עובד זכאי לנוכחות של בן משפחה או ידיד בשיחת השימוע
 
 
 

דיני עבודה

 

עובד זכאי לנוכחות של בן משפחה או ידיד בשיחת השימוע

בית הדין הארצי מצא פגם בהליך פיטוריו של עובד, אשר בקשתו כי בתו תהיה נוכחת בהליך השימוע יחד עמו נדחתה.

כידוע, עובד זכאי להיות מיוצג ע"י עורך דין בשיחת השימוע. בית הדין הארצי לעבודה קבע בעבר* כי הגשמת  חובת השימוע יכולה להיות במספר דרכים, אך ניתן  לזהות מכנה משותף חיוני בין הדרכים השונות לקיומה, וזאת על מנת שתכלית השימוע תוגשם. מכנה זה כולל, בין היתר, יידוע העובד בדבר אפשרות הפיטורים; מתן הנימוקים המפורטים בגינם נשקלת אפשרות פיטוריו מספיק זמן מראש, על מנת שתהא לעובד האפשרות להיערך לקראת השימוע; שקילת טענות העובד בנפש פתוחה וחפצה; וככל שהעובד חפץ להיות מיוצג בהליך השימוע שמורה לו ככלל הזכות לכך.

לאחרונה קבע בית הדין הארצי** כי מצא פגם בהליך פיטוריו של עובד, אשר בקשתו כי בתו תנכח בהליך השימוע יחד עמו נדחתה.

באותו מקרה, העובד לא ביקש להיות מיוצג בידי עורך דין בהליך השימוע, אך ביקש כי בתו תנכח בהליך השימוע. המעסיקה סירבה לבקשה זו ללא סיבה עניינית. 

נקבע כי מעמד השימוע, בו המשך ההעסקה מונח על כף המאזניים, מעצם טיבו מהווה מעמד קשה רגשית לעובד. כאשר העובד אינו מיוצג בהליך השימוע או אז נטל הטיעון מוטל על כתפיו בלבד. במקרים אלה נוכחות של בן משפחה או ידיד קרוב עשויה להקל עליו בהתמודדות עם מעמד קשה זה ולתרום לביטחונו במהלכו, ובכך יש ערך. במקרה אשר נדון בפסק הדין, לא הוצגה סיבה עניינית לסירוב לאפשר את נוכחות בתו של העובד, ולכן נקבע כי נפל פגם בהליך הפיטורים, בגינו נפסק לזכות העובד פיצוי כספי. 

יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם.

*עע 23402-09-15‏ אוריאל ברד נ' קנסטו בע"מ, ניתן ביום 28/2/17.

**עע 47288-09-17 פבל טובבין נ' אוניברסיטת חיפה, ניתן ביום 7/1/19.

 


מאת: עו"ד ונוטריונית עדי ביבר לקואה, העוסקת בתחום דיני העבודה

שותפה ובעלים של משרד עורכי הדין ביבר לקואה חייקין הררי

www.biber-law.co.il

 

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק