חופשת לידה לעובד - תיקון חוק - לידת תאומים
 
 
 

דיני עבודה

 

חופשת לידה לעובד - תיקון חוק - לידת תאומים

תיקון חדש לחוק עבודת נשים מאריך זכויות עובד אשר בת זוגו ילדה יותר מילד אחד בלידה אחת.

בהתאם לחוק עבודת נשים, תש"י"ד-1954 (להלן – "החוק"), עובדת אשר עבדה אצל מעסיקה פחות מ-12 חודשים זכאית לחופשת לידה בת 15 שבועות בלבד, בעוד עובד אשר עבדה אצל מעסיקה 12 חודשים לפחות זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות.

בסעיף 6(ג) לחוק נקבע, כי עובדת אשר ילדה בלידה אחת יותר מילד אחד, תהא זכאית להאריך תקופת הלידה בשלושה שבועות נוספים בעד כל ילד נוסף שילדה. כך למשל, עובדת אשר זכאית לחופשת לידה בת 15 שבועות, ובלידתה ילדה תאומים, זכאית להאריך חופשת לידתה בשלושה שבועות נוספים, עד ל-18 שבועות סה"כ.

במסגרת תיקון לחוק שהתקבל ביום 31.05.2018, עודכן החוק, אשר לו התווסף סעיף נוסף, בו נקבע, כי עובד אשר בת זוגו ילדה בלידה אחת יותר מילד אחד, יהא רשאי במסגרת חופשת הלידה, מהרגע שהתחילה, לממש תקופה רצופה של לפחות שבעה ימים ועד למקסימום של שבועיים, מתוך שלושת השבועות אשר ניתנו לעובדת בעד כל ילד נוסף, לצורך טיפול בילדו. ויובהר, כי הסדר זה יינתן בהסכמתה של בת הזוג בלבד.

כך למשל, עובד אשר בת זוגו זכאית לחופשת לידה שאורכה 15 שבועות, ובלידתה ילדה שלישייה, הרי שזכאית היא ל-3 שבועות נוספים בעד הילד השני והילד השלישי, ובסה"כ ל-6 שבועות. אם כך, העובד רשאי, בהסכמת בת זוגו, לממש תקופה רצופה בת שבוע עד שבועיים בעד הילד השני, וכך גם לגבי הילד השלישי.

ויובהר, כי אין בהוראות תיקון זה דלעיל כדי לגרוע מזכויותיו של עובד, הנוגעות לזכאותו לתקופת לידה חלקית, בכפוף לתנאים הקבועים בחוק (סעיף 6(ח)), וכן לזכאותו להיעדר עקב לידתו של בת זוגו (סעיף 7(ג3)).

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

 


מאת: עו"ד יוסי חכם

 ©     כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2018

www.holaw.co.il

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק