גיליון ינואר 2020
 
 
 

ביטוח לאומי

 

בג"צ תוחם את גבולות ההכרה ב"פגיעה בעבודה"

תאונת עבודה שאירעה במהלך חופשה מאורגנת מטעם המעסיק, לא הוכרה בבג"ץ - כתאונת עבודה>>>

בגין אותו פרק זמן לא ניתן לקבל גם קצבת שאירים וגם קצבת נכות מעבודה

ביום 25.11.2014 קיבל בג”ץ בעניינה של פלונית, את עמדת ביה”ד הארצי לעבודה וקבע כי כאשר קמה למבוטח זכאות לקבלת קצבת שאירים וקצבת נכות מעבודה בגין פרק זמן אחד, חל לגביהן הכלל הרגיל הקבוע בסעיף 320(ג)(1) לחוק הביטוח הלאומי האוסר על כפל קצבאות.

תאונה בהשתלמות למודעות עצמית כפגיעה בעבודה

ornazahביום 4 בפברואר 2014 ניתן פס"ד בביה"ד האזורי לעבודה בעניין פחימה אסתר (להלן - המבוטחת) (ב"ל 32756-08-13) שבו נקבע כי תאונת עבודה של שכירה במהלך השתלמות למודעות עצמית בבית מלון יש לראותה כפגיעה בעבודה.

החזר תשלומים ששולמו בטעות למוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי חויב להחזיר דמי ביטוח למעסיק, אשר שילם דמי ביטוח בגין אופציות שנתן לעובדיו. זאת לאחר שבית המשפט העליון קבע כי מדובר בהכנסה הונית הפטורה מדמי ביטוח, והמעסיק תבע החזר באופן רטרואקטיבי.>>>

סעיף 66 לפקודת מס הכנסה והקשר לביטוח לאומי

ornazah

בני זוג שעובדים בעסק משותף רשאים לבחור בהחלת הוראות סעיף 66(ה) לפקודת מס הכנסה (להלן: הפקודה). הסעיף מאפשר חישוב נפרד בין בני זוג אף שיש חזקת תלות, עד תקרת הכנסה שנתית בסך 49,680 ש"ח (בשנת 2013).

קצבת זקנה - תוספת דחיית פרישה מותנית בעבודה של 9 חודשים לפחות מדי שנה

ornazahעל התוספת לחוק ביטוח לאומי בנוגע לקצבת הזקנה - בכתבה הבאה.

גם לעורכי הדין נשבר הלב

merav-ephraim2בעת שאדם נפגע בתאונת עבודה, הוא פונה למוסד לביטוח לאומי ומבקש לקבל גמלאות אשר יהוו עבורו רשת ביטחון, אשר תאפשר לו לאשאיר את ראשו מעל המים בתקופה בה איבד את כושר השתכרותו. כאשר מדובר בבעל עסק עצמאי, קבלת הגמלה מהווה הנשמה של ממש שבלעדיה, הסיכוי כי מפעל חייו יקרוס –גדול..

פנסיה מוקדמת בהיבט חוק הביטוח הלאומי

ornazah“פנסיה מוקדמת” – מוגדרת בסעיף 345ב(א) לחוק הביטוח הלאומי כקצבה המשתלמת מכוח חיקוק או הסכם עבודה לעובד או למי שהיה עובד, בטרם הגיעו לגיל פרישה (כיום 62 באישה, 67 בגבר), לאחר שפרש מעבודתו פרישה מוחלטת או חלקית, לרבות קצבה המשתלמת כאמור בשל נכות או בשל אובדן כושר עבודה, מלא או חלקי.

תשלום דמי מחלה בזמן היעדרות עובד מעבודתו, עקב תאונת דרכים

datafax-sהאם עובד שנפגע בתאונת דרכים (שאיננה "תאונת עבודה") ונעדר, עקב כך, מעבודתו, זכאי לתשלום דמי מחלה מאת מעבידו?

קבלת תביעת הפרש דמי לידה - אף שהוגשה באיחור

ביום 18 ביוני 2014 קיבל ביה”ד האזורי לעבודה (ב”ל 25626-02-13) את תביעתה של איילת כהן (להלן: המבוטחת) לתשלום הפרשי דמי לידה בגין הכנסותיה משכר שנדרשו לאחר תקופת השיהוי הקבועה בחוק.

 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק