עבודה בבחירות לכנסת באפריל 2019
 
 
 

דיני עבודה

 

עבודה בבחירות לכנסת באפריל 2019

יום 9/4/19 נקבע כמועד הבחירות לכנסת ועימו מגיע גם יום הבחירות אשר מוגדר כיום שבתון. להלן הסברים הנוגעים להעסקת עובדים ביום הבחירות:

האם ניתן לחייב עובד לעבוד ביום הבחירות?

בהתאם לחוק יסוד: הכנסת, יום הבחירות הוא יום שבתון ולכן לא ניתן לחייב עובד לעבוד ביום הבחירות אלא אם מדובר בשירותי תחבורה או שירותים ציבוריים.

מהם המקרים בהם ניתן לחייב עובד לעבוד ביום הבחירות?

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 פרסמה רשימה של סוגי השירותים שיפעלו כסדרם ביום הבחירות, ולהלן נוסח ההודעה במלואה:

"החלטת ועדת הבחירות המרכזית בעניין סוגי השירותים הציבוריים אשר יפעלו כסדרם ביום הבחירות לפי סעיף 10 לחוק-יסוד: הכנסת וסעיף 71א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969.

בהתאם לסעיף 10 לחוק-יסוד: הכנסת וסעיף 71א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, קבעה ועדת הבחירות המרכזית, בתאריך ה' באדר א' התשע"ט (10 בפברואר 2019) את סוגי השירותים הציבוריים אשר יפעלו כסדרם ביום הבחירות:

עובדי ועדת הבחירות המרכזית, מי שמבצע בעבורה תפקיד או מי שנותן לה שירות, וכן, לצרכי יום הבחירות בלבד, עובדי המפלגות, מי שמבצע בעבורן תפקיד או נותן להן שירות.

 • שירותי תחבורה, חניונים ותחנות דלק.
 • בתי אוכל ומסעדות, בתי קפה וקיוסקים, בתי מלון ופנסיונים.
 • מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות.
 • שירותי התקשורת.
 • מפעלי מים וחשמל.
 • אספקת דלק והעברתו.
 • תיאטראות, בתי קולנוע ובתי שעשועים אחרים.
 • עיתונות, רדיו וטלוויזיה.
 • הובלת לחם, פירות, ירקות ותוצרת חלב, ביום הבחירות עד השעה 11:00 לפני הצהריים.
 • חנויות לממכר מזון בין השעות 06:00 בבוקר עד 12:00 בצהריים (עד 6 שעות).
 • אפיית לחם וייצור מוצרי חלב.
 • בתי החולים ושירותי בריאות אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.
 • כוחות הביטחון ושירותי ההצלה למיניהם.
 • שירותי קבורה. 

מערכת בתי המשפט, לצורך קיום דיונים בסעדים דחופים, הנוגעים לאכיפה של חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 וחקיקת המשנה מכוחו וחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959 וכן מעצרים דחופים, בין השעות 08:00 בבוקר עד 12:00 בצהריים.

שירותים אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.

בכל השירותים שפורטו לעיל תינתן לעובדים אפשרות להצביע.

נחתמה היום ט"ו באדר א' התשע"ט (20 בפברואר 2019)

חנן מלצר, שופטהמשנה לנשיאת בית המשפט העליוןיושב ראש ועדת הבחירותהמרכזית לכנסת ה-21 " (מתוך אתר ועדת הבחירות)

חשוב להדגיש כי בכל השירותים שפורטו לעיל תינתן לעובדים אפשרות להצביע!

מה השכר המגיע לעובד שעבד ביום הבחירות?

קיים נוהג אשר הפך להיות מחייב  לפיו לעובדים ביום הבחירות ישולם שכר בשיעור 200%, או לחילופין שכר רגיל ובנוסף העובד יהיה זכאי לחופשה של שעה על כל שעה שנדרש לעבוד.

עובדים שהסכימו לעבוד ביום הבחירות על אף שאינם נכללים בין עובדי השירותים המפורטים לעיל, יכולים להסכים עם מעסיקיהם על תשלום שכר גבוה מ-200%. יש כמובן לבדוק גם אם אין הוראות מטיבות יותר במסגרת הסכמים קיבוציים או הסדרים אחרים.

האם לעובד שלא עבד ביום הבחירות מגיע שכר?

עובד שעובד במקום עבודתו לפחות 14 ימים רצופים בסמוך למועד הבחירות ושאינו נדרש לעבוד ביום הבחירות, יהיה זכאי לתשלום רגיל עבור יום הבחירות, מבלי שינוכה לו יום חופש. לכן אם מדובר בעובד זמני שטרם עבד 14 ימים הוא אינו זכאי לשכר.

יצוין כי אין להקיש גזירה שווה לגבי מי שנדרש לעבוד ביום הבחירות ולכן גם עובדים זמניים שנדרשו לעבוד ביום הבחירות זכאים לשכר של 200%.

 אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.


מאת: עו"ד יוסי חכם

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2019

www.holaw.co.il


 

יישום בתוכנת הנוכחות אדם 4:

יום הבחירות מוגדר בתוכנת הנוכחות כיום חג ( יוכל לראות כל מי שבגרסא 8.73.4 עדכון 139)

ולכן לכל מי שמוגדר תשלום ביום חג, יוכל לראות את יום הבחירות כיום בו העובד קיבל תשלום מלא.

כל מי שמעוניין בחישוב שונה או אחר מוזמן לפנות לשירות הלקוחות במייל- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק