה"?

מיצוי זכויות של נפגעי פעולות איבה

merav-ephraim2המציאות של היום חושפת חלק מתושבי ישראל להתקפות טילים וגראדים המדירות שינה מעיניהם, ויהודי צרפת זכו אף הם לאחרונה לטעום מנחת זרועה של התקפת טרור אכזרית. ההתמודדות עם ההשלכות מרחיקות הלכת של המציאות העגומה אינה פשוטה, וזאת בלשון המעטה. 

המוסד לביטוח לאומי פתח במבצע לשינוי מעמד עובדים בחברות המנפיקות תלושי שכר לנותני שירותים ללא שינוי רטרואקטיבי

ornazahהמוסד לביטוח לאומי (להלן – המל”ל) פתח במבצע חד פעמי המאפשר לנותן שירותים בחברה שמנפיקה בעבורו תלושי שכר לשנות המעמד לעצמאי מחודש נובמבר 2013, זאת ללא שינוי רטרואקטיבי.

קיבלת דרישה להחזר גמלה? לעיתים יש מוצא

merav-ephraim2קיבלת גמלה כלשהי מהמוסד לביטוח לאומי? ייתכן ובוקר אחד יחליט המל"ל כי הגמלה שולמה לך שלא כדין ועליך להשיב לו את סכומי הכסף.

שכר דירקטורים הכלול במשכורת הוא שכר עבודה

ornazahביום 6 בינואר 2013 דחה ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 5677-07-10) את תביעתה של חברת עורכי הדין בורוכוב, קורח ושות' (להלן - החברה), להכיר בתגמול ששולם לבעלי המניות במסגרת המשכורת כשכר דירקטורים.

"הדרת נשים" בביטוח אבטלה?

ornazahביום 19.12.2011 דחה ביה"ד האזורי לעבודה, בראשות השופטת ד"ר אריאלה גילצר - כץ  (על"ח (ת"א-יפו) 3741-04-11) את תביעתה של גב' אסתר סרור (להלן: "המבוטחת") נגד לשכת שרות התעסוקה (להלן "הלשכה") שהפנתה אותה כדורשת עבודה, למקום עבודה שבו מתבצעת עבודה ללא הפרדה בין גברים לנשים.

מתלמדת בעסק המשפחתי הוכרה כ"עובדת" לצורך זכאות לתשלום דמי לידה

ornazahביום 9 באוקטובר 2011 התקבל בבית הדין הארצי לעבודה (עב"ל 9142-09-10) ערעורה של גב' אמיליה מנשה (להלן- המבוטחת) לתשלום דמי לידה, לאחר שביה"ד האזורי לעבודה דחה את תביעתה בטענה כי לא הוכח קיומם של יחסי עובד ומעביד בעסק המצוי בבעלותו של חמיה (להלן- מר מנשה).

 

תיאום דמי ביטוח והחזר דמי ביטוח בשנת 2011

ornazahהמאמר מפרט את ההתנחיות בנוגע לתשלום הביטוח הלאומי במקריה של מספר הכנסות.

 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק