גיליון אוגוסט 2019
 
 
 

ביטוח לאומי

 

תשלום דמי מחלה בזמן היעדרות עובד מעבודתו, עקב תאונת דרכים

datafax-sהאם עובד שנפגע בתאונת דרכים (שאיננה "תאונת עבודה") ונעדר, עקב כך, מעבודתו, זכאי לתשלום דמי מחלה מאת מעבידו?

קבלת תביעת הפרש דמי לידה - אף שהוגשה באיחור

ביום 18 ביוני 2014 קיבל ביה”ד האזורי לעבודה (ב”ל 25626-02-13) את תביעתה של איילת כהן (להלן: המבוטחת) לתשלום הפרשי דמי לידה בגין הכנסותיה משכר שנדרשו לאחר תקופת השיהוי הקבועה בחוק.

תשלום דמי ביטוח לאומי בגין "נופש" שמממן מעסיק לעובדיו

התובעת, שהינה משרד עורכי-דין, ערכה ומימנה לעובדיה חופשות datafax-s
שנתיות בחו"ל. בעקבות ביקורת ניכויים שערך המוסד
לביטוח לאומי בחברה, הוא החליט לחייבה בדמי ביטוח לאומי בגין
אותם נופָשים. אך האם ניתן לחייב את הנופשים בדמי ביטוח לאומי?

יציאה לשנת השתלמות כ"אבטלה" הזכאית לדמי אבטלה

ביום 28 בנובמבר 2012 ניתן בביה”ד הארצי לעבודה פס”ד בעניין ויזניצר (עב”ל 131-10)  ornazah
(להלן- המבוטחת) המאפשר קבלת דמי אבטלה למבוטחת שהיתה בשנת השתלמות
במסגרת חופשה ללא תשלום (להלן- חל”ת) ממעסיקה.

הקטנת הגידול בשיעור השתתפות המעסיק בדמי בט"ל, ושינוי הנחיות בעניין שומות ניכויים

ornazahעדכונים בדבר מיתון העלאת דמי ביטוח למעסיקים, וביטול הטבת הקנסות
למדווחים על שומת ניכויים של מס הכנסה, בתוך 60 יום >>>

ארוע מוחי / אוטם שריר הלב – מתי יחשב כ"תאונת עבודה"?

shalhevet_rubin-sמתי יש להכיר בארוע מוחי/ באוטם שריר בלב, בו לוקה אדם, כ"תאונת עבודה"?

מיצוי זכויות של נפגעי פעולות איבה

merav-ephraim2המציאות של היום חושפת חלק מתושבי ישראל להתקפות טילים וגראדים המדירות שינה מעיניהם, ויהודי צרפת זכו אף הם לאחרונה לטעום מנחת זרועה של התקפת טרור אכזרית. ההתמודדות עם ההשלכות מרחיקות הלכת של המציאות העגומה אינה פשוטה, וזאת בלשון המעטה. 

המוסד לביטוח לאומי פתח במבצע לשינוי מעמד עובדים בחברות המנפיקות תלושי שכר לנותני שירותים ללא שינוי רטרואקטיבי

ornazahהמוסד לביטוח לאומי (להלן – המל”ל) פתח במבצע חד פעמי המאפשר לנותן שירותים בחברה שמנפיקה בעבורו תלושי שכר לשנות המעמד לעצמאי מחודש נובמבר 2013, זאת ללא שינוי רטרואקטיבי.

קיבלת דרישה להחזר גמלה? לעיתים יש מוצא

merav-ephraim2קיבלת גמלה כלשהי מהמוסד לביטוח לאומי? ייתכן ובוקר אחד יחליט המל"ל כי הגמלה שולמה לך שלא כדין ועליך להשיב לו את סכומי הכסף.

שכר דירקטורים הכלול במשכורת הוא שכר עבודה

ornazahביום 6 בינואר 2013 דחה ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 5677-07-10) את תביעתה של חברת עורכי הדין בורוכוב, קורח ושות' (להלן - החברה), להכיר בתגמול ששולם לבעלי המניות במסגרת המשכורת כשכר דירקטורים.
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק